Angličtina

Ovládání angličtiny je jedním ze základních pilířů vzdělání a předpokladem pro pokračování ve studiu. Proto naši plně aprobovaní učitelé připravují studenty v hodinách angličtiny a volitelných konverzacích nejen na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na vysoké školy, ale také na praktické používaní angličtiny jako základního dorozumívacího prostředku v dnešním světě.

Angličtina je na našem gymnáziu prvním cizím jazykem. Po přijetí jsou studenti pozváni na rozřazovací testy z angličtiny a podle výsledků pak zařazeni do skupin s podobnými znalostmi a dovednostmi. Od školního roku 2010/2011 jsou studenti nově děleni na 3 skupiny, což dává učitelům větší možnost kvalitně se jim věnovat. Po 2. ročníku jsou studenti znovu rozděleni do skupin (tentokrát napříč ročníky) podle zájmu o studium cizího jazyka s patřičnou hodinovou dotací. Od školního roku 2011/2012 se nabízejí i doplňkové hodiny angličtiny (např. dříve Business English, Science English či v současnosti příprava na FCE). Studenti mohou přímo u nás ve škole skládat Cambridge zkoušky B2 nebo C1. Navíc využíváme moderně multimediálně zařízenou jazykovou učebnu.

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky, nápady a podněty, třeba byste se s námi rádi podělili o své materiály, či chtěli nabídnout spolupráci, neváhejte nás kontaktovat na adrese anglictina@gybot.cz, popř. kontaktujte přímo jednotlivé učitele.

Týdenní hodinová dotace

RočníkAngličtinaVolitelná konverzaceVolitelná FCE příprava
1.3 hodiny
2.3 hodiny
3.3 hodiny2 hodiny1 hodina
4.3 hodiny2 hodiny

Učebnice

Při výuce angličtiny používáme moderní a tematicky zajímavé učebnice:

 • Insight Upper-Intermediate (Roberts-Sayer, Oxford)
 • High Note 2-4 (Hastings-Brayshaw; Pearson)

K přípravě na maturitu používáme mimo jiné tyto zdroje:

 • New Headway Talking Points (James Gault, Oxford University Press)
 • Oxford Exam Excellence (Oxford University Press)
 • Maturita Activator (Bob Hastings, Longman)
 • English/Essential Grammar in Use (Raymond Murphy, Cambridge University Press)
 • Across Cultures (Elizabeth Sharman, Longman)
 • Topics for English Conversation (Jana a Tomáš Chudých, Fragment)
 • In English, Please (Chancerel International Publishers)
 • Reálie anglicky mluvících zemí (Světla Brendlová, Fraus)
 • Časopis Bridge (Nakladatelství Bridge)
 • iTools

Učebnice a metody výuky jsou přizpůsobeny pokročilosti a schopnostem studentů a navazují na dovednosti, které si přinesou ze základní školy. Bez ohledu na počáteční znalosti však studenti ve čtvrtém ročníku maturují alespoň s dovednostmi stupně Upper-Intermediate (B2 Společného evropského referenčního rámce – SERR).

Testy (srovnávací)

Rozřazovací (vstupní) do 1. ročníku
Výstupní po 1. ročníku
Rozřazovací po 2. ročníku
Didaktické maturitní
Školní maturitní

Maturita z angličtiny

Od školního roku 2010/2011 mohou studenti maturovat z angličtiny ve společné (státní) části maturity. Ve školním roce 2020/2021 dochází k další změně. Více info v záložce Maturita.

Od školního roku 2016/2017 je v maturitním ročníku možné nahradit školní maturitu z angličtiny certifikátem úrovně B2 a vyšší. Více informací na stránkách MŠMT.

Další akce angličtinářů — více v samostatných záložkách

 • divadelní představení v angličtině,
 • konverzační soutěž v angličtině,
 • zajímavé a naučné přednášky v angličtině — spolupráce s dánskou střední školou, s University of Central Florida, s Education First agenturou, či s Alfa Agency,
 • spolupráce s Akcent International House Prague při Cambridge exams: tzv. mock exams (zkouška nanečisto) nebo zkoušky oficiální (FCE a CAE; od školního roku 2018/2019),
 • nabídky představení Fringe festival (v angličtině),
 • poznávací a vzdělávací zahraniční zájezdy do Velké Británie

Mezinárodní a jiné projekty — více v samostatných záložkách

Díky zapojení našeho gymnázia do mezinárodních výměnných programů mají studenti více příležitostí, jak rozvíjet své komunikační dovednosti, především v anglickém jazyce, ale i poznat své vrstevníky z různých evropských zemí.

 • Od roku 2017 se aktivně účastníme programu Erasmus+ za finančního přispění grantu EU.
 • Spolupracujeme v rámci česko-izraelského projektu GAIA zaměřeného na ornitologii a ochranu přírodního prostředí.
 • Jsme zapojeni do výměnného pobytu s italským Bergamem (každý 2. rok).
angličtina

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout