Školní rok 2010/2011   

Zasedání 30. 3. 2011

Chyběli zástupci 1.C, 2.A a 4.A

Projednávané body

 • Prof. Marešová se domluvila se studenty především na organizaci již na minulé SR zmiňovaných charitativních akcích.
 • Téma, které bude třídy provázet na letošní Zahradní slavností, navrhli zatím jen zástupci 2.B, 3.A a 3.C.
 • Studenti byli informováni o podmínkách a ceně zeměpisného poznávacího zájezdu do Moravského krasu.

Připomínky a náměty studentů

Studenti si přejí pořídit do areálu školy stojany na jízdní kola.

Zasedání 23. 2. 2011

Chyběli zástupci 2.B, 4.A a 4.C

Projednávané body

Prof. Marešová informovala studenty o možnosti adopce holčičky z Keni pro další rok, pro kterou jsme loni uspořádali na naší škole sbírku, aby se mohla vzdělávat na místní škole.

Studenti se pro její sponzorování na další studijní rok vyjádřili kladně. Sbírka proběhne formou dobrovolného zakoupení napečených sladkostí ochotnými studentkami (studenty) našeho gymnázia a to ve dvou termínech. První termín bude v pondělí 7. 3. před začátkem vyučování. Druhý termín bude po jarních prázdninách v pondělí 21. 3. taktéž před začátkem vyučování.

Studenti se dále kladně vyslovili pro podporu následujících charitativních akcí:

 • 23. 3. 2011 – Děti ulice pro pomoc dětem v rámci integrace do spolešnosti (prodej upomínkových předmětů)
 • 21. až 31. 3. 2011 – projekt Píšťalička pro podporu dětí se získaným handicapem (prodej dřevěných píšťalek v rámci naší školy)
 • 11. 5. 2011 – Květinový den – Český den proti rakovině

Studenti se ve svých kmenových třídách dohodnou na tématu, které je bude provádět letošní Zahradní slavností, popřípadě, čím jiným by mohli přispět na ZS (vystupovat s kapelou ap.).

Studenti byli informováni o možnosti uskutečnění zeměpisného poznávacího zájezdu v tuzemsku a to konkrétně do Moravského krasu v termínu 5. až 8. května. Na nástěnce studentské rady ve 2. patře je vyvěšen program zájezdu a listina pro zjištění předběžného zájmu z řad studentů gymnázia. Bude-li zájemců méně než 30, zájezd se neuskuteční.

Připomínky a náměty studentů

Studenti si přejí zvýšit počet baget ve svačinovém automatu v suterénu školy na úkor sladkých a slaných chuťovek.

Zasedání 12. 1. 2011

Chyběli zástupci 3.B a C

Projednávané body

 • Prof. Marešová bude studenty informovat o možnostech adopce dětí z rozvojového světa na dálku v jiném termínu, než dnešním, z důvodu její nemoci a tudíž nepřítomnosti ve škole. Studenti byli informováni o dokončené rekonstrukci studovny a seznámeni s pravidly chování a udržování pořádku v ní.
 • Prof. Markalous žádá studenty, kteří tisknou v učebně IVT, aby byli poctiví a za každý vytištěný list papíru A4 nechali na jeho stole 1 Kč.
 • Studenti, kteří chodí kouřit před budovu školy, byli upozorněni, aby cigaretové nedopalky neodhazovali na zem, ale do odpadkových košů (pochopitelně již nedoutnající). Nepřispívá to ke kultuře školního prostředí.
 • Informace o možnosti uskutečnění zeměpisného poznávacího zájezdu v květnu 2011.

Připomínky a náměty studentů

 • Studenti se dotazovali na možnost zřízení elektronické inzertní nabídky a poptávky (např. burzy učebnic) na webových stránkách gymnázia.
 • Studenti si přejí dokoupit odpadkové koše na školní chodby.
 • Studenti si ztěžovali na narůstající zápach na záchodech.

Stanovisko ŘŠ k jednotlivým námětům studentů

 • S nápadem souhlasím. Pokusíme se na příštím zasedání spolu se Studentskou radou vymyslet systém zaznamenávání inzerátů na web.
 • Menší počet odpadkových košů byl dán požárními předpisy a kontrolami. Zajistíme asi 4 odpadkové koše v každém patře.
 • Zápach je ale dán tím, že někteří studenti nedodržují základní hygienické návyky, například po sobě nesplachují. Paní uklízečky každodenně záchody myjí, budou ale ve více používat dezinfekční, čistící a vonné prostředky.

Zasedání 6. 10. 2010

Program

 • výroční zpráva studentské rady (SR) za loňský školní rok
 • diskuse SR s panem ředitelem
 • představení nových členů SR z prvního ročníku
 • informace o připravovaném zeměpisném zájezdu v květnu 2011
 • informace o připravovaných záměrech, změnách a akcích v letošním školním roce
 • diskuse, vlastní náměty a jejich řešení a připomínky

Výroční zpráva za loňský školní rok

povedlo se:

 • zajistit rodilé mluvčí na výuku konverzace v A a FJ
 • zavést systém pro třídění odpadu
 • zřídit schránku důvěry
 • pořídit do nápojového automatu samostaný odběr horké vody
 • zorganizovat zeměpisný zájezda na Pálavu a do Beskyd
 • zlepšit organizaci Zahradní slavnosti a zapojit do ní všechny třídy
 • instalovat v celé budově Wi-Fi

nepovedlo se:

 • posunout burzu učebnic na pozdější termín
 • zařadit dvouhodinový blok tělocviku pro 3. ročník
 • udržet v »kulturním stavu« studovnu
Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout