Maturita z francouzského jazyka

Ve školním roce 2020/2021 dochází ke změně státní maturity – studenti 4. ročníku mohou maturovat z cizího jazyka v rámci povinné společné (státní) s právem volby (alternativou je matematika) nebo ve školní (profilové) části maturity. Státní část je nově tvořena pouze DT (didaktickým testem). Slohová práce a ústní zkouška jsou v režii školy.

Od školního roku 2016/2017 je v maturitním ročníku možné nechat si uznat certifikát z fj úrovně B1 namísto školní maturity a mít tak o předmět méně. Zároveň je možné následně s uznaným certifikátem maturovat z jiného cizího jazyka ve státní (společné) části.

Společná (státní)

Maturita je připravena nově pouze jako DT na úrovni B1 SERR. Na oficiálních stránkách CERMATu (https://maturita.cermat.cz/) je možné prohlédnout si veškeré informace a novinky, včetně Katalogu požadavků či vzorových testů z předešlých let.

Maturitní zkouška ve společné části maturitní zkoušky se skládá ze tří dílčích zkoušek: státního DT, školní (profilové) písemné práce a ústní zkoušky (úroveň B1).

  • didaktický test (100 minut: 40 min. poslech, 60 min. čtení a jazyková kompetence); hodnotí se pouze ústně „prospěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti
  • písemná práce (60 min.: sloh v rozsahu 200-300 slov s váhou 40 %); možnost využití slovníku (bez přílohy věnované písemnému projevu)
  • ústní zkouška (komisionální zkouška s váhou 60 %); ta trvá celkem 30 minut, přičemž 15 min. je čas na přípravu a 15 min. trvá samotné zkoušení. Žák si losuje jedno zadání, tj. pracovní list. K dispozici je slovník, případně mapy.

Školní (profilová)

Písemná práce a ústní zkouška (viz. výše) bez DT.

Témata ústní zkoušky jsou:

La France
Paris et ses monuments
La République tchèque
Prague
La francophonie
La vie quotidienne, comment vivent les Français/les Tchèques
La famille
Décrire une personne, son caractère et son comportement
La maison, le logement et les taches ménagères
Décrire un lieu préféré
La santé, les styles de vie, les maladies
Vivre en ville ou à la campagne
La protection de l´environnement
La littérature française, l´écrivain préféré
Présenter un film/un livre français
Les loisirs, les sports
Les vacances, les fêtes
Les transports et les voyages
L´enseignement en France/en République Tchèque
Les repas, la cuisine française/tchèque
Les métiers, le travail
Les jeunes et leurs problèmes
La société d’information, internet, les réseaux sociaux
Les problèmes de nos jours

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout