Zprávy o poskytování informací

Zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za kalendářní roky

Zpráva za rok 2019

 • A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0; 0
 • B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 (odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací)
 • C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
 • D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 • E. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 • F. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona najdete v sekci výroční zprávy.

Zpráva za rok 2018

 • A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0; 0
 • B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 (odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací)
 • C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
 • D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 • E. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 • F. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona najdete v sekci výroční zprávy.

Zpráva za rok 2017

 • A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0; 0
 • B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 (odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací)
 • C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
 • D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 • E. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 • F. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona najdete v sekci výroční zprávy.

Zpráva za rok 2016

 • A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0; 0
 • B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 (odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací)
 • C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
 • D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 • E. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 • F. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona najdete v sekci výroční zprávy.

Zpráva za rok 2015

 • A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0; 0
 • B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 (odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací)
 • C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
 • D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 • E. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 • F. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona najdete v sekci výroční zprávy.

Zpráva za rok 2014

 • A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0; 0
 • B. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 (odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací)
 • C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
 • D. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 • E. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
 • F. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona najdete v sekci výroční zprávy.
Jiří Ševčík

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout