Školská rada

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, učitelům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada pracuje od 1. 1. 2006, schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Vzhledem ke konci funkčního období zástupců zletilých studentů a rodičů nezletilých se budou při třídních schůzkách 24. 4. 2024 konat volby do školské rady.

Kandidáti do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé žáky jsou:

  1. doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D , dcera v 1.D, vysokoškolský pedagog na Katedře analytické chemie Přf UK
  2. Marek Žďánský, syn v 1.A, realizuje expedice do Afriky za záchranu horských goril, přednášky a besedy

Složení Školské rady

  • zástupci zřizovatele: Mgr. Albert Kubišta (od 01.10.2021), a Šimon Reizer, (od 01. 11. 2021)
  • zástupci zletilých studentů a rodičů nezletilých: prof. Jan Černý – předseda ŠR a Pavla Štulíková (od 18. 6. 2021)
  • zástupci pedagogických pracovníků: Světlana Dohnalová – zapisovatel ŠR a Zdena Hlistová (od 18. 6. 2021)
Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout