Školní rok 2013/2014   

Zápis ze studentské rady 30. 5. 2014

Za účasti zástupců všech tříd.

Projednávané body

 • program Zahradní slavnosti
 • provoz knihovny před prázdninami
 • náměty studentů

Informace pro studenty

Zahradní slavnost

 • Program zahradní slavnosti bude vyvěšen na nástěnce.
 • Přípravu a úklid laviček a lavic na Zahradní slavnost mají na starosti tradičně studenti třetích ročníků v součinnosti s prof. Hlavsou (příprava po vyučování – 3.B a C) a třídními učiteli (úklid po 22 h – 3.A a D).

Knihovna

 • Knihovna před letními prázdninami končí provoz v polovině června. Vyřiďte své pohledávky nejlépe do pátku 13. 6., nejpozději však do úterý 17. 6.

Náměty zástupců studentské rady

 • Studenti se dotazovali na možnosti ohřívání vlastního jídla, konkrétně na možnost zakoupení a využívání studentské mikrovlnky například v prostorách bufetu.
 • Studenti by uvítali opětovné pověšení boxovacího pytle v posilovně.
 • Studentky vznesly požadavek na doplnění zámků a možnost zamykání všech záchodových dveří.
 • Zástupci studentské rady by za odměnu za svou práci v radě i letos rádi vyrazili na lezeckou stěnu. Navrhovaný termín je pondělí 23. 6.

Zápis ze studentské rady 16. 4. 2014

Zástupci všech tříd přítomni.

Zahradní slavnost

 • program Zahradní slavnosti – vystoupení tříd
 • moderování Zahradní slavnosti
 • doprovodná vystoupení

Informace pro studenty

Téma letošní Zahradní slavnosti je (R)EVOLUCE. Každá třída si na dané téma připraví 8 až 10minutové vystoupení a vymyslí mu název. Název vystoupení je třeba vyplnit do programu na nástěnce ve sborovně (lze prostřednictvím třídních).

Zájemci o moderování Zahradní slavnosti (dvojice) ať se nahlásí prof. Hlavsovi co nejdříve. Předběžně počítáme s Lucií Plecitou z 1. A.

Nabídky dalších doprovodných vystoupení nechť studenti také nahlásí prof. Hlavsovi co nejdříve. Annie Gregorová a streetdance?

Termín příštího zasedání: květen 2014, sledujte informace na hlavní nástěnce.


Zápis ze studentské rady 12. 3. 2014

Zástupci všech tříd přítomni.

Projednávané body

 • program Zahradní slavnosti GB
 • pořádek v prostorách školy
 • charitativní dny
 • profi-testy

Informace pro studenty

 • S nápady na téma letošní Zahradní slavnosti a s nabídkou případných vystoupení choďte za prof. Hlavsou do 19. 3.
 • Vzhledem ke zhoršujícímu se pořádku v učebnách a SVČ a narůstajícímu počtu případů poškození nábytku a dalšího školního vybavení bylo studentům připomenuto, že režim odemčených učeben je zkušební a pokud se situace rapidně nezlepší, budou se učebny o přestávkách zase zamykat.
 • Zájemci o účast na charitativních srdíčkových dnech 24. 3. až 28. 3. ať se nahlásí prof. Marešové do 21. 3. Do konce dubna se lze hlásit na kytičkovou sbírku, která bude probíhat 14. 5.
 • Ve SVČ je možné uspořádat výstavu studentských rukodělných a uměleckých prací. Výstavu lze koncipovat jako prodejní. V případě zájmu se obraťte na prof. Marešovou.
 • Zájemci o profi-testy a pomoc s výběrem profesního zaměření a výběrem vysoké školy se mohou též obracet na prof. Marešovou.

Náměty studentů

 • Studenti se dotazovali na možnost využívání posilovny s písemným souhlasem rodičů pro neplnoleté zájemce.
 • Studenti připomněli odměnu pro zástupce SR – bude projednáno na příští schůzce.

Termín příštího zasedání: duben 2014, sledujte informace na hlavní nástěnce.

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout