Dějepis

Dějepis

Dějepis na naší škole nepatří mezi profilové předměty, což ovšem neznamená, že by mu byla v hodinách věnována menší pozornost. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní historické povědomí a seznámit je s množstvím doplňujícího materiálu.

Výuka probíhá v odborné učebně dějepisu s využitím nástěnných map, atlasů, datavideoprojektu, interaktivní tabule, zpětného projektoru, audio i video nahrávek. Hodiny jsou zpestřovány PL učitelů, výstupy studentů i prezentacemi starších spolužáků, kteří se na některou oblast dějin specializují.

Pro ověřování znalostí jsou používány testy, ústní zkoušení, skupinová práce, ale hlavně domácí Itrivio, které umožňuje studentům zopakování si učiva bez stresu ve škole.

  Hodinová dotace

  Týdenní hodinová dotace1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
  Dějepis221
  Volitelný seminář z dějepisu1
  Dějepis v rámci volitelného humanitního bloku5

  Ve třetím ročníku si studenti mohou zvolit seminář z dějepisu, ve kterém je kladen důraz na mezipředmětové vztahy. Mezi nejúspěšnější semináře minulých let patřil bezesporu seminář zaměřený na pomocné vědy historické, návštěvy významných míst v Praze, dějiny XIX. a XX. století

  V maturitním ročníku se v pětihodinovém semináři zaměřujeme na zopakování a prohloubení znalostí historie v rozsahu středoškolského učiva, připravujeme se na úspěšné složení maturitní zkoušky a vstupních testů na VŠ.

  Maturita

  Maturita z dějepisu je pouze školní (profilová). Maturitní otázky z dějepisu.

  Členění učiva

  První ročník

  Pravěk, starověk, raný středověk.

  Druhý ročník

  Středověk, novověk.

  Třetí ročník

  Dějiny 20. století

  Učebnice

  Učebnice dějepisu

  Základními studijními materiály jsou poznámky studentů. Pro domácí přípravu mohou studenti používat po dobu tří let jednu z následujících učebnic.

  ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-194-X.

  ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7235-382-8.

  ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ, František PARKAN a Milan KUDRYS. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. 3., rozšířené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016. ISBN 978-80-7235-580-8.

  Informace k maturitě

  Informace o maturitě jsou v rubrice Maturita

  Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

  přijmout všenastavitodmítnout