Školní rok 2014/2015   

Zápis ze studentské rady 16. 4. 2015

Bez účasti zástupců z 2. A a 4. ročníku

Projednávané body

Zahradní slavnost

 • Dohodnuto téma Superhrdinové.
 • Zajištěna fireshow a taneční vystoupení.
 • Třídy napíšou název svého vystoupení do konce dubna na papír na nástěnce.

KartyISIC.

 • Studenti byli informováni, že na naší škole bude možnost udělat si kartu ISIC

Výběr peněz na adoptovanou holčičku z Keni

Sbírka na adoptovanou africkou holčičku Ruth Aumu bude ve čtvrtek 30. 4. před osmou hodinou a během velké přestávky formou prodeje upečených dortů a dalšího občerstvení, které připraví každá třída. Zástupci studentské rady se sejdou v pondělí 27. 4. v knihovně během velké přestávky a domluví přesnou organizaci této akce

Náměty zástupců studentské rady

Žádné.


Zápis ze studentské rady 11. 3. 2015

Bez účasti zástupců z 3.C a 4.D

Projednávané body

 • nové skříňky od příštího roku – pouze pro starší studenty
 • služby na tříděný odpad – dodržovat a chodit i do tříd
 • Zahradní slavnost
 • náměty a připomínky studentů

Informace pro studenty

Zahradní slavnost

 • je nutné vymyslet téma – dohodneme se na příští schůzce před velikonočními prázdninami
 • studenti by měli přinést návrhy na kapelu a moderátory
 • téma bude závazné i pro vystoupení tříd
 • na příští schůzce rozdělíme úkoly, 3. ročník se postará o vynesení a uklízení lavic a židlí
 • pokud by někdo chtěl vystupovat s vlastní choreografií, přijde za prof. Hlavsou s konkrétním návrhem

Náměty zástupců studentské rady

 • studenti vznesli návrh, aby uklizečky občas utřely horní část skříněk – když si tam pokládají deštníky, jsou celé od prachu
 • studenti by si přáli mít možnost udělat si na naší škole ISIC kartu
 • studenti nejsou spokojeni s obědy v Podskalské – s tím bohužel nic neuděláme

Zápis ze studentské rady 26. 11. 2014

Za účasti zástupců všech tříd.

Projednávané body

 • čistota ve třídách – návrhy na zlepšení a systém kontrol zejména během vyučovacích hodin
 • služby na tříděný odpad – dodržovat a chodit i do kabinetů
 • návrhy na využití volného místa v rohu zahrady (sauna, venkovní kino)
 • informace o programu Erasmus+ – bližší informace by měli obdržet od svých angličtinářů
 • návrhy na PF gymnázia Botičská 2015 jsou vítány a nejlepší bude odměněn
 • rozsvěcení a zdobení stromečku
 • náměty a připomínky studentů

Informace pro studenty

Zdobení a rozsvěcení vánočního stromu

Slavnostní rozsvěcení bude některou velkou přestávku, studenti navrhovali čtvrtek nebo pátek. Studenti jsou ochotni pomoci při zdobení.

Akce Daruj hračku od Českého rozhlasu

Informace od prof. Marešové o zapojení studentů do charitativních akcí, zejména do akce od Českého rozhlasu Daruj hračku.

Náměty zástupců studentské rady

Studenti by si přáli, aby byl v posilovně znovu pověšen boxovací pytel (bude o to požádán pan prof. Štern, který je správcem posilovny)

Studenti by si přáli kávovar podobný tomu v Podskalské – je třeba upřesnit, o jaký kávovar se jedná.

Klasickým přáním studentů byly větší skříňky a háčky na bundy v suterénu – nevhodné kvůli nedostatku prostoru (skříňky) a faktu, že by bundy nebyly hlídány, tudíž by za jejich případnou krádež nemohla škola nést zodpovědnost (háčky)


Zápis ze studentské rady 10. 9. 2014

Za účasti zástupců všech tříd.

Projednávané body

 • změna garanta studentské rady
 • zjištění prezence a aktualizace členů
 • představení studentské rady zejména studentům prvního ročníku
 • volby do školské rady
 • Srdíčkové dny a profi testy
 • náměty a připomínky studentů

Informace pro studenty

Volby do školské rady

Volby do školské rady budou v listopadu. Studenti mohou navrhovat své kandidáty prof. Ševčíkové do konce září 2014.

Srdičkové dny a profi testy

Informace od prof. Marešové o zapojení studentů do charitativních akcí, aktuálně do Srdíčkových dnů (stále jsou potřeba ještě 2 studenti), vysvětlení významu těchto akcí.

Studenti 4. ročníku se mohou opět zúčastnit profi testů, zájemci se hlásí paní prof. Marešové.

Náměty zástupců studentské rady

Studenti neměli žádné připomínky, pouze poděkovali prof. Hookové za její dosavadní působení ve studentské radě.

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout