Matematika

Vytvořené materiály

1. ročník

aktivita vytvořený materiál
e-learning
 • číselné obory
 • operace s mocninami
 • úvod do planimetrie
hlasovací zařízení (110 otázek)
 • operace s výrazy
 • negace výroků¨
 • úpravy algebraických výrazů
 • užití vzorců
trenažéry (110 otázek)
 • částečně odmocňování a úpravy výrazů s odmocninami
 • algebraické výrazy s racionálními čísly a absolutní hodnotou
 • usměrňování zlomků
 • jednoduché nerovnice s absolutní hodnotou
 • zápis intervalem
 • operace s množinami v N, Z, R
 • negace výroků
 • rozklady mnohočlenů
 • dělení mnohočlenu mnohočlenem
 • procvičování lineárních rovnic a nerovnic a soustav
 • procvičování operací s mocninami
 • lomené výrazy
 • nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
 • kvadratické rovnice, nerovnice a výrazů s kvadratickou funkcí
 • nerovnice s absolutní hodnotou

2. ročník

aktivita vytvořený materiál
e-learning
 • goniometrie v pravoúhlém trojúhelníku
 • funkce
 • zobrazení
experimenty
 • laserový dálkoměr a teodolit – teorie
 • laserový dálkoměr a teodolit – praktické měření
hlasovací zařízení (110 otázek)
 • funkce
 • logaritmy
trenažéry (110 otázek)
 • logaritmy
 • goniometrie – úvod
 • operace s mocninami


3. ročník

aktivita vytvořený materiál
e-learning
 • stereometrie
 • úvod do analytické geometrie
 • tečny ke kuželosečkám
hlasovací zařízení (110 otázek)
 • bod náleží přímce
 • bod náleží kružnici
 • střed kružnice
 • vektorový součin
 • skalární součin
 • vrchol paraboly
 • průsečík přímky s osami x a y
 • poloměr a střed kružnice
 • poloosy elipsy
 • excentricita elipsy
 • střed obecné kuželosečky
trenažéry (110 otázek)
 • operace s kombinačními čísly a faktoriály
 • práce s vektory
 • shrnutí analytické geometrie
 • základní typy rovnic a nerovnic
cizojazyčné odborné texty
 • soustavy rovnic
 • diferenciální počet v ekonomii
Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout