Tělocvik

Všichni učitelé jsou plně aprobováni a snaží se, aby výuka tělesné výchovy ve studentech vytvořila základy vědomostí a dovedností pro celoživotní aktivní přístup k nějaké sportovní činnosti.

Učivo

První až třetí ročník

Studenti jsou rozděleni do skupin podle pohlaví. Zvládají základy hlavních sportovních odvětví:
altetika – skok do dálky a výšky, vrh koulí, technika běhu na krátké a střední vzdálenosti
gymnastika – prostná, přeskok, cvičení na hrazdě a kladině
hry – odbíjená, košíková, kopaná, házená, florbal, softbal, frisbee a rugby
relaxační a doplňková cvičení – pilates, cvičení s hudbou, posilování, základy jógy,cvičení na fitballech a mnoho dalšího

Čtvrtý ročník

Studenti si vybírají bez ohledu na pohlaví pro každé čtvrtletí z tzv. bloků. Náplní těchto bloků jsou například odbíjená, jízda na kolečkových či ledních bruslích, jóga, košíková, florbal, plavání, kopaná, sebeobrana a masáže, lezení, drobné hry, střelba, posilování, frisbee – nabídka sportů je tedy velmi široká.

Ve skupinách je nejvýše 20 studentů. Práce s takovými skupinami umožnuje individuální přístup a nabízí se i možnost některé disciplíny prohloubit. Celkově možnost výběru vytváří předpoklad k tomu, aby studenti rádi pokračovali ve sportování ve volném čase i v dalších letech.

Týdenní hodinová dotace

Ročník1.2.3.4.
Týdenní hodinová dotace2322

Vybavení

Škola má k dispozici vlastní tělocvičnu s vybavením na gymnastiku a drobné míčové hry, posilovnu a hřiště s umělým povrchem pro míčové hry (košíková, odbíjená, házená, florbal, sálová kopaná a tenis), jež se na zimu zastřešuje nafukovací halou. Kolem hřiště je atletický ovál (150 metrů) se dvěma běžeckými drahami a prostor pro vrh koulí a skok do dálky.

Školní a mimoškolní sportování 

V průběhu roku je několik sportovních turnajů. Tradičně před koncem roku vyhlašujeme mezitřídní vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev, tzv. VAVOT (fotky z roku 2009). Pravidelnou akcí je i celoškolní sportovní den, pojatý nejen jako soutěž jednotlivců, ale i tříd. Prohlédnět si fotografie z června 2009. Nejlepší v těchto akcích jsou tradičně odměňováni hodnotnými cenami a poháry.

Jinak se v rámci Střediska volného času mohou zájemci o míčové hry přihlásit na sportovní hry, o víkendech zkusit své umění v turnajích v kopané, nohejbalu, košíkové či odbíjené a ti, kteří chtějí zkrášlovat svá těla, mohou zdarma mučit své svaly v poměrně dobře vybavené posilovně. Ti méně sportovně zdatní tráví čas také u kulečníku, šipek či stolního tenisu.

Úspěchy v soutěžích, naši reprezentanti

Samozřejmostí je účast našich studentů v různých sportovních soutěžích pořádaných Asociací školních sportovních klubů, tzv. POPRASK (Pohár pražských škol). V posledních letech jsme dosáhli dobrých umístění např. ve stolním tenise dívek – 1. a 2. místo v Praze, ve florbale, kopané chlapců a odbíjené dívek. V soutěži atletických družstev obsazujeme mezi pražskými školami přední místa, jednou dokonce družstvo dívek postoupilo na přebor republiky a obsadilo 6. místo v tvrdé konkurenci sportovních škol.

Přestože má naše škola pověst náročného gymnázia, je mezi našimi studenty i řada reprezentantů ČR v nejrůznějších sportech, kteří zvládnou jak dobře studovat, tak vrcholově sportovat. Mezi nejlepší patří bezesporu absolventka z roku 2011 L. Antošová, která spolu se svou sestrou obsazuje první místa na mistrovství republiky ve veslování. Další výraznou osobností byla S. Plisková, špičková atletka, která významně pomáhala školnímu družstvu k úspěchům ve středoškolských atletických přeborech. Pyšní jsme byli i na M. Moláčkovou, jež se zúčastnila mistrovství světa ve sportovní gymnastice.

Naši sponzoři

Bohužel, i my, jako škola zřizovaná Magistrátem hl. m. Prahy, nejsme schopni pokrýt veškerý provoz a činnost školy jen z prostředků magistrátu. Mnohé dobré akce se nám daří uskutečnit a pořídit pouze díky našim sponzorům z řad přátelů školy a rodičům našich studentů. Mnozí z nich jsou naštěstí ochotni škole poskytnout sponzorské dary, jež zkvalitňují i výuku tělesné výchovy a podmínky, za kterých se odehrává.

Pokud byste nám chtěli finančně či jinak pomoci, lze cíleně přispět na tělovýchovné vybavení či soutěže nejlépe prostřednictvím Nadačního fondu Vis Unita.

Všem dárcům moc děkujeme za ochotu podílet se na zkvalitňování prostředí, v němž se tělesná výchova i další sportování uskutečňuje, na zlepšování materiálního vybavení a za přízeň, kterou nám věnují.

Tělocvik

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout