Maturita

Základní informace

Maturitní zkouška, dále jen MZ, má dvě části:

 1. společnou (státní)
 2. profilovou (školní)

MZ ve školním roce 2023/2024

SPOLEČNÁ ČÁST (státní)PROFILOVÁ ČÁST (školní)
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura – DT
2. cizí jazyk nebo matematika – DT
český jazyk a literatura – PP a ÚZ

cizí jazyk, pokud žák konal ve společné části DT z cizího jazyka – PP a ÚZ

a

3 povinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy

max. 2 nepovinné zkoušky – DT z nabídky:

cizí jazyk

matematika

matematika rozšiřující (dříve matematika+)

max. 2 nepovinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy, z nichž žák nekonal povinnou zkoušku

Pozn.: DT = didaktický test, PP = písemná práce, ÚZ = ústní zkouška

Důležité termíny – jaro 2024

do 17. 11. 2023 – odevzdat přihlášku k maturitní práci

do 24. 11. 2023 –odevzdat přihlášku k MZ

do 30. 11. 2023 – odevzdat seznam literárních děl

do 10. 1. 2024 – odevzdat Maturitní práci

do 31. 3. 2024 – požádat o nahrazení zkoušky z Cj výsledkem standardizované zkoušky. K žádosti je nutné přiložit úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání této zkoušky.

2. 4. 2024 – písemná práce z českého jazyka a literatury – studenti 4. ročníku se v tento den neučí

2. až 8. 4. 2024 – písemná práce z anglického a ruského jazyka – studenti 4. ročníku se učí dle upraveného rozvrhu

2.-8. 4. 2024 – písemná zkouška z matematiky a písemná práce z německého a francouzského jazyka – studenti 4. ročníku se dále učí dle upraveného rozvrhu

30. 4. 2024 – poslední zvonění

duben, květen 2024 – svatý týden maturantů

30. 4. 2024 – předávání vysvědčení za 4. ročník

2.–7. 5. 2024 – didaktické testy společné části MZ – organizace zde. Výsledky budou škole předány do 16. 5. 2023.

16.–24. 5. 2024 – ústní zkoušky profilové části MZ

Pokud se žák některé zkoušky nezúčastní, je jeho povinností se do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy. Jinak mu termín propadá.

Status žáka školy

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části MZ do konce měsíce června úspěšně, přestává být žákem školy 30. 6. Pokud bude mít žák termín pro konání jakékoliv zkoušky MZ v měsíci červenci, pak je žákem školy do konce dny, kdy konal, nebo měl konat poslední zkoušku.

Společná část (státní)

Všechny zkoušky společné části MZ se konají pouze formou didaktického testu.

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci podle katalogů požadavků k maturitní zkoušce.

Jako cizí jazyk si student naší školy může vybrat anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk či ruský jazyk.

Profilová část (školní)

Profilová část se skládá ze 4–5 povinných zkoušek a až 2 nepovinných zkoušek.

Povinné zkoušky

V profilové části maturuje každý student povinně z těchto předmětů:

 • český jazyk a literatura – kombinace forem písemná práce a ústní zkouška (40 % písemná práce, 60 % ústní zkouška)
 • cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk), ze kterého konal žák zkoušku ve společné části – kombinace forem písemná práce a ústní zkouška (40 % písemná práce, 60 % ústní zkouška)*
 • maturitní práce a její obhajoba – vypracování maturitní práce na odborné téma a její obhajoba před maturitní komisí
 • 2 volitelné předměty z této nabídky:
 1. cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk), ze kterého nekonal žák zkoušku ve společné části – kombinace forem písemná práce a ústní zkouška (40 % písemná práce, 60 % ústní zkouška)
 2. matematika – kombinace forem písemná zkouška a ústní zkouška (písemná práce s váhou 2, ústní zkouška s váhou 1)
 3. fyzika – ústní zkouška
 4. chemie – ústní zkouška
 5. biologie – ústní zkouška
 6. základy společenských věd – ústní zkouška
 7. dějepis – ústní zkouška
 8. zeměpis – ústní zkouška
 9. informatika a výpočetní technika – ústní zkouška

*Žák tuto zkoušku nekoná, pokud ve společné části konal povinnou zkoušku z matematiky (tj. nekonal zkoušku z cizího jazyka).

Omezení a pravidla pro volbu předmětů v profilové části MZ:

 • Žáci, kteří si ve společné části MZ nevybrali cizí jazyk, si ho musí povinně vybrat v profilové části.
 • Jednu zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Úroveň zkoušky je stanovena na základě ŠVP GB. Pro anglický jazyk je to úroveň B2 a vyšší, pro ostatní cizí jazyky (německý, francouzský a ruský) je úroveň stanovena podle toho, zda žák daný jazyk na naší škole studoval, či nikoliv. Pokud žák jazyk studoval, je požadovaná úroveň B1 a vyšší, pokud žák jazyk nestudoval, je požadována úroveň B2 a vyšší.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 • Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka je k dispozici na webu MŠMT.
 • Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podá žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Podrobnosti k maturitním zkouškám z jazyků a matematiky

Jazyky

 ČAN/FJ/R
PPdélka110 minut90 minut90 minut
rozsahmin 300 slov, v případě publicistického
stylu tolerance 50 slov
200–350 slov200–350 slov
počet zadání633
ÚZdélka přípravy15 minut15 minut15 minut

Matematika

délka: 120 minut

obsah: komplexní úlohy ze zvěřejněných témat zde.

Maturitní práce

délka přípravy na obhajobu: 20 minut

délka obhajoby: 20 minut

termín odevzdání: 10. 1. 2024

Nepovinné zkoušky

Žák může dále konat až dvě nepovinné zkoušky, a to z výše uvedené nabídky předmětů, z nichž nekonal povinnou zkoušku.

Témata k MZ:

PředmětForma zkoušky Témata
český jazyk a literaturaústní zkouška a písemná práceseznam četby tabulka
angličtinaústní zkouška a písemná práce otázky
němčinaústní zkouška a písemná práce otázky
francouzštinaústní zkouška a písemná práce otázky
ruštinaústní zkouška a písemná práce otázky
matematikaústní a písemná zkouška otázky
fyzikaústní zkouška otázky
chemieústní zkouška otázky
biologieústní zkouška otázky
základy společenských vědústní zkouška otázky
dějepisústní zkouška otázky
zeměpisústní zkouška otázky
informatika a výpočetní technikaústní zkouška otázky

Další informace o MZ jsou uvedeny na stránkách maturita.cermat.cz.

Dotazy k MZ směřujte buď přímo na CERMAT (info@cermat.cz, telefon 224 507 507), nebo na naši školu (zastupce@gybot.cz).

Maturitni-seznam-literarnich-d
Vyjadreni-ke-konani-profilove-
Kriteria-a-zpusob-hodnoceni-zk
Kriteria-hodnoceni-maturitni-p
Seznam-cetby-k-maturite
Zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-CJ
Zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-CJ-vzor

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout