Maturita z angličtiny

Ve školním roce 2022/2023 mohou studenti 4. ročníků maturovat z cizího jazyka následujícím způsobem: společná (státní) část s právem volby (alternativou je matematika) + školní slohová práce a ústní zkouška; nebo školní (profilová) část maturity (tedy jen slohová práce a ústní zkouška).

Od školního roku 2016/2017 je v maturitním ročníku možné nechat si uznat certifikát z aj úrovně B2 a vyšší namísto školní maturity a mít tak teoreticky o předmět méně. Jinak musí student z jazyka maturovat (i pokud si vybere matematiku ve státní části).

Společná (státní) část

Maturita je připravena nově pouze jako DT na úrovni B1 SERR. Na oficiálních stránkách CERMATu (https://maturita.cermat.cz/) je možné prohlédnout si veškeré informace a novinky, včetně Katalogu požadavků či vzorových testů z předešlých let.

Didaktický test (100 minut) se skládá ze tří části: poslech, čtení a jazyková kompetence. Hodnocení je pouze uspěl(a)/neuspěl(a) (s procentuálním vyjádřením úspěšnosti) a neobjeví se na vysvědčení. 

Školní (profilová) část

Školní maturita z anglického jazyka se skládá z části písemné (slohová práce) a ústní. Minimální požadovaná úroveň je B2 dle SERR. Je zde ale možnost nechat si zkoušku nahradit např. certifikátem FCE a vyšším.

 • písemná práce (60 min.: na zadané téma s váhou 40 %; min. 200 slov); možnost využití slovníku (bez přílohy věnované písemnému projevu)
 • ústní zkouška (komisionální zkouška s váhou 60 %)

Ústní zkouška trvá 30 minut, tedy 15 min. na přípravu a 15 min. na vlastní zkoušení. Žák si losuje jedno z 20 témat, které je uvedeno kratším textem s otázkami na porozumění, gramatiku a slovní zásobu, a dále hovoří na dané téma s využitím podbodů, případně obrazového materiálu. K dispozici je slovník a u geografických otázek i mapa.

Maturitní okruhy pro ústní zkoušku:

 1. School
 2. Prague
 3. The Czech Republic
 4. London
 5. Great Britain and Northern Ireland
 6. Australia and New Zealand
 7. The USA; NYC and Washington, D.C.
 8. Canada
 9. British history*
 10. American history*
 11. British literature*
 12. American literature*
 13. William Shakespeare*
 14. Festivals and traditions in Britain and America
 15. Health and diseases
 16. Nature, environmental protection
 17. The world around us, current issues
 18. Mass media
 19. The English language
 20. Culture

* povinnou součástí této otázky je vlastní seznam (viz. info níže)

Informace k povinné četbě a otázkám z historie:

Spolu s přihláškou k maturitě je student povinen odevzdat i Seznam vlastní četby a historické epochy + osobnosti. Tento se skládá z šesti děl (3x britští autoři, 3x američtí autoři) a tří děl W. Shakespearea (vždy 1x komedie, 1x tragédie, 1x historická hra nebo romance). Dále z každé historické otázky výběr konkrétního období/události a osobnosti. Po dohodě s učitelem může student 1 amerického autora nahradit autorem z ostatních anglicky mluvících zemí (kromě Británie). Student si díla zapisuje dle vlastního výběru, avšak vždy s ohledem na výše uvedená kritéria. Povinností učitele je seznam pečlivě zkontrolovat a předem odsouhlasit. Seznam student odevzdává vždy tomu, u koho maturuje. Pokud má potíže s výběrem knih, může požádat učitele o Seznam doporučené literatury, který mu výběr knih usnadní.

Důležité je pořadí knih — student hovoří o autorovi a díle, které jsou na 1. místě. Zkoušející se MŮŽE zeptat na kteroukoli další knihu ze seznamu.

Pozn.: Student si zapisuje pouze díla, která přečetl. Díla mohou být přečtena v českém jazyce, komise AJ netrvá na četbě v originále. Je ale třeba myslet na to, že někdy se překlad od originálu odchyluje (název díla, vlastní jména apod.)

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout