Centre of Bee

Centre of Biology and Ecological Education (Centre of BEE) se zaměřuje na rozvoj přírodovědného a ekologického vzdělávání jako součást rozvojového plánu školy.

Centre of BEE (Centre of Biology and Ecological Education)

V rámci výzvy „Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO“, číslo výzvy: NPŽP 7/2019-6.1.C c) jsme letos uskutečnili akci „EVVO zahrada pro Gymnázium Botičská“. 

Rozvoj přírodovědného a ekologického vzdělávání je součástí rozvojového plánu školy – „Školní akční plán na období 2019–2021”. Témata přírodovědného a ekologického vzdělávání spadají do oblasti Polytechnického vzdělávání. Projekt v tomto případě naplňuje cíl: „Zkvalitnit materiálně technické vybavení školy pro zatraktivnění polytechnických oborů žákům“ a cíl: „Věnovat se EVVO“. Cílem projektu je vybudování vzdělávacího prostoru skládajícího se z domku s učebnou (uskutečněno mimo tento projekt) a přírodních prvků tvořících zázemí pro venkovní výuku profilového předmětu biologie. Vznikne tak unikátní vzdělávací prostor s názvem Centre of BEE, česky Centrum včel.

Realizace projektu:

prosinec 2020 – výběrové řizení na dodavatele

březen 2021 – realizace projektu

1. 4. 2021 – převzetí díla, dokončení projektu

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout