Chemie

Jestliže se pokus vydařil, musela se stát chyba.

Rozdělení věd: Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku. Když to nedává žádný smysl, pak se jedná buď o ekonomii, nebo o psychologii. Jestliže to zapáchá, je to chemie. Nefunguje-li to, je to fyzika.

Naše škola je tradičně na výuku tohoto předmětu zaměřena. Chemie je jedním ze čtyř profilových předmětů. Z chemie maturuje větší počet studentů než na jiných gymnáziích. Mnoho absolventů také z chemie dělá přijímací zkoušky na vysoké školy a věnuje se tomuto oboru podrobněji. Počet studentů, kteří milují chemii je mnohem větší než na ostatních školách.

Maturita z chemie

Kontaktujte nás na chemie@gybot.cz pokud:

  • jste absolventy našeho gymnázia a pracujete v libovolném chemickém oboru (chceme s vámi navázat spolupráci)
  • naší chemické laboratoři chcete nabídnout, nebo darovat chemikálie, sklo, nebo jiné pomůcky a přístroje
  • chcete s námi jinak spolupracovat
  • máte jakýkoliv dotaz nebo připomínku k výuce chemie na našem gymnáziu

Materiály pro studenty Gymnázia Botičská: zde

Hodinová dotace

Najdete v sekci Učební plán.

Členění učiva

První ročník podle ŠVP

Studenti se v 1. ročníku seznámí především s obecnou chemií, která je pro ně poté po celé další studium aparátem k poznávání tajů anorganické a organické chemie a biochemie. Naučí se názvosloví anorganických sloučenin, základní výpočty v chemii, naučí se rozumět základům stavby atomu, chemické vazby, termochemie, chemické kinetiky a chemie rovnovážných soustav (acidobazické, redoxní a srážecí rovnováhy). V druhém pololetí se již dostane na prvky periodické tabulky, především vodík, kyslík a některé skupiny prvků.

Druhý ročník podle ŠVP

Ve druhém ročníku dokončíme seznámení s prvky periodické tabulky od nekovových prvků přes kovy, poznáme obecné vlastnosti kovů a nekovů a konkrétní prvky a sloučeniny, se kterými se v běžném životě setkáte. Dále nás čeká část organické chemie až po deriváty uhlovodíků.

Třetí ročník podle ŠVP

Ve třetím ročníku dokončíme organickou chemii a probereme ještě biochemii a chemii životního prostředí.

Čtvrtý ročník podle ŠVP

Ve čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat různě dotované a různě zaměřené hodiny chemie. Například fyzikální chemii, repetitorium chemie…

Přírodovědný kurz

Nedílnou součástí výuky přírodovědných předmětů druhého ročníku na našem gymnáziu je týdenní kurz v lůně přírody, kde ani praktická chemie nepřijde zkrátka, zejména za nepříznivého počasí, což dokládá následující fotografie. Více informací najdete v rubrice přírodovědný kurz.

Volitelné předměty s chemickou tematikou

Podrobnosti naleznete v kapitole Volitelné

Zajímavosti

V roce 2013 se nám podařilo kompletně zrenovovat laboratoř chemie 45.

V roce 2015 se nám podařilo kompletně zrenovovat učebnu chemie 49.

Počty maturantů z chemie

ročníkmaturantů z chemiematurantů celkem
1995–19962064
1996–19972691
1997–199800
1998–19992387
1999–20001155
2000–200133108
2001–20022594
2002–200337117
2003–20043694
2004–20053395
2005–20063896
2006–200751121
2007–20084090
2008–20092477

2009–2010

23

94

2010–2011

18

102

2011–2012

18

86

2012–2013

3680

2013–2014

2077

2014–2015

40108

Úspěchy našich studentů v chemické olympiádě

Umístění v oblastním celopražském kole (do 10. místa) je shrnuto v tabulce.

Chemické odkazy

Animace a videa

Chemie

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout