FAQ

 • Kolik hodin angličtiny se vyučuje v jednotlivých ročnících?
  První 2 roky jsou to 3 hodiny týdně, další 2 roky dle výběru buď dále 3 hodiny týdně, nebo zvýšená 5hodinová dotace (včetně hodiny konverzace s rodilým mluvčím). K tomu se ještě dají přidat volitelné hodiny dle aktuální nabídky (např. jednohodinová FCE příprava ve třeťáku).
 • Je na GB rodilý mluvčí?
  Ano, momentálně je z Walesu, ale je mu krásně rozumět 🙂
 • Jaké aktivity či zájezdy se na GB konají?
  Vše se dá nalézt v samostatných záložkách, aktivit i zájezdů je dost.
 • Pořádají se na GB nějaké soutěže?
  Ano, hlavní soutěží je konverzační, odkud nejlepší postupuje do dalších, mimoškolních kol.
 • Podle čeho se vyučuje aj?
  V současnosti vyučujeme podle učebnic Insight Upper Intermediate a High Note 2-4.
 • Učebnice si shánějí sami studenti?
  Ne, učebnice objednáváme hromadně, se slevou. Snažíme se o to, aby všichni studenti měli učebnice najednou, za výhodnější ceny a hlavně nevyplněné.
 • Jakým způsobem se rozřazuje do skupin podle pokročilosti?
  Do prvního ročníku píší studenti před začátkem školního roku 1. rozřazovací test (online). Skupiny je následně možno drobně upravit vzhledem k faktu, že není testován ústní projev studenta.
  Na konci druhého ročníku se ve škole píše další test, studenti jsou podle zlepšení rozřazeni do nových skupin, tentokrát napříč ročníkem. Opět je možná drobná úprava.
 • Je možné skupinu na vlastní žádost změnit?
  Možné to je, ale pouze s přihlédnutím k následujícím faktům: musí souhlasit všechny dotčené strany, musí vše sedět rozvrhově a nesmí být v nové skupině příliš mnoho studentů oproti původní (nejlepší je tedy výměna jeden za jednoho).
 • Vím dopředu, jaký vyučující mě bude učit?
  Ne, toto se dozvíte vždy začátkem školního roku, když jsou hotové rozvrhy.
 • Mohu někde nalézt materiály k hodinám od jednotlivých vyučujících?
  Ano, ale je dobré se ptát konkrétních vyučujících. Každý může využívat trochu jiné možnosti sdílení (Sharepoint, Onedrive, MS Teams, iTrivio…)
 • Mohu maturovat profilově (školně) a zároveň státně ze stejného cizího jazyka?
  V současnosti to možné není, neboť se již obě varianty nerozlišují. Zůstal pouze státní didaktický test (DT).
 • Kdy se přihlašuji k maturitě?
  Vždy to bývá koncem listopadu maturitního ročníku.
 • Mohu se nějak vyhnout maturitě z anglického jazyka?
  Jsou 2 možnosti: vybrat si jiný cizí jazyk, který se na naší škole vyučuje, nebo si zkoušku nahradit příslušným certifikátem min. úrovně B2 (tedy např. FCE Cambridge). Pak je ale potřeba maturovat státně z matematiky, nebo si jen dopsat státní DT z aj.
 • Mohu maturovat ze dvou různých cizích jazyků?
  Ano.
 • Co vše musím v rámci učiva zvládnout k maturitě z aj?
  Je třeba zvládnout 2 základní věci: pokrýt gramatiku z daných učebnic, včetně správného písemného projevu; a naučit se 20 maturitních témat (ta se probírají ve 3. a 4. ročníku). Samozřejmostí je umět pak své vědomosti ústně prodat.
 • Jak probíhá maturita v případě literárních otázek? Slyšela jsem něco o maturitním seznamu četby.
  Vše je srozumitelně vysvětleno v záložce Maturita, mrkni tam.
 • Z jakých částí se skládá maturitní zkouška (MZ) z aj?
  Skládá se min. ze 2 částí: školní slohové práce a ústní zkoušky. V případě volby se může ještě psát CERMAT státní didaktická část (hodnotí se pouze USPĚL/A — NEUSPĚL/A).
 • Co když neuspěji u některé z částí maturity?
  V září je potřeba neúspěšnou část zopakovat (tedy NE celou zkoušku).
 • Probírají se maturitní témata v hodinách?
  Ano, ve 3. a 4. ročníku. Ale podle pokročilosti to nemusí být ve všech skupinách, pokud většina studentů bude mít certifikát.
 • Pokud mám certifikát FCE/CAE, mohu i tak maturovat z aj?
  Ano, možné to je, jen je potřeba dopsat státní DT, abys nemusel/a maturovat ze státní matematiky.
 • Uznává se i jiný certifikát než FCE/CAE?
  Ano. Na stránkách CERMATu jsou aktualizované uznávané certifikáty (na naší škole je potřeba mít úroveň alespoň B2). Nejběžnějšími a nejvýhodnějšími však zůstávají Cambridge certifikáty.
 • Co je FCE příprava ve 3. ročníku?
  Je to dvouhodinovka jednou za 14 dní, kde se studenti seznamují s jednotlivými komponenty zkoušky, zjišťují, jak by dopadli, dostávají různé tipy. Je to tedy předmět vhodný pro pokročilejší studenty nebo pro ty, kteří o zkoušce uvažují a uspějí u vstupního testu, který je nutný k účasti v hodinách.
 • Kde mohu získat Cambridge certifikát?
  Certifikát je možné získat 2 způsoby: buď vlastní cestou nebo přes naši školu, která každoročně pro zájemce pořádá jak zkoušky nanečisto se zpětnou vazbou od oficiálních examinátorů, tak zkoušky oficiální. Vše je pro studenty zařízeno, stačí se přihlásit, zaplatit a následně dorazit do školy.
 • Proč bych se měl/a o Cambridge certifikát pokoušet?
  Jednak je možné si ho nechat uznat místo maturity z aj, jednak platí celoživotně, jednak se k němu přihlíží na některých VŠ při přijímačkách, stejně jako pro studium na zahraničních VŠ (zde ale minimálně úroveň C1 CAE).
 • Když mám FCE certifikát již ze základní školy, je možné ho využít k maturitě?
  Pokud se jedná o standardizovaný Cambridge certifikát, není důvod ho neuznávat místo maturity.
 • Kolik stojí zkouška a kdy případně certifikát obdržím?
  Zkouška stojí cca 4 900 Kč, zkouška nanečisto stojí 618 Kč (aktuální ceny se studentům pravidelně sdělují). Výsledky jsou známy do cca 4 týdnů (studenti si přes svůj profil mohou zjistit sami), certifikát přijde do školy po cca 2 měsících. Doba je kratší v případě počítačových zkoušek, delší u papírové formy. Termíny se samozřejmě aktualizují.
angličtina

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout