Školní rok 2017/2018

Schůzky budou o hlavní přestávce vždy první středu v měsíci. Učebna 41.
V případě kurzů, prázdnin a podobně je zvolen náhradní termín. 

září – čtvrtek 7.9. + středa 13.9. + středa 20.9.

říjen – středa 4.10. 

listopad – středa 1.11. 

prosinec – středa 6.12.

leden – středa 3.1. 

březen – středa 7.3.

duben – středa 4.4.

květen – středa 9.5.

červen – středa 6.6.

Zápis ze zasedání studentské rady 6. 6. 2018

Za účasti zástupců tříd: 1. A, B, C; 2. B, C;

Nepřítomni: 2.A, třetí ročník je na sportovním kurzu

Hosté: ředitel S. Luňák a p. P. Hlavsa

Projednávané body

 • poděkování
 • akce v červnu
 • Zahradní slavnost
 • vystoupení ředitele

Poznámky k projednávaným bodům

Děkuji studentům 2.C za vynášení tříděného odpadu. Mají službu do konce školního roku. Děkuji Nině Bohánkové za vytvoření plakátu k úklidu školní zahrady.

15. 6. od 14.00 do 17.00 bude úklid školní zahrady. Akce je dobrovolná, studenti se zapíší do seznamu na školní nástěnce. Zde najdou i potřebné informace.

26.6. proběhne Zahradní slavnost. Třídy si připraví vystoupení. Podrobný rozpis úkolů najdete na studentské nástěnce.

Naše škola vyhrála školní vlajku, kterou nám společnost Schools United zdarma vyhotoví. Navrhněte, jak má vypadat. Použijte motiv, který souvisí s GB (např. budova, zaměření školy, poloha školy, …). Návrhy naskenujte a pošlete na reditel@gybot.cz fo 20. 8. 2018. Příští školní rok budou vracet vyučující k archivaci písemky studentům. Do příští SR promyslete četnost povinné návštěvy školního e-mailu.

 

Všem členům SR děkuji za celoroční práci.

Zapsala 7. 6. 2018 Z. Hlistová

Zápis z mimořádného zasedání studentské rady  9. 5. 2018

Za účasti zástupců tříd: 1. B, C; 2. A, C; 3.B, C, D

Nepřítomni 1.A, 2. B a 3.A

Hosté p.ředitel S. Luňák,

Projednávané body

 • Zahradní slavnost
 • Sbírka knih
 • Změny ve škole
 • Úkoly do příští SR

 

Poznámky k projednávaným bodům

Byly rozděleny úkoly na zahradní slavnost. Lavice a židle vynáší 3.C a 3.D; po slavnosti nábytek uklízí 3.A a 3.B. 3.C připraví mapu. Všechny třídy vystoupení. Aktivity a názvy vystoupení zapisují ve sborovně do přehledu třídní učitelé. Studenti mají možnost vše zaznamenat v přehledu na studentské nástěnce v prvním patře.

3.A doprodala knihy v antikvariátu. Zbylé knihy vyučující nabídli zdarma k rozebrání studentům. Z. Hlistová kontaktuje studenty z 4.C s dotazem na název organizace, které byla hotovost ze sbírky předána. Příští rok SR zorganizuje sbírku dětských knih, které budou darovány domovu pro hendikepované dospělé.

SR na 15. 6. organizuje úklid školního dvora a zahrady. Účast spolužáků je dobrovolná. Akce bude probíhat od 14.00 do 17.00. S sebou pracovní oděv, boty, dlouhé kalhoty a tričko. Dozor bude vykonávat Z. Hlistová

Byly zakoupeny hodiny do všech tříd 2. a 3. patra. Osvědčí-li se, bude hodiny i v 1. patře a přízemí. 

V reakci na minulou SR předložil pan ředitel vonné vzorky mýdel pro WC. Studenti je odsouhlasili.

Je nově otevřen bufet ve sklepě školy. Dle zástupců z 3.C je sortiment bohatý, chutný i zdravý. Pozvěte na návštěvu spolužáky.

Do příští SR pošlou zástupci informaci ke sběru plastových víček.

 

Zapsáno 13. 5. 2018 Z. Hlistovou

Zápis ze zasedání studentské rady 4. 4. 2018

Za účasti zástupců všech tříd

Hosté: ředitel S. Luňák a p. P. Hlavsa 

Projednávané body

 • Poděkování členům SR 4. ročníku
 • Zahradní slavnost
 • Služba na tříděný odpad
 • Dokončení sbírky knih
 • Připomínky studentů 

Poznámky k projednávaným bodům

Zástupcům 4. ročníku děkuji za práci v SR. Dubnová schůzka byla pro ně poslední. Hodně štěstí u maturit a při přijímacích zkouškách na VŠ. Přeji krásné prožití prázdnin a doufám, že se uvidíme na ZS.

Bylo odhlasováno téma ZS „Italští mafiáni“. Všechny třídy si připraví vystoupení v rozsahu 2 až 7 minut. Hlavní program lze doplnit i individuální aktivitou (kapela, taneční skupina…). Názvy všech vystoupení hlaste prof. Hlavsovi. V průběhu května bude vyvěšen seznam úkolu nezbytných pro zdárné zajištění této akce. Podrobnostmi se bude zabývat příští schůzka SR

V dubnu má službu na vynášení tříděného odpadu 2. . V knihovně se nacházejí zbylé knihy ze sbírky. Prosím 3.A o zorganizování jejich odvozu v průběhu dubna. Děkuji. Hodiny do tříd budou pořízeny během prázdnin. Bude koupeno jiné mýdlo na záchody. Ve sklepení u skříněk se dlouho nezdržujte. Úzká chodba není určena pro diskusní kroužky. Prof. S. Marešová připomíná akci „péče o seniory“.

Zapsáno 4. 4. 2018 Z. Hlistovou

 

Zápis ze zasedání studentské rady 7. 3. 2018

Projednávané body

 • Sbírka knih
 • Zahradní slavnost
 • Služba na tříděný odpad

Poznámky k projednávaným bodům

Děkuji všem, kteří přispěli na charitu zakoupením knihy na školní burze. Finanční hotovost byla předána zástupcům ze 4.C. Studenti 3.A zajistí odvoz zbývajících knih. Všichni si připraví na schůzku návrhy „kam s nimi.“ Na dubnové schůzce bude vybrána organizace, které budou darovány utržené finanční prostředky. Návrhy zatím zaslali studenti 4.B (Centrum paraple – podpora lidí s porušenou míchou, Podpora sladge hokejistů, Dětská hematoonkologická klinika 2. LF v Motole).Bylo odhlasováno, že akci příští rok zopakujeme. Sbírka se však bude týkat pouze dětských knih, které budou po vystavení předány zařízení starající se o hendikepované dospělé.

3.C žádá ostatní třídy, aby prodiskutovaly téma Zahradní slavnosti. Na dubnovou schůzku byl pozván prof. Hlavsa, který ji každoročně organizuje. Domluvíme-li název již nyní, budou mít studenti více času na přípravu.  

V březnu svědomitě vynáší tříděný odpad třída 3.D. Chválím a děkuji. V dubnu bude mít službu třída 2.A.

Zapsáno 20. 3. 2018 Z. Hlistovou

 

Zápis ze zasedání studentské rady 3. 1. 2018

Za účasti zástupců všech tříd, kromě 2.A

Hosté p. ředitel S. Luňák, p.p. S. Marešová

Projednávané body

·ISIC

·ekoškola

·charita

·informace od p. ředitele, p.p. Marešové

Poznámky k projednávaným bodům

·ISIC – prodloužení průkazu. První termín odevzdání hromadných žádostí za třídu byl 5.1. Další uzávěrka žádostí proběhne 10.3 a poslední v tomto školním roce v prvním týdnu v červnu. Vždy, po tomto termínu budou žádosti vyřízeny. Neotálejte prosím, nečekejte na jednotlivce a odevzdejte hromadně seznamy s penězi k stanovenému termínu p. Pejčochové. Revalidační známka na prodloužení platnosti ISIC do 12/2018 stojí 180 Kč.

·Student Daniel Kadlec ze 4. B s p.p. Šímou dořeší zapojení školy do druhé ekologické organizace.

·Do 31. 1. probíhá sbírka knih. Děkuji Nině Bohánkové z 2. B za plakát k akci charita , 1.A za umístění krabic na knihy do tříd. Prosím členy SR, aby sbírku knih ve svých třídách propagovali a vysvětlili. 1. 2. ve čtvrtek proběhne burza v učebně č. 26. Dohled Ht + studenti 2. C. Doprodej knih bude 12.2. o hlavní přestávce tamtéž. Dohled Ht+1.B. Vyúčtování – studenti 4.C. Odvoz zbylých knih do vybrané organizace p.p. Marešová + studenti 3.A. Všechny zástupce žádám, aby zasílali na společný e-mail SR návrhy na organizace, kterým by měl být výnos z akce předán.

·P.p. Luńák odpověděl na dotazy studentů. Barel na horkou vodu je problematický, bude řešeno ze zástupci rodičů. Hodiny do tříd budou zakoupeny. O průzkum trhu se zasláním nabídky na adresu SR žádáme studenty. Poezii na WC lze povolit. Skupina studentů, která chce zavést poezii na WC, se má objednat k p. řediteli a předložit konkrétní návrh.

·P.p. Marešová informovala o možné pomoci starším lidem. Předala konkrétní informace v podobě letáku každé třídě. P. ředitel požádal o zapojení se do této akce. Zájemci mají kontaktovat přímo p.p.Marešovou.

·Studenti 3. B velmi svědomitě vynášejí tento měsíc tříděný odpad. Chválím a děkuji.

Zapsáno 9. 1. 2018 Z. Hlistovou

 

Zápis z mimořádného zasedání studentské rady 7. 12. 2017 (čtvrtek)

Za účasti zástupců všech tříd

Hosté p. zástupkyně V. Čepelová

Projednávané body

·úkoly z minulé SR

·ISIC

·ekoškola

·charita

·,,lžičkový vrah“

·připomínky a návrhy studentů 

Poznámky k projednávaným bodům 

·Jmenný seznam studentů, kteří mají zájem o revizi elektrických přístrojů, odevzdala pouze 3.C. Bude předán pp. Ševčíkovi a ten určí datum revize. V přípravě Toulek se nepokročilo. K této otázce se proto již v tomto školním roce nebudeme vracet.

·ISIC – prodloužení průkazu. Člen SR přinese seznam studentů společně s vybranými penězi za celou třídu a předá v kanceláři školy p. Pejčochové. Revalidační známka na prodloužení platnosti ISIC do 12/2018 stojí 180 Kč.

·Student Daniel Kadlec ze 4.B si připravil porovnání Ekoškoly a Klubu ekologické výchovy. SR odhlasovala (16 za, 3 proti) zapojení GB do obou organizací. Student D. Kadlec vše dořeší s pp. P. Šímou.

·V měsíci lednu proběhne na naší škole burza knih. Studenti budou darované knihy shromažďovat ve svých třídách a v den burzy je přemístí do určené učebny. Za vybranou a odnesenou knihu bude vybíráno 10,-Kč. SR pak odhlasuje, které organizaci má být výtěžek z akce věnován. O podrobnostech akce budou informovat plakáty ve škole. Prosím zájemce, aby se za mnou zastavili a na podobě plakátu pracovali přes prázdniny.

·Na adresu SR byla zaslána nabídka zapojit se do akce ,,Lžičkový vrah“. Studentky 1.B celou věc konzultovaly s třídním i vedením školy. Za dodržení tohoto postupu chválím. Nicméně reakce spolužáků byla mizivá a já se též nedomnívám, že bychom akce tohoto druhu měli na naší škole podporovat. K celé akci proběhla diskuse s podobným závěrem.

·Připomínky a návrhy studentů

Aby studenti měli v hodinách přehled o času, budou do tříd zakoupeny hodiny.

Otázky k navýšení hodin zeměpisu zodpověděla pp. Čepelová. Závěr – není důvod.

Student J. Priškin žádá zájemce o práci v B-komplexu, aby doplnili redakční tým.

Naši studenti mají možnost 1. 1. od 11.00 a 13.00 navštívit odpaliště novoročního ohňostroje. Seznamy zájemců předejte pp. Čambalovi co nejdříve.

Byla vznesena žádost, zda by na toaletách mohla být vyhrazena plocha pro ,,záchodovou poezii“. Bude projednáno s VŠ.

Opět byla otevřena otázka barelů na vodu s doplněním, že voda ve škole je chlorovaná a nedá se pít. Bude projednáno s VŠ.

 

Všem přeji krásné prožití svátků.

 Příští SR proběhne 3. 1. 2018

Zapsáno 10. 12. 2017 Z. Hlistovou

 

Zápis z mimořádného zasedání studentské rady 1. 11. 2017

Za účasti zástupců tříd: 1. A, B, C; 2. A, B, C; 3. A, B, C; 4. B,C

Nepřítomni 3. D; 4. A

Hosté p. ředitel S. Luňák, pp. P. Šíma

Projednávané body

·den formálního oblečení

·informace pp. Šímy o zookoutku

·ekoškola

·třídění odpadu

·připomínky a návrhy studentů

·akce školy

 Poznámky k projednávaným bodům

 ·Děkuji všem za aktivní účast při dni Suit-up.. Fotografie z této akce naleznete na webu školy.

·Na základě žádostí tříd byla zvířata ze zookoutku rozdělena následovně: 1.A – želvy, 1.B – osmáci, 1.C – agama, 2.A – korálovka, 3.C – leguán, 4.B – gekončík. Zástupci těchto tříd se dostaví na schůzku chovatelského kroužku ve středu 8.11. v 15.00 uč. 29. Budou proškoleni v zacházení se zvířaty.

·Student Daniel Kadlec (4.B) zašle porovnání projektů ekologických aktivit na adresu SR.

· Vměsíci listopadu má službu na vynášení tříděného odpadu 4. C.

·Jmenný seznam studentů, kteří mají zájem o revizi elektrických přístrojů, zašlou členové SR na e-mailovou adresu SR do úterý 7.11. Pp Hlistová pak celý seznam předá vedení školy.

·Návrh na uspořádání cvičných prezidentských voleb v naší škole byl vedením školy zamítnut. Zdůvodnění: škola se nebude zapojovat do politické kampaně.

Panu řediteli byla vysvětlena nutnost zakoupení barelu na teplou vodu. Krytá hala je vytápěna. Při hodinách tělesné výchovy se však doporučuje teplejší oblečení. Opět se otevřela otázka rozmístnění lavic v učebně 39. Pp Hlistová projedná s pp. L. Havelkovou a pp P. Hlavsou. Již vyřešeno. Toulky se pokusí připravit studenti z 1.B. Sejdou se s pp. D. Novákovou a o výsledku budou informovat na příští SR.

Akce:

 2. 11. DOD. Dobrovolníci z řad studentů se dohodnou s vyučujícími na případné účasti a pomoci.

 3. 11. Přednášková noc. Všichni účastníci budou dodržovat ŠŘ GB.

19.2. Ples v Lucerně. Téma 60. léta. Studenti 1. a 4. ročníků byli vyzváni ke spolupráci na nástupu.

 

Příští SR proběhne 6. 12. 2017

 

 

Zapsáno 2. 11. 2017 Z. Hlistovou

 

 

Zápis ze zasedání studentské rady 4.10.2017

Za účasti zástupců tříd: 1. A, B, C; 2. A, B, C; 3. A, B, C; 4. A ,B,C

Nepřítomni 3. D;

Hosté pp. Šíma

Projednávané body

·informace pp. Šímy o zookoutku

·ekoškola

·třídění odpadu

·bufet

·připomínky a návrhy studentů

·úkoly do příští SR

 

Poznámky k projednávaným bodům

·Do dnešního dne odevzdali návrhy na adopci zvířat ze zookoutku studenti 1. ročníků a 4. B. Ostatní třídy mohou výběr provést dodatečně a předat osobně pp. Šímovi do příští schůzky SR.

·Student Daniel Kadlec (4. B) informoval o nové akci – Ekologická škola. U pp. Šímy si vyžádá informace o již probíhajícím projektu, do kterého je naše škola zapojena. Porovná je a souhrnnou zprávu přednese. SR,  poté se rozhodne, zda se do dalšího projektu zapojíme.

·V měsíci říjnu má službu na vynášení tříděného odpadu 4. B. Obaly na bázi Tetra-paku vhazujte do popelnice na dvoře. Po akci  ,,Mléko“vkládejte rozložené krabičky do připraveného pytle u vchodových dveří.

·Bufet ve škole je již v provozu.

·Do posilovny nebude zakoupen běžecký pás, ale rotopedy.

V tomto školním roce se opět zúčastníme aktivit „Hrdá škola!“, a to již v říjnu dnem Suit-up. Byl vyhlášen na 13.10. Protože v tomto termínu nebude ve škole větší počet vyučujících, připojíme se k akci v pondělí 16.10. Studenti i učitelé přijdou do školy ve formálním oblečení. O akci informují plakáty ve škole.

·Zjistěte prosím ve svých třídách zájem o revizi elektrických přístrojů. Jmenný seznam přineste na příští SR. vybranému studentovi, který zprávy shromáždí a předá vedení školy. V listopadu bude stanoven jeden den, kdy revize na přinesených nabíječkách na notebooky proběhne.

üProtože se dosud nepodařilo sestavit tým z druhého ročníku, který by se podílel na přípravě Toulek, mohou se hlásit i studenti jiných ročníků. Nepodaří-li se akci připravit, bude zrušena, a to přesto, že měla na naší škole dlouholetou tradici.

 

 

Příští SR proběhne 1. 11. 2017

 

 

Zapsáno 6. 10. 2017 Z. Hlistovou

Zápis z mimořádného zasedání studentské rady 20.9.2017

Za účasti zástupců tříd: 1. A, B, C; 2. A, B, C; 3. A, C, D; 4. A ,B,C

Nepřítomni 3. B;

Hosté p.ředitel Luňák, p.zástupkyně Čepelová, pp. Šíma

Projednávané body

 • Poděkování 3. C a 4. A
 • informace pp. Šímy o zookoutku
 • třídění odpadu
 • připomínky a návrhy studentů
 • úkoly do příští SR

 

Poznámky k projednávaným bodům

 • Děkuji studentům 3. C za zdárný průběh akce „mléko“. Při příští akci bude u vchodu do školy umístěn pytel, do kterého prosíme studenty odhazovat prázdné a sešlapané krabičky od mléka. Děkuji 4. A, která po návratu z kurzu vynesla veškerý tříděný odpad.
 • Chovatelský kroužek se stará o běžnou údržbu. Každá třída může adoptovat vybraný druh zvířete a ten sponzorovat krmivem i péčí. Bude na to upozorňovat cedulka u vybraného druhu. Za třídu mohou se zvířetem manipulovat vždy dva proškolení studenti. O tom, jak provést výběr ve třídě a jak bude postupováno, budou-li mít zájem o jeden druh zvířete studenti několika tříd, informují ve své třídě členové SR. Svůj výběr předají pp.Šímovi do 27.9.. Zatím byl odevzdán požadavek studentů 4. B.
 • Seznam tříd, které mají službu na vynášení tříděného odpadu, je vyvěšen na studentské nástěnce. Prosíme, aby služba před vysypáním do kontejneru odpad sešlapala nebo jinak zmenšila. Protože zazněl požadavek na zavedení sběru hliníku, žádám studenty, aby tuto věc dořešili. Zjistili veškeré informace o odvozu apod.
 • Protože nefunguje bufet, studenti by si rádi ohřívali jídlo a vařili horkou vodu sami. Odpověď vedení: Není problém zakoupit vybavení kuchyňky, ale zajistit dozor vyučujících, kteří jsou již teď vytíženi. Problém se vyřeší otevřením bufetu, o čemž se jedná.

ü Studenti by uvítali barely na horkou a studenou vodu.

ü Padl návrh připojit se i letos k projektu „Hrdá škola!“, akcí Den Suit-up. Studenti i učitelé přijdou do školy ve formálním oblečení. O akci budeme nejméně s dvoudenním předstihem informovat.

ü Studenti by si přáli zakoupení běžeckého pásu do posilovny. Odpověď vedení: Bude zakoupen.

 • Na příští SR prosíme o dobrovolníka, kterému budou studenti hlásit svůj zájem o revizi elektrických přístrojů. V listopadu bude stanoven jeden den, kdy revize na přinesených nabíječkách notebooku proběhne.

ü Dále prosím odevzdat jmenný seznam minitýmu z 2. ročníku na přípravu Toulek

ü Studenti 4. B si připraví informaci o ekoškole, návrh zpětné vazby na dotazník o škole, 3.C o středoškolské unii.

 

Další řádná schůzka SR proběhne 4.10.

 

Zapsáno 23. 9. 2017 Z. Hlistovou

Zápis z mimořádného zasedání studentské rady 13.9.2017

Za účasti zástupců tříd: 1.A, B, C; 2.A, B, C; 3.A, C, D

Nepřítomni 3.B; 4. ročníky (omluveni, jsou na kurzu), 3.B

Hosté p.ředitel. Luňák, p.zástupkyně Čepelová, p. zástupkyně Kotrčová, pp. Šíma

Projednávané body

·představení p. zástupkyně

·body z minulé SR

·informace p. ředitele

·třídění odpadu

·informace o ICPS a SNI

·úkoly na příště

Poznámky k projednávaným bodům

·SR byla představena p.zástupkyně Kotrčová.

·Zájezd do Osvětimi. Studentům byly předány přihlášky. Zástupci třídy je vyberou a odevzdají za třídu pp. Rážové do pondělí 18. 9. Student, jehož přihláška nebude do tohoto data odevzdána, se nemůže exkurse zúčastnit. Platba bude v hotovosti vybírána později. Prof. Rážová termín upřesní.

ü11.9. proběhla v odpoledních hodinách burza učebnic. Pokyn pro příští rok: mimo stanovený čas nekupujte ani nenabízejte učebnice, vždy počkejte na konkurenční prostředí burzy.

·Pan ředitel vymezil činnost SR v rámci řešení konkrétního problému s výukou. Požádal studenty, aby se pokusili vše domluvit s konkrétní osobou, svým třídním, jiným učitelem. Teprve poté se obrátit na SR.

üJak již bylo zmíněno minule, doskočiště na hřišti se řeší. VŠ usiluje o mobilní zakrytí sportoviště. Nová venkovní posilovna zatím není studentům přístupná.

üPan ředitel pochválil poctivost studentů, kteří nalezli ve škole již 2x peněžní obnos a odevzdali jej do ředitelny. Vyzývá ty, kteří hotovost ztratili, aby si ji vyzvedli v kanceláři školy.

üStudenti mohou používat elektronické přístroje. S ohledem na pravidla bezpečnosti však nesmějí zapojovat tyto předměty do sítě. Pro nabití notebooku lze učinit výjimku v případě, že nabíječka projde revizí. Tato služba je zpoplatněna symbolickou částkou (výše bude upřesněna). Do příští SR prosíme o dobrovolníka, kterému budou studenti hlásit svůj zájem o tuto službu. V listopadu bude stanoven jeden den, kdy revize na přinesených nabíječkách notebooku proběhne. O nabíječkách mobilů bude rozhodnuto později.

ü3.C se přihlásila jako garant roznosu mléka do tříd. Odpovědni studenti J. Priškin a K. Coufalová předají čísla svých mobilů na vrátnici a do ředitelny. Budou tak  kontaktováni při dovozu mléka.

üPan p. Šíma upozornil na třídění odpadu. Odpovědná třída vynáší tříděný odpad do kontejnerů u vstupu do areálu školy. Měsíc září zabezpečuje 4.A. Seznam na celý rok zveřejní p.p. Hlavsa na studentské nástěnce. Nádoby na papír a plasty jsou umístěny v každé třídě a v prvním patře. Na chodbě v suterénu jsou na papír, plasty, sklo. Stejné v přízemí a třetím patře. Před kabinetem chemie v druhém patře je červený kontejner na elektroniku.

·P.p. Čepelová upozornila na novou rubriku SNI – soutěže, náměty, inspirace. Do této rubriky budou umísťovány informace týkající se méně známých soutěží, budou zde připravené náměty a inspirace různých aktivit určených pro naše studenty.

·Předpokládané Toulky (projednáno na minulé SR) proběhnou 25.11. v sobotu. Na příští SR odevzdají zástupci seznam realizačního týmu.

üMimořádná schůzka proběhne ve středu 20. 9. o hlavní přestávce. Hlavním bodem bude zookoutek a návrhy studentů.

Zapsáno 14. 9. 2017 Z. Hlistovou

 

Zápis ze zasedání studentské rady 7.9.2017

Za účasti zástupců všech tříd. Hosté p.ředitel Luňák, p.zástupkyně Čepelová, pp.Zemánková

Projednávané body

·poděkování za práci ve školním roce 2016/2017

·body z minulé SR

·nové úkoly, akce pro tento rok

·DofE

·připomínky studentů

Poznámky k projednávaným bodům

·Všem zástupcům tříd děkuji za práci v SR. Vítám studenty prvních ročníků.

·Na přání studentů byl umístěn na dvoře školy vedle doskočiště stojan na kola. Kola je nutné zamykat.

Na doskočiště byl navezen nový písek, zakrytí se řeší.

Student Jonáš Priškin se zaregistruje do Středoškolské unie a bude o tom na SR informovat.

Děkuji za dobrovolnou účast na úklidu školní zahrady. Prosím studenty, aby s dostatečným časovým předstihem vytipovali akci, při které bychom pomohli přírodě nejen ve školním areálu. Své návrhy mohou předkládat v průběhu roku.

Student D. Kadlec si připraví na říjnovou schůzku konkrétní informace o projektu Ekologická škola.

·Studenti 2. ročníku absolvovali v minulém roce projekt Stavby kolem nás.

·V letošním roce se skupina z 2. ročníku učila připravit projekt Toulky Prahou s prof. Novákovou a Vodenkovou. Rádi bychom tím chtěli navázat na tradici naší školy a připravili letošní ,,Toulky“. Předpokládaný termín Toulek by byl 25.11. v sobotu. Podrobnosti by byly konzultovány až  po sestavení týmu s prof. Novákovou. 13.9. budou předána jména studentů, kteří by se realizace projektu chtěli ujmout (přednostně 2. ročníky, lze ale i jiné třídy).

Studenti 3. ročníku se mohou zúčastnit exkurse do Osvětimi. Akce proběhne 16.11. Zástupcům byly předány podrobné informace. 13. 9. na SR prosím o odevzdání seznamu zájemců a převzetí přihlášky. Nebude-li kapacita naplněna, budou osloveni seminaristé humanitních bloků 4. ročníku.

·Prof. Zemánková informovala o projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburgu), který umožňuje studentům osobní růst. Plní se bronzová, stříbrná a zlatá úroveň. Certifikát dosažení těchto úrovní je velmi prestižní. Hlásit se mohou studenti během celého roku. Podrobné informace získají u prof. Zemánkové. Upoutávka je na nástěnce v 1. patře.

 Zapsáno 8. 9. 2018 Z. Hlistovou

 

Ruština

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout