Fyzika

Fyzika je jedním ze čtyř profilových předmětů na našem gymnáziu. Zájem o fyziku projevují nejen studenti připravující se ke studiu na technických a matematicko-fyzikálních vysokých školách, ale připravující se ke studiu na přírodovědecké a lékařské fakultě, kde se s fyzikou také setkávají.

Kontaktujte nás na matfyz@gybot.cz pokud:

 • jste absolventy našeho gymnázia a pracujete v libovolném fyzikálním oboru (např. nabízíte možnost exkurze, konzultací, pomoc při SOČ)
 • chcete naší fyzikální sbírce nabídnout, nebo darovat pomůcky, nebo přístroje
 • chcete s námi jinak spolupracovat
 • máte jakýkoliv dotaz nebo připomínku k výuce fyziky na našem gymnáziu

  Hodinová dotace

  Dle ŠVP se fyzika vyučuje v prvním, druhém a třetím ročníku s dvouhodinovou dotací na týden. V prvním a druhém ročníku je vždy jednou za měsíc zařazen dvouhodinový blok laboratorních prací. Ve třetím ročníku je tento dvouhodinový blok zařazen jednou za čtrnáct dní. Ve čtvrtém ročníku fyziku absolvují jen ti studenti, kteří si zvolí technický nebo přírodovědný blok studia.

  Členění učiva

  • První ročník: Mechanika, molekulová fyzika a termika.
  • Druhý ročník: Molekulová fyzika a termika, mechanické kmitání a vlnění, elektrostatika.
  • Třetí ročník: Elektřina a magnetismus, optika, fyzika mikrosvěta.
  • Čtvrtý ročník: Opakování, doplnění a rozšíření učiva předchozích ročníků a opakování.

  Učebnice, podle kterých učíme v 1. až 3. ročníku

  • O. Lepil: Fyzika pro střední školy I (učebnice pro 1. a 2. ročník),
  • O. Lepil: Fyzika pro střední školy II (učebnice pro 2. a 3. ročník).

  Během celého studia používáme sbírku: O. Lepil: Sbírka úloh z fyziky pro SŠ a Tabulky MFCh. Všechny knihy jsou z Nakladatelství Prometheus.

  Volitelné předměty s fyzikální tematikou

  Podrobnosti naleznete v kapitole Volitelné předměty.

  2. ročník

  V rámci čtvrtletních bloků přírodovědného semináře mají studenti možnost si zvolit různé zajímavé přírodovědné obory, i s fyzikální tematikou. Jedná se například o jadernou fyziku, pokusy z fyziky, seminář z astronomie, využití počítačů ve fyzice a elektrotechniku.

  Akruální nabídku seminářů najdete v sekci Přírodovědné semináře.

  3. ročník

  Seminář z matematiky, fyziky a informatiky, zaměžený ve fyzikální části na vybrané kapitoly z teorie relativity, astrofyziky, jaderné a atomové fyziky a propojení již známých fyzikálních poznatků s počítačovým zpracováním.

  4. ročník

  Ve čtvrtém ročníku si studenti mohou zvolit tříhodinovou nebo pětihodinovou výuku fyziky. Během tříhodinové fyziky si zopakují a rozšíří poznatky z učiva předchozích ročníků. Během pětihodinové fyziky se kromě zopakování a rozšíření učiva seznámí s moderními obory fyziky, jako je např. speciální teorie relativity, astrofyzika, kvantová fyzika a jaderná fyzika. Studenti, kteří si zvolí pětihodinovou fyziku, zpravidla z tohoto předmětu maturují, protože pokrývá všechny maturitní otázky z fyziky.

  Další informace

  Fyzikální olympiáda

  Zajímavé fyzikální stránky

  Úspěchy našich studentů ve fyzikálních soutěžích

  Maturita

  Podrobnosti jsou v rubrice Maturita.

  Fotogalerie

  Rádi přivítáme nové studenty, kteří jsou příznivci fyziky a nových fyzikálních objevů.

  Fyzika

  Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

  přijmout všenastavitodmítnout