Nadační fond Vis Unita

Správní rada

Mgr. Vlasta Čepelová – předseda správní rady

RNDr. Milada Rezková

Mgr. Jan Čambal

Adresa

Nadační fond Vis Unita, Botičská 1, 128 01 Praha 2

e-mail: cepelova@gybot.cz
IČ: 601 67 513
Číslo účtu: 6148399/0800 (fond není plátcem DPH)

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje Gymnázia Botičská zlepšováním jeho materiálního a finančního vybavení, podpora sociálně slabších studentů, příspěvky na výměnné zahraniční zájezdy a studijní pobyty studentů, podpora publicity gymnázia a financování nestandardních způsobů vzděláváni.

Žádost o příspěvek.

Žádost o mikrograntík.

Proto se na Vás, vážení rodiče, absolventi a přátelé, obracíme s prosbou o pomoc našemu společnému gymnáziu. Trávíme nebo jsme v něm trávili spoustu svého času a jsou a byly to určitě roky neopakovatelné, nezapomenutelné a většinou přínosné a příjemné. Pokud chceme zachovat všestrannou kvalitu naší školy, musíme každoročně investovat nejen do běžné údržby a vzhledu budovy, ale především do pomůcek, vybavení a nadstandardních činností studentů.

Jsme v úzkém, každodenním kontaktu s vedením školy, víme, jak je stále těžší „držet krok“, aby škola měla nejen rodinného ducha a přátelskou atmosféru, ale aby byla na úrovni i jinak.

Nadační fond škole významně pomáhá od r. 1993. Pomoc je většinou finanční, ale může být i věcná či osobním přispěním při nejrůznějších akcích a činnostech. Můžete jasně určit, co ve škole chcete podpořit, financovat. Můžete také nechat na naší úvaze, co škola a její studenti aktuálně nejvíc potřebují.

Zde Vám předkládáme příklady toho, na co můžete přispět:

 • Pěvecký sbor Divertimento Chor
 • Dramatický soubor
 • Pořádání BOČ
 • Nejrůznější kluby, kroužky a soutěže
 • Vybavení učeben a laboratoří
 • Sportovní vybavení
 • Estetický vzhled budovy (např. obnova zábradlí schodišť)
 • Nejrůznější akce přírodovědců
 • Odměny pro úspěšné reprezentanty školy v různých soutěžích
 • Soustředění a stáže vynikajících studentů
 • Podpora sociálně slabších studentů (kurzy, atd.)
 • Revitalizace zahrady (osázení keři, příp. květinami a jiné)
 • Maturitní ples
 • Propagace školy (brožury, trička, tužky, …)
 • Zahradní slavnost
 • Upgrade softwaru a hardwaru počítačů, monitory, skenery, CD nosiče atd.

Děkujeme všem přátelům školy za jejich pomoc minulou, současnou i budoucí, ať byla velká či malá. Všem nám jde o co nejlepší vzdělávání studentů v přátelském a estetickém prostředí.

Sponzorské dary můžete poskytnout převodem (bankovní spojení: ČS, a. s., Praha 2, č. ú. 6148399/0800) nebo v hotovosti. Nadační fond samozřejmě dárci vystaví darovací smlouvu, kterou je možné uplatnit v daňovém přiznání.

Se svými návrhy na pomoc škole se obracejte především na vedení školy a na Mgr. Vlastu Čepelovou.

Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto textu věnovali, a věříme v účinnou spolupráci s Vámi.

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout