Němčina

Němčina

Herzlich willkommen auf der Webseite unserer deutschen Abteilung!

Němčina je spolu s francouzštinou a ruštinou druhým cizím jazykem, jemuž se na našem gymnáziu vyučuje. Naším cílem je vybavit vás na cestu do Evropy tak, abyste rozuměli lidem v německé jazykové oblasti (a nejen tam), aby oni rozuměli vám, abyste si mohli ledacos zajímavého přečíst a uměli také něco napsat. Němčina je úředním jazykem v sedmi zemích Evropy – v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku a v části Belgie a Itálie. V mnoha dalších zemích celého světa narazíte na místa, kde se domluvíte převážně německy – jako příklad za všechny může sloužit dnes francouzské Alsasko a Lotrinsko, kde se kromě francouzštiny domluvíte jedině německy.

Samozřejmě vás chceme připravit na úspěšné složení maturitní zkoušky a přijímacích testů na různé vysoké školy. A to nejen vás, kdo už máte s němčinou zkušenosti, ale i úplné začátečníky.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky, podněty, informace nebo s námi chcete jednoduše zůstat v kontaktu (a my jsme rády!), pište na nemcina@gybot.cz nebo na e-mailové adresy jednotlivých učitelek.

Informace pro budoucí studenty prvního ročníku

Rozdělení do skupin 

V rámci výuky němčiny jsou studenti vyučovány v několika skupinách. Tyto skupiny jsou vytvořeny na základě rozřazovacího testu, kterého se budoucí studenti mohou zúčastnit v červnu. Podle výsledků jsou pak zařazeni do skupiny úplných začátečníků, mírně pokročilých, nebo pokročilých studentů. Studenti těchto skupin používají odlišný výukový materiál. Učebnice pro všechny skupiny budou objednány hromadně na začátku září!

Výuka v 1. ročníku

Ve všech skupinách 1. ročníku se studenti učí němčinu 3 hodiny týdně.

Skupiny začátečníků

Tyto skupiny používají v prvním a druhém ročníku učebnici Direkt interaktiv 1 (nakladatelství Klett) a ve třetím a čtvrtém ročníku učebnici Direkt interactiv 2 (nakladatelství Klett). 

Skupina mírně pokročilých studentů

Tyto skupiny používají stejné učebnice jako skupina začátečníků, ale pracovní tempo je mnohem rychlejší. Výuka v prvních týdnech je zaměřena především na zjištění znalostí studentů, opakování a doplnění nedostatků, v dalších měsících pak probíhá výuka dle možností skupiny.

Skupiny pokročilých studentů

Studenti byli do těchto skupin zařazeni na základě dobrých výsledků v rozřazovacím testu. Tyto skupiny budou pracovat v prvním a druhém ročníku s učebnicí Direkt interactiv 2 (nakladatelství Klett) a ve třetím a čtvrém ročníku s učebnicí Direkt interactiv 3 (Nakladatelství Klett). Předpokládaná znalost gramatiky a slovní zásoby je uvedena v následujícím přehledu. První týdny výuky budou přesto věnovány opakování, procvičení a doplnění nedostatků.

Výuka ve 2.-4. ročníku

2. ročník

Studenti zůstávají ve stejných skupinách jako v 1. ročníku a vyučují se také 3 hodiny týdně. Na konci druhého ročníku se píší rozřazovací testy, které ověří jazykovou úroveň studentů po necelých dvou letech studia na našem gymnáziu a jsou jedním z faktorů pro přerozdělení studentů do nových skupin. Studentům je také dána možnost volit mezi výukou 3 nebo 5 hodin týdně.

3. ročník

Studenti se učí v nových skupinách buď 3, nebo 5 hodin týdně. Tyto skupiny jsou vytvořeny napříč celým 3. ročníkem a zohledňují jazykovou úroveň studentů. Na konci tohoto ročníku studenti píší velký srovnávací test, ve kterém si studenti ověří své znalosti a dovednosti. Pětihodinová výuka je koncipována jako tříhodinová klasická výuka a dvouhodinový nácvik jazykových kompetencí požadovaných u maturitní zkoušky.

4. ročník

Studenti tohoto ročníku pracují ve stejných skupinách jako ve třetím ročníku. Hodinová dotace je 3 a 5 hodin dle jejich volby.

Učebnice

Studenti používají následující učebnice:

1. ročník – Direkt interaktiv 1 (Klett), nebo Direkt interaktiv 2 (Klett; pouze pokročilí)
2. ročník – Direkt interaktiv 1 a 2 (Klett), nebo Direkt interaktiv 2 (Klett; pouze pokročilí)
3. ročník – Direkt interaktiv 2 (Klett), nebo Direkt neu 3 (Klett, pouze pokročilí)
4. ročník – Direkt neu 2 (Klett), nebo Direkt neu 3 (Klett, pouze pokročilí)

Maturita

Studenti mohou maturovat ve státní i profilové části MZ.

Soutěže

Soutěž v německém jazyce

Každoročně pořádáme pro 1. až 3. ročníky školní kolo v německé konverzaci. Ti nejlepší postupují do obvodního kola. Ve školním roce 2021/2022 proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v NJ, kterého se zúčastnilo 15 studentů. Na 1. místě se umístil A. Othman, který bude naši školu reprezentovat v obvodním kole. Na 2. a 3. místě se umístily studentky Z. Grycová a A. Houhová. Všem gratulujeme.

Das schönste deutsche GYBOT-Wort

Jednou za dva roky pořádáme na našem gymnáziu soutěž o německé slovo, které naše studenty nejvíce zaujalo. Tento rok je vybrán obor nejhezčí německé slovo v oblasti „Tierwelt“. Těšíme se na vtipné a originální výtvory našich studentů. 

Projektové dny

Studenti 4. ročníku se každoročně účastní jazykově-mediálního projektu, jehož cílem je vytvořit libovolný mediální produkt na téma přísloví. Studenti si volí libovolný cizí jazyk, který je na škole vyučován, ve kterém projekt zpracovávají a prezentují. Jedním z těchto jazyků je samozřejmě i němčina. Jedním z nejúspěšnějších produktů byla stolní hra s názvem „Zeit gibt und nimmt alles“, kterou vytvořili studenti Klára Sedláčková, Vojtěch Přech, Vojtěch Cuhra, Jan Bohuněk a Adam Provazník.

Výměnné pobyty, výlety a exkurze

Němčináři druhého a třetího ročníku viděli v rámci festivalu německy mluvených filmů – das Filmfest rakouský film Učitel, který byl natočen na základě skutečných událostí a který dává nahlédnout do neznámého každodenního života za zdmi věznice. Jde o emocionální drama, které je stejně hořké jako nadějné a bylo oceněno za nejlepší režii a scénář za rok 2021 včetně Ceny Maxe Ophülse.

V současné době spolupracujeme s gymnáziem z německé Bochumi, která leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Ve školním roce 2018/2019 se studenti účastnili výměnného pobytu v Bochumi, kam zamířili v září 2018. Jejich němečtí „sourozenci“ nás potom navštívili v dubnu 2019. 

Mimo jiné mají studenti možnost účastnit se jednodenních výletů, které bývají průběžně organizovány (např. do Drážďan, Vídně nebo Norimberku). Exkurze se pořádají i v rámci výuky v Praze, a to například příležitostnými návštěvami Goethe-Institutu. 

Na podzim 2018 navštívili studenti našeho gymnázia divadelní představení „Der Turm“. Čtvrtý ročník zhlédl letos v říjnu v rámci festivalu „Das Filmfest“ rakouský film „Womit haben wir das verdient?“.

Na přelomu září a října 2021 studovali vybraní studenti v Kronachu v Bavorsku „Odpad v moři a v řekách“. Žáci pilně během celého týdne průběžně pracovali na projektu, který se týká především odpadu v řekách (moře jsme měli také, ale pouze na obrazovce s následnou diskuzí o následcích, které způsobuje odpad v mořích a oceánech). Spolupráce s touto školou byla velmi úspěšná a rádi by nás navštívili do budoucna v Praze, takže máme novou partnerskou školu. 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout