Informatika a výpočetní technika

Učebna 53|Učebna 53

Víra v ukládání dat na počítačové disky nenahrazuje myšlení, všudypřítomnost informačních databází sugeruje demokratizaci vědění, ačkoliv je to fakticky jen velkoplošná nivelizace vědění.

Nietzsche napsal: »co každý ví, všichni zapomenou«. A k tomu dodává: »… kdyby neexistovala noc, kdo by ještě věděl, co je světlo!«. (2) Představuje-li vědění moc, nelze ho nalézt tam, kde jsou všichni. A jestliže ano, nemůže být mocí. (1)

Práce s počítačem prostupuje řadu oborů lidské práce, zábavy i snažení. Je to dovednost, kterou v dnešní době musí zvládnot každý student. Z toho vyplývají cíle výuky předmětu informatika a výpočetní technika (dále IVT) na našem gymnáziu:

  • naučit studenty používat počítač a digitální technologie jako nástroje, které jim usnadňují získávání znalostí a dovedností v ostatních předmětech a pomáhají jim v rozumném a cílevědomém řešení problémů a zpracování a vyhodnocování poznatků,
  • současně stále připomínat studentům, že žádné technické zařízení či digitální technologie nenahradí jejich úsilí a píli při učení,
  • ukázat studentům i jiné možnosti použití počítačů než je prohlížení webů s pochybným obsahem, stahování nelegálních audio a video souborů a programů, či jalové tlachání a exhibice v sociálních sítích,
  • vybavit studenty takovými dovednostmi, které jim umožní soustředit se na cíle své práce a držet krok s rychlým rozvojem počítačů i v budoucnosti.

Připomínky, rady či pomoc

Pokud byste nám chtěli s dosažením těchto cílů pomoci radou, připomínkou či darem, nebo se chcete jen na něco zeptat, pište na ivt@gybot.cz nebo přímo kontaktujte učitele uvedené vpravo nahoře.

Hodinová dotace

 Hodiny1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
povinné21,50,54
volitelné1 nebo 30 nebo 1 nebo 3 nebo 4

Členění učiva v jednotlivých ročnících

Podrobnosti najdete v rubrice ŠVP.

První

Studenti se seznámí s bezpečností, hygienou a ergonomií na počítačovém pracovišti, historií technických a vědeckých poznatků souvisejících s vývojem počítačů, názvoslovím hardwaru a softwaru, základy informatiky a ochranou proti malwaru. Dále se probírají: internetová etiketa, autorské právo a ochrana osobních údajů, práce v prostředí operačního systému Windows, principy internetu a počítačových sítí a základy typografie.

Studenti se naučí zacházet s počítačovou grafikou a zvládnou práci s textovým editorem.

Druhý

Ve druhém ročníku se studenti naučí používat tabulkové editory. Každý týden je jedna vyučovací hodina a jednou měsíčně dvouhodinovka zaměřená na samostatné řešení problémovách úloh.

Třetí

Výuka se zaměřuje na sjednocení a praktické použití poznatků z předchozích ročníků a práci se zdroji informací a je organizována ve dvohodinovce jednou měsíčně.

Čtvrtý

Ve čtvrtém ročníku jsou jednohodinová informatika (řešení problémových úloh a algoritnizace v kancelářských programech) a tříhodinová informatika (algoritmizace a progarmování) nabízeny studentům v rámci volitelných bloků ze kerých si musí vybrat.

Během studia se studenti ve většině předmětů učí používat různé počítačové programy. Ve čtvrtém ročníku se účastní jazykově-mediálního kurzu, na kterém se seznámí s natáčením a střihem digitálního videa.

V přírodovědných předmětech studenti používají při teoretické i praktické výuce měřící přístroje firmy Vernier ve spojení s notebooky.

Učebnice

Vzhledem k rychlému vývoji informatiky a výpočetní techniky studenti nemají žádné povinné učebnice. Při studiu i při zkoušení používají své poznámky v sešitu a veškeré informace, které najdou na internetu.

Maturita

IVT je volitelným maturitním předmětem. Zkouška je ústní a trvá 15 minut. V loňském školním roce z IVT nikdo nematuroval.

Maturitní otázky jsou v tomto souboru.

Informace o maturitě najdete v rubrice Maturita.

Technické a programové vybavení

Ve všech učebnách a kabinetech je alespoň jedna zásuvka školní počítačové sítě (100 Mb Ethernet) a celá síť je připojena k internetu rychlostí 50/50 Mb/s. V celé budově je k dispozici bezdrátová síť.

Školní počítače jsou vybavené operačním systémem Windows a sadou Microsoft 365 včetně desktopových programů.

Dále je na počítačích podle potřeby následující programové vybavení:

Počítače pro studenty

Škola má jednu učebnou IVT, ve které je 18 stolních počítačů. V této učebně používáme kormě výše uvedeného programového vybavení systém Netop Vision, který umožňuje promítat obrazovku z učitelského na studentské počítače a současně sledovat obrazovky studentů. Do této učebny mají studenti v době, kdy se v ní neučí, neomezený přístup od 8 do zhruba 16 až 17 hodin. Stejně tak neomezeně mohou používat oboustrannou barevnou kopírku, skener a síťovou tiskárnu Lexmark do formátu A4.

Od září 2020 méme počítačovou učebnu matematiky s chytrou tabulí a 15 počítači s 21,5″ dotykovým displejem a jazkovou učebnu se 16 počítači doplněnými audiosystémem a spolupracujícími s velkoplošnou dotykovou obrazovkou. Obě učebny jsou vybyveny softwarem a hardwarem od firmy SMART Technologies ULC.

Pro studenty je také 35 notebooků, které používají pouze při výuce různých předmětů a které se ke školní síti připojují pomocí Wi-Fi.

Počítače pro učitele

Všichni učitelé mají služební notebook.

Školní informační systém a vzdálená výuka

Všichni studenti a učitelé používají:

Systém Škola OnLine, který jim a jejich zákonným zástupcům poskytuje kompletní informace o rozvrhu, suplování, prospěchu, chování a docházce. Systém je pro registrované uživatele přístupný pomocí libovolného webového prohlížeče. Učitelé školy do systému průběžně zadávají potřebné údaje a systém tak nahrazuje většinu školní papírové dokumentace. Pomocí tohoto systému si mohou studenti i učitelé také vyhledávat a zamlouvat knihy ve školní knihovně.

Systém Microsof 365 – služební pošta, SharePoint (sdílené úložiště výukových a studijních materiálů), online Word, Excel a PowerPoint, pro každého osobní úložiště One Drive a pro vzdálenou výuku Teams a Forms. Všechny aplikace systému provozované v režimu online jsou firmou Microsoft pro školy poskytovány bezplatně.

Pro vzdálenou výuku a e-learning používáme Microsoft 365, viz výše, a systém iTrivo.


1. Liessmann K. P.: Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění, Academia, Praha 2008,
ISBN 978-80-200-1677-5

2. Nietzsche F.: Nachgelassene Fragmente. Kritische Studienausgabe (KSA), hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 1980, Bd, 10, s. 419


Přečtěte si

1. P. Vopěnka: Chybný směr české pedagogiky

2. Proč studenti neumí matematiku

1970: Dřevorubec prodává náklad dřeva za 100 dolarů. Produkční náklady jsou čtyři pětiny ceny. Jaký je jeho zisk?

1980: Dřevorubec prodává náklad dřeva za 100 dolarů. Jeho produkční náklady jsou čtyři pětiny z ceny, t. j 80 dolarů. Jaký je jeho zisk?

1990 (nová matematika): Dřevorubec vymění množinu D dřeva za množinu P peněz. Udělej 100 teček představujících prvky množiny P. Množina N výrobních nákladů obsahuje o 20 bodů méně než množina P. Znázorni množinu N jako podmnožinu množiny P a ukaž množinu zisku.

2000: Dřevorubec prodává náklad dřeva za 100 dolarů. Jeho produkční náklady jsou 80 dolarů, zisk 20 dolarů. Tvůj závěr: podtrhni číslo 20

(Zde bych jen dodal, že v tomto stádiu výuky matematiky lze podle nových učebních metod a nové statistiky EU a Unesco dosáhnout stavu, kdy je v dotyčném státě 70 % obyvatel úspěšnými absolventy vysoké školy.)

2010 (cílená výchova): Zkácením krásných lesních stromů vydělá dřevorubec 20 dolarů. Co si myslíte o tomto způsobu získávání živobytí? [Námět pro diskuzi ve třídě: Jak se cítí lesní ptáčci a veverky?]

Převzato z článku Václava Vlka st. Matematika pro trojkaře.

3. Známkování

Jeden americký profesor ekonomie na místní vysoké škole nikdy nenechal propadnout jediného studenta, ale v poslední době nechal propadnout rovnou celou třídu. Třída totíž trvala na tom, že Obamův socialistický model funguje, že nikdo by neměl být chudý ani bohatý, všichni by měli být zhruba na stejné úrovni.

Profesor řekl: »…OK, uděláme v této třídě pokus podle Obamova plánu. Známky z jednotlivých testů zprůměrujeme a všichni tak budou dostávat stejnou známku jako je průměr třídy, takže nikdo nepropadne, ale nikdo ani nedostane ani za 1«.

Po prvním testu každý student dostal průměrnou známku 2. Studenti, kteří tvrdě studovali, byli trochu zklamaní a studenti, kteří studovali málo, byli spokojení. Před dalším testem studenti, kteří studovali málo, studovali ještě méně a ti, kteří studovali hodně, se rozhodli, že jim průměr stačí, takže i oni studovali málo.

V následujícím testu byl průměr 4! Nikdo nebyl spokojený. Při třetí zkoušce byl průměr 5. Jak zkoušky pokračovaly, průměr se nikdy výrazně nezvýšil, vše se zvrhlo v obviňování a následné hašteření a nadávky. Nikdo nechtěl studovat ve prospěch někoho jiného. K jejich velkému překvapení všichni propadli.

Profesor konstatoval, že socialismus už z principu nemůže fungovat, protože odměna za práci může být skvělá, lidé mohou mít motivaci uspět, ale když si vláda celou odměnu vezme, nikdo se nebude snažit nebo nebude chtít uspět.

Pět vět, které se vztahují k experimentu:

  1. Nemůžete legislativou udělat z chudých prosperující a prosperující legislativně odstavit od příjmů.
  2. Co dostane jeden člověk, aniž by si to odpracoval, to musí odpracovat jiný člověk, aniž by za to dostal odměnu.
  3. Vláda nemůže dát nikomu nic, aniž by to dříve nevzala někomu jinému.
  4. Nelze rozmnožit bohatství tím, že se rozdělí.
  5. Jestliže si polovina lidí představuje, že nemusí pracovat, protože druhá polovina se o ně postará, tak až ta druhá polovina zjistí, že není dobré pracovat, protože někdo jiný bezpracně dostane to, co oni vytvořili, začne konec každé společnosti.

4. Další počtení a pokoukání

Tradiční rodiče

Alternativní výuka matematiky

Negativní vymezení práv revisited – aneb je soukromí statek?

Cesta do hlubin študákovy levičácké duše

Negativa facebooku – aneb proč na něm nejsem a nebudu


Infographic: The History of Windows
Infographic: The History of Windows by Best STL

Memorandum-Vopenka
mo-ivt
Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout