Maturita z matematiky

Studenti, kteří se rozhodnou maturovat z matematiky, si mohou vybrat ze dvou možností:

maturita ve společné (státní) části, nebo maturita v profilové (školní) části.

Společná část

Studenti, kteří si jako svou druhou povinnou státní zkoušku zvolí matematiku (z nabídky cizí jazyk, nebo matematika), budou maturovat pouze písemně formou didaktického testu.

Na řešení testu mají žáci 105 minut čistého času a před samotným řešením úloh ještě 15 minut na výběr strategie řešení. V testu řeší různé typy úloh uzavřených, úlohy úzce otevřené a oproti předchozím maturitním ročníkům i několik široce otevřených úloh.

Povolenými pomůckami jsou matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu.

Znalosti a dovednosti obsažené v testových úlohách jsou definovány Katalogem požadavků k matematice, platným pro školní rok 2019/2020.

Profilová část

Od školního roku 2014/2015 maturují studenti z matematiky písemně i ústně. Známky se započítávají v poměru 2:1.

Povolenými pomůckami jsou matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka bez grafického režimu.

Ústní zkouška trvá půl hodiny (15 minut na přípravu a 15 minut vlastní zkouška).

Témata písemné a ústní zkoušky

 1. Operace s výroky
 2. Operace s množinami
 3. Důkazy v matematice
 4. Lineární rovnice a nerovnice
 5. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice
 6. Iracionální rovnice a nerovnice
 7. Exponenciální funkce a rovnice
 8. Logaritmické funkce a rovnice
 9. Absolutní hodnota
 10. Úpravy algebraických výrazů
 11. Hyperbola
 12. Goniometrické funkce a rovnice
 13. Elipsa
 14. Parabola
 15. Trojúhelníky a čtyřúhelníky
 16. Polohové a metrické úlohy v prostoru
 17. Objemy a povrchy těles
 18. Analytická geometrie lineárních útvarů
 19. Přímka a kuželosečka
 20. Kružnice
 21. Kombinatorika
 22. Pravděpodobnost a statistika
 23. Posloupnosti a jejich vlastnosti
 24. Nekonečné řady
 25. Operace s komplexními čísly
 26. Řešení rovnic v množině komplexních čísel
 27. Úvod do diferenciálního počtu
 28. Užití diferenciálního počtu
 29. Průběh funkce
 30. Integrální počet

Matematika+

Každý student čtvrtého ročníku našeho gymnázia se může navíc přihlásit na výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky, která se koná v rámci tzv. pokusného ověřování. Tato zkouška je zadávána a vyhodnocována organizací CERMAT.

Jejím cílem je prověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, které jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

Ke zkoušce se žáci přihlásí prostřednictvím tzv. Výsledkového portálu žáka v lednu 2020.

Zkouška se koná formou DT a čas pro její konání je 150 minut.

Výsledek zkoušky nebude uveden na maturitním vysvědčení.

Nepovinná profilová zkouška Matematika+ se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020, tedy mezi 2. a 9. květnem 2020. Výsledky DT budou uvolněny 20. 5. 2020.

Tematické okruhy k přípravě na zkoušku Matematika+ lze nalézt v katalogu požadavků. K dispozici jsou i ilustrační testy.

Zde také naleznete ke stažení seznam vysokých škol, které jednají o možném zohlednění zkoušky Matematika+ v rámci přijímacího řízení či stipendijního programu.

 

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout