Deutsch

Herzlich willkommen!

Němčina je úředním jazykem v sedmi zemích Evropy – v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku a v části Belgie a Itálie. V mnoha dalších zemích celého světa ale člověk narazí na místa, kde se domluví převážně německy – jako příklad za všechny může sloužit dnes francouzské Alsasko a Lotrinsko, kde se kromě francouzštiny domluvíte jedině německy. Umět německy se tedy určitě vyplatí.

Cílem výuky je vybavit studenty na cestu do Evropy tak, aby se dorozuměli v německé jazykové oblasti (a nejen tam), aby si mohli ledacos zajímavého přečíst a uměli také něco napsat. Samozřejmě je chceme připravit na úspěšné složení maturitní zkoušky a přijímacích testů na různé vysoké školy.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky, podněty, informace nebo s námi chcete jednoduše zůstat v kontaktu (a my jsme rádi!), pište na nemcina@gybot.cz nebo na e-mailové adresy jednotlivých vyučujících.

Týdenní hodinová dotace

Předmět1. ročník2. ročník3. ročnk4. ročník
Němčina3333
Volitelná konverzace22

Výuka v 1. ročníku

V rámci výuky němčiny jsou studenti vyučovány v několika skupinách. Tyto skupiny jsou vytvořeny na základě rozřazovacího testu, kterého se budoucí studenti mohou zúčastnit v červnu. Podle výsledků jsou pak zařazeni do skupiny úplných začátečníků, mírně pokročilých, nebo pokročilých studentů. Studenti těchto skupin používají odlišný výukový materiál. Učebnice pro všechny skupiny se objednávají hromadně na začátku září!

Skupiny začátečníků

Tyto skupiny používají během studia učebnici Momente A1, A2, B1 z nakladatelství Hueber. 

Skupina mírně pokročilých studentů

Tyto skupiny používají řadu učebnic Momente od nakladatelství Hueber stejně jako skupina začátečníků. Začínají ale učebnicí Momente A1.2. Výuka v prvních týdnech je zaměřena především na zjištění znalostí studentů, opakování a doplnění nedostatků, v dalších měsících pak probíhá výuka dle možností skupiny.

Skupiny pokročilých studentů

Studenti jsou do těchto skupin zařazeni na základě dobrých výsledků v rozřazovacím testu. Tyto skupiny pracují s učebnicemi Momente A2 a B1. Ve vyšších ročnících pak navazují výukovými materiály zaměřujícími se na přípravu k jazykovým zkouškám. Předpokládaná znalost gramatiky a slovní zásoby na začátku 1. ročníku je uvedena v následujícím přehledu. První týdny výuky budou přesto věnovány opakování, procvičení a doplnění nedostatků.

Výuka ve 2.–4. ročníku

2. ročník

Studenti zůstávají ve stejných skupinách jako v 1. ročníku a vyučují se také 3 hodiny týdně. Na konci druhého ročníku se píší rozřazovací testy, které ověří jazykovou úroveň studentů po necelých dvou letech studia na našem gymnáziu a jsou jedním z faktorů pro možné přerozdělení studentů do nových skupin. Studentům je také dána možnost volit mezi výukou 3 nebo 5 hodin týdně.

3. ročník

Studenti se obvykle učí v nových skupinách buď 3, nebo 5 hodin týdně. Tyto skupiny jsou vytvořeny napříč celým 3. ročníkem a zohledňují jazykovou úroveň studentů. Na konci tohoto ročníku studenti píší velký srovnávací test, ve kterém si studenti ověří své znalosti a dovednosti. Pětihodinová výuka je koncipována jako tříhodinová klasická výuka a dvouhodinový nácvik jazykových kompetencí požadovaných u maturitní zkoušky.

4. ročník

Studenti tohoto ročníku pracují ve stejných skupinách jako ve třetím ročníku. Hodinová dotace je 3 a 5 hodin dle jejich volby.

Učebnice

Studenti používají následující učebnice:

1. ročník

Momente A1 (začátečníci), Momente A1.2 (mírně pokročilí), Momente A2 (pokročilí)

2. ročník

Direkt interaktiv 1 a 2 (začátečníci), Direkt interaktiv 2 (pokročilí)

3. ročník

Direkt interaktiv 2 (začátečníci), Direkt interaktiv 3 (pokročilí)

4. ročník

Direkt interaktiv 2 (začátečníci), Direkt interaktiv 3 (pokročilí)

Maturita

Studenti mohou maturovat ve státní i profilové části MZ.

Soutěže

Soutěž v německém jazyce

Každoročně pořádáme pro 1. až 3. ročníky školní kolo v německé konverzaci. Ti nejlepší postupují do obvodního kola. Ve školním roce 2022/2023 proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v NJ, kterého se zúčastnilo 15 studentů. Na 1. místě se umístila E. Vinklárková, která naši školu reprezentovala i v obvodním kole, kde skončila na krásném 2. místě. Gratulujeme.

Das schönste deutsche GYBOT-Wort

V minulých letech proběhla na našem gymnáziu soutěž o německé slovo, které naše studenty nejvíce zaujalo. Soutěž se setkala s velkým zájmem, a proto chceme příští školní rok v této soutěži pokračovat. Těšíme se na vtipné a originální výtvory našich studentů.

Projektové dny

Studenti 4. ročníku se každoročně účastní jazykově-mediálního projektu, jehož cílem je vytvořit libovolný mediální produkt na téma přísloví. Studenti si volí libovolný cizí jazyk, který je na škole vyučován, ve kterém projekt zpracovávají a prezentují. Jedním z nejúspěšnějších produktů byla stolní hra s názvem „Zeit gibt und nimmt alles“, kterou vytvořili studenti Klára Sedláčková, Vojtěch Přech, Vojtěch Cuhra, Jan Bohuněk a Adam Provazník.

Výměnné pobyty, výlety a exkurze

Výměnný pobyt v Bochumi

V současné době spolupracujeme s gymnáziem z německé Bochumi, která leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. V říjnu 2023 navštívili naši studenti opět bochumskou Goethe-Schule, kde se spolu se svými německými partnery účastnili projektu „Nachhaltigkeit“. Během této návštěvy strávili čas v rodinách, prohlédli si gymnázium a podnikli i zajímavé výlety do Oberhausenu a Kolína nad Rýnem. Cesta do Bochumi je sice dlouhá, ale přesto jsme si našli i čas na zastávku v Berlíně, abychom si prohlédli známé památky v centru města. Prohlídněte si naši fotogalerii.

Výlety, exkurze do německy mluvících zemí

Mimo jiné mají studenti možnost účastnit se jednodenních výletů, které bývají průběžně organizovány (např. do Drážďan, Vídně nebo Norimberku). Exkurze se pořádají i v rámci výuky v Praze, a to například příležitostnými návštěvami Goethe-Institutu.

Další aktivity

Das Filmfest

Pravidelně navštěvujeme se studenty nejrůznější divadelní představení a filmový festival v německém jazyce „Das Filmfest„.

Projekt v Kronachu

Snažíme se také studentům zajistit účast na různých projektech, při kterých mohou spolupracovat se studenty z německy mluvících zemí. Na přelomu září a října 2021 tak studovali vybraní studenti v Kronachu v Bavorsku „Odpad v moři a v řekách“. Žáci pilně během celého týdne průběžně pracovali na projektu, který se týká především odpadu v řekách (moře jsme měli také, ale pouze na obrazovce s následnou diskuzí o následcích, které způsobuje odpad v mořích a oceánech). Spolupráce s touto školou byla velmi úspěšná.

Projekt „Klimaneutrale Stadt“

Na podzim 2022 se naši studenti zapojili do mezinárodního projektu Goethe-Institutu, v rámci něhož se zúčastnili simulační hry „Klima neutrale Stadt„, protože klima se týká nás všech.

Seminář v Bad Marienberg

V lednu 2023 zase odjeli někteří studenti do Německa, aby se zde zúčastnili mezinárodního semináře občanského vzdělávání v Europahaus Bad Marienberg.

Zábavné okénko

V rámci „Dne dvojčat“ se ve škole objevili vášniví fanoušci němčiny. Poznáš je?

Němčina

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout