Zkratky předmětů

Zkratka Název Druh předmětu
Č Český jazyk a literatura povinný
Č1 Český jazyk a literatura – seminář povinný
Č3 Český jazyk 3H povinný
A Anglický jazyk povinně volitelný
BE3 Anglický jazyk – seminář I povinně volitelný
SE1 Anglický jazyk – seminář II povinně volitelný
N Německý jazyk povinně volitelný
FJ Francouzský jazyk povinně volitelný
R Ruský jazyk povinně volitelný
L1 Latinský jazyk povinně volitelný
M Matematika povinný
M51 Matematika I povinně volitelný
M52 Matematika II povinně volitelný
M3 Matematika III povinně volitelný
F Fyzika povinný
F3 Fyzika povinně volitelný
F51 Fyzika I povinně volitelný
F52 Fyzika II povinně volitelný
Ch Chemie povinný
Ch3 Chemie povinně volitelný
Ch51 Chemie I povinně volitelný
Ch52 Chemie II povinně volitelný
Ch53 Chemie Ch53 netisknout povinně volitelný
B Biologie povinný
B51 Biologie I povinně volitelný
B52 Biologie II povinně volitelný
B3 Biologie III povinně volitelný
B53 Biologie 53 netisknout povinně volitelný
Z Zeměpis povinný
Z3 Zeměpis povinně volitelný
ZSV Základy společenských věd povinný
ZSV51 Základy společenských věd I povinně volitelný
ZSV52 Základy společenských věd II povinně volitelný
D Dějepis povinný
D5 Dějepis povinně volitelný
DU Dějiny umění povinně volitelný
IVT Informatika a výpočetní technika povinný
IVT3 Informatika a výpočetní technika povinně volitelný
HV Hudební výchova povinně volitelný
VV Výtvarná výchova povinně volitelný
TV Tělesná výchova povinný
JSS Jazykově stylistický seminář povinně volitelný
LS Literární seminář povinně volitelný
KA31 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA32 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA33 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA34 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA35 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA36 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA37 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA41 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA42 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA43 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA44 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA45 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA46 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
KA47 Konverzace v anglickém jazyce povinně volitelný
FCE Seminář FCE povinně volitelný
KN Konverzace v německém jazyce povinně volitelný
KF34 Konverzace ve francouzském jazyce povinně volitelný
SM1 Seminář z matematiky povinně volitelný
SM3 Seminář z matematiky povinně volitelný
DG Deskriptivní geometrie povinně volitelný
SF1 Seminář z fyziky I povinně volitelný
SF2 Seminář z fyziky II povinně volitelný
SR Seminář z robotiky povinně volitelný
SCh1 Seminář z chemie I povinně volitelný
SCh2 Seminář z chemie II povinně volitelný
SB1 Seminář z biologie I povinně volitelný
SB2 Seminář z biologie II povinně volitelný
PS Přírodovědný seminář povinně volitelný
SKOP2 Seminář k odborné práci povinný
SKOP3 Seminář k odborné práci povinný
SKOP4 Seminář k odborné práci povinný
SVS Společenskovědní seminář povinně volitelný
SD Seminář z dějepisu povinně volitelný
Th Třídnická hodina povinný
KoH Konzultační hodina nepovinný
Zp Sborový zpěv nepovinný
Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout