Maturita z německého jazyka

V letošním školním roce mohou studenti maturovat z němčiny ve dvou částech:

Společná (státní) část

Zkouška z německého jazyka ve společné části MZ se koná pouze formou didaktického testu. Tento test trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Požadavky k této zkoušce naleznete na

https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku.

Tento test je hodnocen pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Pokud si student zvolí zkoušku z německého jazyka ve společné části, je pro něj povinná i zkouška z tohoto předmětu v profilové části.

Profilová (školní) část

Zkouška z německého jazyka v profilové části MZ se skládá z písemné práce a ústní zkoušky.

Písemná práce

Písemnou práci z němčiny tvoří souvislý text v rozsahu 200-350 slov. Student má na výběr ze dvou témat. Tato písemná práce trvá 60 minut včetně času na výběr zadání. Při konání písemné práce má student možnost použít překladový slovník.

Ústní zkouška

Ústní zkouška z cizího z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu. Před zahájením přípravy k ústní zkoušce si student vylosuje jedno téma a na přípravu má 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma. Samotná ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Maturitní témata:

 1. Deutsche Sprache
 2. Deutschsprachige Länder
 3. Bundesrepublik Deutschland
 4. Österreich
 5. Schweiz
 6. Berlin, Wien
 7. Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum 
 8. Deutsche Literatur
 9. Tschechische Republik
 10. Prag
 11. Gegenwärtige Probleme der Welt
 12. Der Mensch in der Gesellschaft
 13. Wohnen
 14. Tagesprogramm, Freizeit
 15. Essen und Trinken, nationale Küchen
 16. Einkaufen, Dienstleistungen
 17. Kleidung, Mode, Aussehen
 18. Gesundheit, Krankheiten
 19. Sport
 20. Kulturleben
 21. Massen- und Kommunikationsmedien
 22. Schulwesen, Zukunftspläne, Lebenslauf
 23. Unsere Schule
 24. Natur, Jahreszeiten, Wetter, Feste und Bräuche
 25. Ferien, Reisen

Hodnocení profilové zkoušky

Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení.

Tuto zkoušku lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

K úspěšnému složení maturitní zkoušky musí student uspět v obou částech zkoušky.

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout