Přijímací řízení

Seznam učeben a uchazečů dle registračních čísel.

Poslali jsme Vám pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku dále (JPZ) a na školní přijímací zkoušku – profilový test (dále ŠPZ).

Dále jsme těm, kteří u nás budou dělat JPZ, poslali přílohu od Centra.

Pokud se vyskytne nějaký problém, prosím napište nám, nebo zavolejte.

V DiPsy už pozvánky máte, v datové schránce také a poštou by Vám také měly pomalu dojít.

Zde můžete vyplnit formulář pro volbu jazyků a výchov. Tento formulář nijak neovlivní výsledky přijímacího řízení.

Děkujeme za podané přihlášky. Centrum rozřadilo uchazeče do škol, ve kterých budou dělat JPZ (Č a M). Může se stát, že u nás:

  • nebudte konat JPZ (nebojte se, výsledky získáme prostřednictví Centra), nebo
  • budete konat JPZ na naší škole jen jednou, nebo
  • budete konat JPZ na naší škole dvakrát.

ŠPZ budete dělat u nás buď 16. 4. 2024 nebo 17. 4. 2024 od 8.00.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro první ročník školního roku 2024/2025 a kritéria pro obor 79-41-K/41, ŠVP Společně s přírodou, denní forma.

Starší informace

V letošním roce je příjímací řízení změněno. Uchazeči mohou podávat 3 přihlášky a mohou si zvolit jeden ze tří způsobů podání přihlášky:

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

V případě druhého a třetího způsobu můžete výpisy a tiskopisy předávat v naší škole od 1. 20. 2. 2024 od 8.30 do 12.30 a od 13.30 do 16.00.

Je velmi důležité si před podáním přihlášky rozmyslet prioritu (pořadí) škol na přihlášce, protože tuto prioritu již nebude možné měnit a pořadí bude rozhodovat, na jakou školu bude uchazeč systémem popř. přiřazen.

Přijímací zkouška na naši školu se skládá z jednotné přijímací zkoušky (M – max. 50 b. a Č – max. 50 b.) a školní přijímací zkoušky (profilový test – max. 30 b.). Maximálně 10 b. pak mohou uchazeči získat za hodnocení na vysvědčeních a za olympiády.

Termíny konání zkoušek budou:

  • Jednotná přijímací zkouška: 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024, náhradní termín 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024.
  • Školní přijímací zkouška: 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024, náhradní termín 2. 5. 2024.

Můžete se také podívat na prezentace ze Dnů Otevřených Dveří..

Jiří Ševčík

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout