Chemie

Jestliže se pokus vydařil, musela se stát chyba.

Rozdělení věd: Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku. Když to nedává žádný smysl, pak se jedná buď o ekonomii, nebo o psychologii. Jestliže to zapáchá, je to chemie. Nefunguje-li to, je to fyzika.

Naše škola je tradičně na výuku tohoto předmětu zaměřena. Chemie je jedním ze čtyř profilových předmětů. Z chemie maturuje větší počet studentů než na jiných gymnáziích. Mnoho absolventů také z chemie dělá přijímací zkoušky na vysoké školy a věnuje se tomuto oboru podrobněji. Počet studentů, kteří milují chemii je mnohem větší než na ostatních školách.

Maturita z chemie

Kontaktujte nás na chemie@gybot.cz pokud:

 • jste absolventy našeho gymnázia a pracujete v libovolném chemickém oboru (chceme s vámi navázat spolupráci)
 • naší chemické laboratoři chcete nabídnout, nebo darovat chemikálie, sklo, nebo jiné pomůcky a přístroje
 • chcete s námi jinak spolupracovat
 • máte jakýkoliv dotaz nebo připomínku k výuce chemie na našem gymnáziu

Materiály pro studenty Gymnázia Botičská: zde

  Hodinová dotace

  Najdete v sekci Učební plán.

  Členění učiva

  První ročník podle ŠVP

  Studenti se v 1. ročníku seznámí především s obecnou chemií, která je pro ně poté po celé další studium aparátem k poznávání tajů anorganické a organické chemie a biochemie. Naučí se názvosloví anorganických sloučenin, základní výpočty v chemii, naučí se rozumět základům stavby atomu, chemické vazby, termochemie, chemické kinetiky a chemie rovnovážných soustav (acidobazické, redoxní a srážecí rovnováhy). V druhém pololetí se již dostane na prvky periodické tabulky, především vodík, kyslík a některé skupiny prvků.

  Druhý ročník podle ŠVP

  Ve druhém ročníku dokončíme seznámení s prvky periodické tabulky od nekovových prvků přes kovy, poznáme obecné vlastnosti kovů a nekovů a konkrétní prvky a sloučeniny, se kterými se v běžném životě setkáte. Dále nás čeká část organické chemie až po deriváty uhlovodíků.

  Třetí ročník podle ŠVP

  Ve třetím ročníku dokončíme organickou chemii a probereme ještě biochemii a chemii životního prostředí.

  Čtvrtý ročník podle ŠVP

  Ve čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat různě dotované a různě zaměřené hodiny chemie. Například fyzikální chemii, repetitorium chemie…

  Přírodovědný kurz

  Nedílnou součástí výuky přírodovědných předmětů druhého ročníku na našem gymnáziu je týdenní kurz v lůně přírody, kde ani praktická chemie nepřijde zkrátka, zejména za nepříznivého počasí, což dokládá následující fotografie. Více informací najdete v rubrice přírodovědný kurz.

  Volitelné předměty s chemickou tematikou

  Podrobnosti naleznete v kapitole Volitelné

  Zajímavosti

  V roce 2013 se nám podařilo kompletně zrenovovat laboratoř chemie 45.

  V roce 2015 se nám podařilo kompletně zrenovovat učebnu chemie 49.

  Počty maturantů z chemie

  ročníkmaturantů z chemiematurantů celkem
  1995–19962064
  1996–19972691
  1997–199800
  1998–19992387
  1999–20001155
  2000–200133108
  2001–20022594
  2002–200337117
  2003–20043694
  2004–20053395
  2005–20063896
  2006–200751121
  2007–20084090
  2008–20092477

  2009–2010

  23

  94

  2010–2011

  18

  102

  2011–2012

  18

  86

  2012–2013

  3680

  2013–2014

  2077

  2014–2015

  40108

  Úspěchy našich studentů v chemické olympiádě

  Umístění v oblastním celopražském kole (do 10. místa) je shrnuto v tabulce.

  Chemické odkazy

  Animace a videa

  Evžen Markalous

  Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

  přijmout všenastavitodmítnout