Letošní výtvory

Školní rok 2020/2021

Spolupráce s Městskou knihovnou Praha

V tomto školním roce jsme úzce spolupracovali s MKP v rámci projektu „Naučit se učit“ a uskutečnili tyto akce:

  • Čtyři odborná setkání jako pomoc našim studentům s BOČ.
  • Den s knihovnou – pozvání pro studenty 1. a 2. ročníku do hlavní budovy na Mariánském náměstí
  • Účast dobrovolníků na programu ke Dni dětí pod záštitou Městské části Prahy 2

Školní rok 2020/2021

Báseň nejen na pustý ostrov

Učivo třetího ročníku je plné poezie. Recitační projekt byl logickým vyústěním. Studenti svoje recitace zahalili do nových forem moderních technologií, které byly vstřícné i pro ty, kterým „recitace u tabule“ není vlastní.

Ukázka práce.

Ukázka práce.

Publicisticko-literární projekt

Tento projekt pro studenty 3. ročníku umožnil propojit učivo literatury a stylistiky, konkrétně publicistiky a odborného funkčního stylu.

Výklad na literární téma zpracovaný formou reportáže byl rozhodně zábavný způsob, jak si všechny tyto disciplíny zopakovat a upevnit tak svoje vědomosti.

Ukázka práce.

Ukázka práce.

Ukázka práce.

Školní rok 2017/2018

Letošní projektové dny byly naplánovány do prvního týdne školy. V druhém ročníku bylo nově vyzkoušeno téma mezipředmětových vztahů.

V nečekané symbióze se tak ocitly takové předměty jako základy společenských věd s matematikou, fyzika s češtinou či angličtina s biologií.

Rády bychom se tedy podělily o zkušenost, kterou jsme společně se studenty získaly při plnění úkolu, jak prolnout, a pokud možno zábavně a logicky, češtinu s fyzikou.

Studenti se rozdělili do čtyř skupin po čtyřech a dostali možnost výběru ze šesti jmen slavných fyziků – Archimédes, Galileo Galilei, René Descartes, Johannes Kepler, Issac Newton a Albert Einstein. Každá skupina si musela vybrat jinou osobnost, aby se výsledný projekt zbytečně neopakoval. Posléze studenti určitou dobu okupovali různé informační servery na internetu, někteří využili i knihovnu školy či jiné zdroje, aby měli zajištěný dostatek informací ke splnění cíle. A tím bylo zpracování biografie nebo přelomový moment života či vznik určitého zákona dotyčného fyzika v útvaru, který si studenti vybrali. Z možností se nabízely: báseň, interview, vyprávění, drama a muzikál. Jak tato jejich čtyřhodinová práce dopadla, si přečtěte v přiložených souborech.

Dana Nováková, Eva Valentová

Galileo
Archimdes
Einstein
Čeština

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout