Projektové dny

1. ročník: Adaptační projektové dny (PA)

V prvním ročníku se studenti účastní adaptačních dnů. Cílem je pomoci jim orientovat se v budově školy a jejím okolí (poznávací hra Podskalí – tradice, místopis), seznámit studenty se školním informačním systémem (Škola Online), se zásadami správného učení, s aktivitami, které škola nabízí (např. v rámci SVČ – střediska volného času).

Studenti se také dozvědí o Botičské odborné práci a Středoškolské odborné činnosti. Nedílnou součástí adaptačních dnů je seznámení se zásadami práce v hodinách TV a během rozličných kurzů pořádaných školou. K adaptačním dnům neodmyslitelně patří i slovo ředitele školy k nově přijatým studentům.

Na projektové dny navazuje adaptační kurz, na který studenty doprovází kromě třídních učitelů i výchovná poradkyně a protidrogová preventistka. Snahou všech zúčastněných je vydat ze sebe to nejlepší a vytvořit pro příští čtyři roky báječný kolektiv.

Adaptační kurz bývá studenty i učiteli přijímán velmi pozitivně.

2. ročník: Coincidentia oppositorum – sloučení protikladů (PCO)

Jedná se o projekt, který má studentům ukázat, že i obory zdánlivě vzdálené mají mnoho společného.

Práce v každé skupině vyžaduje orientaci v některém humanitním a přírodovědném oboru. Studenti se učí vyhledávat informace a zpracovávat je, spolupracují ve dvojicích či menších skupinách. Zastřešujícím tématem je Praha.

Studenti druhého ročníků se rozdělí každý den do šesti skupin. Jednotlivé skupiny se zaměřují na tato témata: 1. Barokní Praha a Bernard Bolzano, 2. Literární, historická a matematická Praha, 3. Cabri geometrie v angličtině – Pražské mosty, 4. Američtí a angličtí autoři v Praze, 5. Avantgardní Praha, 6. Tvorba literárně historické soutěže o Praze 2.

Studenti pracují ve škole i mimo ni.

Lákadlem letošních projektových byly beseda s americkým autorem Kenem Nashem žijícím v Praze na téma: „Praha očima cizince“.

3. ročník: Projekt Botič (PB)

Jedná se o přírodovědný projekt, který sdružuje poznatky z jednotlivých přírodovědných oborů a využívá výstupů průřezového tématu ekologická výchova. Navíc podporuje spolupráci v kolektivu, schopnost vzájemné komunikace a schopnost vyhledávat a zpracovávat informace.

Studenti každé třídy se v úvodu projektu rozdělí na 8 skupin zaměřených na botaniku, zoologii suchozemských tvorů, hydrobiologii, chemii vod, fyziku, terénní trigonometrii, geologii a zeměpis a fotodokumentaci.

Jednotlivé skupiny ze všech tříd se účastní třídenního bloku odborných přednášek, terénního výzkumu v povodí potoka Botiče a laboratorního či jiného vyhodnocení zjištěných výsledků. Každá skupinka také připraví jeden vlastní terénní dílčí projekt, který v průběhu terénní exkurze uskuteční.

V závěru projektu sestaví každá třída z 8 příspěvků třídní sborník. Nejlepší sborník je poté oceněn tradičně dvěma velkými dorty.

4. ročník: Jazykově-mediální kurz (PJ)

Úkolem studentů je vytvořit libovolný mediální produkt (noviny/časopis/film/video/klip/rozhlasový pořad/deskovou hru…), který se zabývá předem daným tématem.

V první části projektu se studenti nejdříve seznamují s nejrozšířenějšími médii, mapují informace a osvojují si slovní zásobu k prezentaci v cizím jazyce. V druhé části se pak spolupracují se svým týmem, společně si stanovují konkrétní cíl své práce, rozdělují úkoly a pracují na projektu. Na závěr odevzdávají hotový mediální produkt, který představují ostatním v cizím jazyce na předmaturitním jazykovém kurzu.

Kromě základů mediální výchovy se tak studenti naučí pracovat s cizojazyčnými zdroji, seznámí se s prací v kolektivu, který nemusí být vždy složen podle jejich představ, a možná si poprvé v životě vyzkouší hovořit v cizím jazyce před velkým publikem. To vše jistě využijí při svém dalším studiu a v zaměstnání.

Tento projekt uskutečňujeme již několik let a za tu dobu se studentům podařilo vytvořit mnoho zajímavých produktů. Byly napsány noviny, nakresleny komiksy, natočeny filmy, rozhlasové relace, reklamní spoty, vytvořeny webové stránky.

Tradičně největším „trhákem“ je mezi studenty velmi oblíbená výroba videí. Ukázky několika výtvorů najdete na našich webových stránkách. Mnohem více si jich studenti prohlédnou v průběhu studia.

1. až 3. ročník – Finanční gramotnost

Již od roku 2014 se na naší škole koná projekt Finanční gramotnosti. Jsou do něj zapojeny všechny třídy prvního, druhého a třetího ročníku. Studenti se zpravidla účastní čtyř rozdílných seminářů nebo workshopů. Propojujeme různá témata týkající se financí, ekonomického vzdělávání a podnikání.

Program pro studenty prvního ročníku je zaměřen na problematiku hospodaření a rozpočet domácnosti, řešení deficitu osobního rozpočtu. Dále pak na podmínky a možnosti založení studentského účtu.

Ve druhém ročníku se studenti připravují na budoucí povolání. Získávají informace o uplatnění jednotlivých oborů na trhu práce. V hodině českého jazyka píší motivační dopis a životopis. V rámci simulovaného pracovního pohovoru si zkoušejí nejprve v češtině, následně pak v angličtině, jaká kritéria je zapotřebí zvládnout, když se budou ucházet o nějakou pracovní pozici.

Ve třetím ročníku se studenti získávají základní informace o finančních trzích a finančních produktech. Dále pak od roku 2014 jsme zapojeni do projektu Můžeš podnikat. Přicházejí k nám úspěšní podnikatelé z různých oborů a inspirují studenty k podnikavosti.

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout