Historie školy po rocích

1956

 • Založení naší školy jako 22. jedenáctileté střední školy. Školní rok zahájen 3. září 1956 slavnostním shromážděním před budovou dnešní základní školy v Botičské za účasti zástupců ONV, OV KSČ a krajského inspektora.
 • Ředitelem školy je Ladislav Hausdor, zástupci Karel Louženský a Marie Malíková.
 • Navázání spolupráce s přírodovědeckou fakultou.

1957

 • Budování školního hřiště na místě zelinářské zahrady. Většina práce byla provedena brigádnicky studenty a profesory školy.

1958

 • Vyjmutí 1/3 budovy ze správy ministerstva spravedlnosti, zřízení prvních učeben v budově v Botičské 1. Vyučují se tam mladší ročníky a družina.
 • Druhým zástupcem jmenován Vratislav Hrnčíř.

1959

 • Školu opouští první absolventi. Proběhly první maturity!

1960

 • Ředitelkou je jmenována Libuše Kubátová.
 • Škola získala páskový (kotoučový) magnetofon, byla to první audiopomůcka v historii Botičské. Určen byl pro výuku jazyků, ale získali ho fyzikáři, aby ho zprovoznili, prozkoumali a naučili s ním pracovat ostatní učitele.
 • Nejdelší studentský výjezd mimo Prahu. Cesta autobusem „Barča“ do Beskyd a na Slovensko trvala tři týdny.

1961

 • Škola se definitivně rozděluje na 12. osmiletou školu v Botičské (dnes Základní škola v Botičské) a na Střední všeobecně vzdělávací školu (dnes gymnázium) v budově v Botičské 1.
 • Začínají povinné výrobní praxe studentů v podniku Polygrafia ve Svobodově ulici, v Dobrovského ulici a v Grafické ulici. Každý student musel týdně odpracovat celý 1 den v tiskárně, tj. šestihodinovou směnu.
 • Zástupkyní ředitelky se stává Růžena Mijantová.

1962

 • Chodba v přízemí byla osvětlena zářivkovým systémem a podlaha pokryta PVC.
 • V souladu s výnosem ministerstva školství nebyli studenti na naší škole a jiných školách klasifikováni ve čtvrtletích, ale už jen na konci pololetí. Tento výnos platil i v dalších letech.

1965

 • První dochovaný videozáznam z naší střední školy pochází z tohoto roku. Je natočen na 8mm filmu.

1968

 • Odjezd na chmelovou brigádu dne 21. 8. byl poznamenán příchodem vojsk Varšavské smlouvy. Část studentů v mimořádné situaci nedorazila na nádraží, ale před školu. Odjezd byl o několik dnů posunut.
 • Zřízena jazyková laboratoř, později zrušena.
 • Zahájena výuka výtvarné a hudební výchovy místo základů výroby a výrobní praxe.

1969

 • V rámci celostátních změn dochází k přejmenování naší školy ze střední všeobecně vzdělávací na gymnázium.
 • Basketbalové družstvo dívek naší školy zvítězilo v pražském přeboru a za odměnu získalo celotýdenní pobyt u Černého moře.

1970

 • Založení pěveckého sboru pod vedením profesorky Otilie Mudříkové.

1971

 • Ředitelem gymnázia se stává Jiří Brdlík.

1974

 • Rekonstrukce elektrického vedení v budově ze 120 V na 220 V.
 • Ředitelkou gymnázia je jmenována Soňa Nováková.
 • Začíná spolupráce s gymnáziem v Žilině.

1975

 • Začíná se psát kronika školy.

1976

 • Poprvé v historii školy byly žákům předávány občanské legitimace na slavnostním shromáždění na Novoměstské radnici.
 • Pěvecký soubor gymnázia získal jednotné oblečení, obleky ušili svazáci Drutěvy v Benátkách nad Jizerou jako sponzorský dar.

1977

 • Žáci tříd 2.B a 3.B se s denním průměrem 14,57 věrtele na žáka umístili na 1. místě v soutěži pražských škol v česání chmelu. Nejlepší česáči J. K. a R. Š. obdrželi ceny z rukou pražského primátora.

1978

 • Vystoupení pěveckého sboru gymnázia na soutěži přenášeno Československou televizí. Náš sbor skončil na prvním místě.

1979

 • V lednu vyhlášeny mimořádné třítýdenní „uhelné“ prázdniny kvůli vážné energetické situaci. Ačkoliv veřejné sdělovací prostředky vše několikrát oznámily, drtivá většina žáků přišla v pondělí ráno do školy s dotazem, zda jim nebudou uloženy nějaké domácí úkoly.
 • Na gymnáziu se ověřuje nové pojetí výuky, zřízeny tzv. experimentální třídy. Zavádí se také výuka předmětů odborné přípravy, tzv. ZVOP. Na Botičské to byly základy ekonomiky a organizace a základy technické chemie. Součástí výuky byla čtrnáctidenní souvislá výrobní praxe.
 • Ve sklepě zřízena strojovna pro výuku psaní na stroji.

1980

 • Zástupkyní ředitelky se stává Jitka Švestková.

1981

 • Generální rekonstrukce školy, budova obehnána lešením, oprava střechy a fasády, plechy se dávají z mědi.
 • Na Uherskobrodských dnech zvítězil kolektiv učitelů naší školy. Profesoři Nováková, Dlouhá, Dlouhý, Kušková a Svobodová tam vystoupili s pedagogickým čtením o samostatných vědeckých pracích.

1982

 • Žákovská knihovna dosáhla čísla 4460 svazků a učitelská knihovna 2266 svazků.
 • Oslava na počest 25. výročí školy se uskutečnila v Loretě, byla pozvána řada hostů v čele s krajským inspektorem.

1983

 • Škola má nového školníka pana Pechra, na gymnáziu pracuje dodnes. Vystřídal předchozího školníka Petra.

1986

 • Zaveden nový předmět Informatika a výpočetní technika. Kupujeme do školy první počítače PMD.

1987

 • Končí specializace na biologii a chemii, třídy mají zaměření ZVOP.
 • Ředitelkou se stává Jitka Švestková, její zástupkyní Eva Aulická.
 • První ročník tradiční studentské soutěže Toulky Prahou. Zajímavá a zábavná soutěž probíhá každý podzim v ulicích Prahy a v budově gymnázia.

1988

 • Přestáváme jezdit do Sellinu na Rujaně v NDR. Začínáme jezdit do Dánska na výměnné zahraniční zájezdy. Do Kodaně jsme pak jezdili až do roku 1994.
 • Velké stavební úpravy v přízemí, rušíme školnický byt v současných učebnách 21 a kabinetu TV a zřizujeme nový byt místo kabinetu TV, dějepisu a učebny 25 zvané „márnice“. Pan školník pak již nemusel chodit v pyžamu mezi svými pokoji po chodbě gymnázia.
 • První ročník dnes již tradičního vánočního volejbalového turnaje VAVOT. Každý rok v předvánočním čase soutěží každá třída i družstvo profesorů.

1989

 • Pěvecký sbor gymnázia jede v červnu na Hvar v Chorvatsku zpívat na výměnný zájezd. Podařilo se s problémy dojednat přejezd autobusu přes tehdy „kapitalistické“ Rakousko.
 • Kordon policistů u naší školy zadržel 17. listopadu průvod studentů během demonstrace, která zahájila převrat. Studenti naší školy byli první středoškoláci, kteří zahájili stávku- hned v pondělí 20. 11.
 • Proběhla poslední bramborová brigáda.

1990

 • Každý absolvent gymnázia získal na slavnostním zakončení maturit skleničku s emblémem gymnázia. Tato tradice trvá až do současnosti.
 • Zástupcem ředitelky je jmenován Ivan Šafařík.
 • Poprvé jsou na naší škole přijati studenti do víceletého gymnázia. Těchto přijímacích zkoušek do sedmiletého studia se zúčastnilo 596 dětí, přijato bylo 64 žáků.
 • Do čtyřletého studia konali uchazeči poprvé přijímací test z biologie a chemie.
 • V březnu vyrážíme na výměnný zahraniční zájezd do Francie, rok poté do Holandska.
 • Výbor rodičů souhlasil s tím, aby plnoletí studenti směli kouřit ve vyhrazeném prostoru školy. Tato tolerance kuřáků byla zrušena až po 15 letech v souvislosti s „protikuřáckým“ zákonem.

1991

 • Proběhly velké stavební úpravy v 2. patře – vzniklo nové přírodovědné patro. Například v dubnu 1991 bylo k dispozici jen 6 učeben, většina tříd měla ranní a odpolední směnné vyučování.
 • Získáváme první kopírku v historii gymnázia (Canon NP 1215), přestáváme množit na cyklostylu. Kopírku koupilo rodičovské sdružení za peníze vybrané sbírkou mezi rodiči žáků, příspěvek byl 150 Kč!
 • V budově školy ve sklepě je instalován první nápojový automat, tehdy zvaný zařízení na automatické samoobslužné občerstvení.

1992

 • Začínáme s experimentem, kdy studenti čtvrtých ročníků jsou z nematuritních předmětů klasifikování již v březnu, aby poté měli čas na přípravu k maturitě. Tento pokus trval 3 roky.
 • Jezdí se na mnoho zahraničních zájezdů, o které je mezi studenty velký zájem. Na třídních schůzkách dokonce padl návrh, aby se při výběru na zájezd mezi studenty losovalo.

1993

 • Poprvé organizujeme přípravné kurzy pro zájemce o studium na naší škole.
 • Díky velkým mrazům a panu školníkovi, který pokropil hřiště, mohou studenti bruslit i v areálu školy na hřišti.
 • Na Botičské začíná éra šestiletého studia, byli přijati primáni po 6. třídě základní školy.
 • Přestavba sklepa, v bývalém sklepě zřízena knihovna, která se sem přestěhovala z nevyhovujících prostor kabinetu v 1. patře. V podzemí vznikla také posilovna, školní klub a keramická dílna s pecí a kruhy.

1994

 • Památkový úřad vydal povolení, takže se mohou do přízemních oken namontovat mříže pro zvýšení bezpečnosti. Nikdo nemůže vniknout dovnitř okny, ale také už žádný student nikdy neuteče z přízemních učeben ven.
 • Probíhá druhý a předposlední turnaj Botič-4-boy. Jednalo se o sobotní soutěž smíšených párů, včetně párů učitel – studentka a učitelka – student) ve čtyřech netradičních sportovních disciplínách.
 • Začíná tradice přírodovědných kurzů pro 2. ročníky, proběhl první v Teplicích nad Metují. Od tohoto roku každé jaro jezdíme s druháky blíže poznat faunu, flóru, topografii a hvězdnou oblohu.
 • V červnu uspořádána první, dnes již tradiční Zahradní slavnost. Na organizaci se výraznou měrou podílelo sdružení rodičů, ale sádlo na slavnost vyškvařila dle zápisu SRPDŠ paní školníková.

1995

 • Dokončena půdní vestavba, na bývalé půdě vzniklo nově 5 tříd (51, 52, počítačovna 53, 54 a 57 a 2 kabinety – dámský a pánský a dvoje sociální zařízení. Kapacita školy se rozšířila až na 14 tříd. Slavnostní kolaudace 17. 2. 1995 se zúčastnilo mnoho známých osobností, nechyběli ani poslanci sněmovny.
 • Maturitní ples se konal poprvé v Kongresovém centru, vzhledem k rekonstrukci a následně vysoké ceně bohužel skončila tradice plesů v Obecním domě.

1996

 • Na zahradě uveden do provozu nový sportovní areál (víceúčelové hřiště a 150metrový běžecký ovál), pokryt povrchem MONDO.
 • Zrušena naše školní jídelna ve Vyšehradské. Studenti se od této doby stravují v jídelně Hotelové školy a Střední průmyslové školy v Podskalské ulici.
 • Kupujeme první datavideoprojektor v historii gymnázia do učebny chemie. Po slevě za 250 tisíc Kč získáváme projektor sice „obřích“ rozměrů (80 cm × 50 cm × 40 cm), ale ještě 10 let poté fungující.

1997

 • Poprvé zakrýváme hřiště na zimu nafukovací halou. Na výuku tělocviku nemusíme chodit do Slavoje Vyšehrad, jak tomu bylo dřív, půlka třídy cvičí v naší tělocvičně, druhá půlka v nafukovací hale.
 • Odstranění proslavených drátěných klecových šaten z chodby v přízemí budovy, které tam byly od roku 1960. Namontovány byly nové skříňky, které jsou v přízemí a podzemí až dodnes. Žáci měli tehdy povinnost si na dno skříněk dávat podložku, která vsákne vlhkost a kterou budou jednou týdně měnit, což zkontrolují každé dva týdny třídní učitelé.

1998

 • Ředitelem gymnázia se stává Ivan Šafařík, zástupcem ředitele se stává Stanislav Luňák.
 • Na jubilejním 40. maturitním plese, pořádaném v Kongresovém centru, slavíme 40 let Gymnázia Botičská. V tomto roce jsme vzhledem k reorganizaci počtu tříd neměli čtvrté ročníky, proto na tomto plese nebyly poprvé a snad naposledy žádné třídy maturitní.
 • Bylo vybudováno nové přírodovědné patro – laboratoř chemie (možná nejmenší laboratoř v Praze) a dále učebny fyziky a biologie. Do biologie koupen mikroskop s kamerou a projektorem, od této doby můžeme velkoplošně promítat mikroskopické preparáty.
 • Začíná tradice psaní prací BROČ – „Botičská ročníková odborná činnost“. Druháci musí povinně psát přírodovědnou práci, jakousi obdobu SOČ nebo diplomové práce. Vede je při ní školitel, tedy učitel z řad přírodovědců, a na závěr výsledek obhajují před komisí.

1999

 • Gymnázium začíná pořádat maturitní plesy v Lucerně.
 • Začínáme se specialitou naší školy – přírodovědný seminář ve druhém ročníku. Vyučujeme zajímavé přírodovědné obory (toxikologie, mikrobiologie, ekologie, potravinářská chemie, výživa, etologie, mineralogie, astronomie, …), student si volí v každém čtvrtletí jiný obor.
 • Z prostředků nadace školy zakoupena kopírka na chodbu gymnázia, která je určená pro studenty gymnázia. Studenti používají kredity na telefonní kartě, kterou jim nabíjí paní hospodářka.
 • Vybudování učebny zeměpisu s čtecí kamerou, datavideoprojektorem a vlajkami na stěnách.

2000

 • Zřízení webových stránek gymnázia s adresou www.gybot.cz.

2001

 • Propojení všech kabinetů v gymnáziu počítačovou sítí. Připojujeme gymnázium na internet optickým kabelem. Náklady byly 320 000 Kč. Do této doby byly na internet připojeny jen dva počítače profesora Markalouse, jeden v kanceláři zástupce ředitele a druhý v počítačové učebně.

2002

 • Společně s ministerstvem spravedlnosti přeměňujeme přízemní učebnu 21 v moderní jazykovou učebnu.
 • Slavíme 45 let gymnázia. Slavnostní večer se konal v Kulturním domě Vltavská před zaplněným hledištěm. Největší úspěch mělo pěvecké a sokolské vystoupení učitelů.

2003

 • Získáváme statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Spolupráce s touto fakultou má ovšem dlouhodobou tradici, již dříve patřila většina profesorského sboru mezi fakultní učitele. Kvalitní a dlouhodobá práce profesorek gymnázia D. Dlouhé a H. Říhové byla dokonce oceněna medailí. Foto: Fakultní škola 1.jpg
 • Maturují poslední studenti víceletého gymnázia.

2004

 • Zřizujeme odbornou učebnu společenských věd, první učebna v budově gymnázia s kobercem!
 • Učitelé začínají zapisovat známky studentů na internet, kde si je po přihlášení mohou studenti a jejich rodiče prohlížet.

2005

 • Zavádíme počítačovou síť do všech tříd. Ve všech třídách je tak počítač s připojením na internet.
 • Druhým zástupcem ředitele se stává Eva Balatková.

2006

 • Stáváme se Partnerským gymnáziem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
 • Zřizujeme mobilní počítačovou síť se 17 notebooky. V kterékoliv učebně se pomocí wi-fi vysílačky a přinesených notebooků můžeme se studenty připojit na web a pracovat s nimi na síti.
 • Rušíme třídní knihy a třídní výkazy v papírové formě, přecházíme na počítačovou evidenci studentů a jejich prospěchu.
 • Po dlouhé době chceme za dobrý prospěch a úspěch v olympiádě vzít některé uchazeče o studium na naší škole bez přijímacích zkoušek. Nikdo ale nesplnil naše přísná kritéria a všichni museli zkoušky dělat.

2007

 • Probíhají oslavy 50 let Gymnázia Botičská. Slavíme první jarní den galavečerem v Majakovského sále na náměstí Míru, první májový večer vernisáží o Botičské na chodbách školy a 16. 6. v areálu gymnázia setkáním všech absolventů.
 • Vstup do budovy je nově zabezpečen i dveřmi s čipem na otisk prstu. Přiložením prstu si tak každý zaměstnanec i student může otevřít dveře.
 • Kupujeme první interaktivní tabuli v historii gymnázia. V učebně 54 slouží především pro výuku matematiky.

2008

 • Rozšiřujeme zpracování odborné práce BOČ na delší období, zavádíme nový speciální seminář k zpracování odborné práce SKOP.
 • Zavádíme projektové dny na začátku školního roku v září.

2009

 • Ředitelem gymnázia se stává Stanislav Luňák, zástupci ředitele jsou jmenováni Eva Kotrčová a Jiří Ševčík.
 • Proběhla oprava vzácných soch a sousoší od J. V. Myslbeka na fasádě budovy.
 • Kupujeme 17 notebooků do učebny 54, která bude naší druhou počítačovou učebnou.
 • Poprvé v historii gymnázia se lyžařský výcvikový kurz uskutečňuje v zahraničí (Rakousko).
 • Měníme digestoř v laboratoři chemie.

2010

 • Celou budovu necháváme pokrýt bezdrátovým signálem WI-FI.
 • Poprvé učíme předmět finanční gramotnost (ale jen jeden den v červnu).
 • Máme novou akvaterarijní stěnu.

2011

 • Od tohoto roku vyučujeme angličtinu v prvních dvou letech jen v třetinách tříd.
 • Studenti maturitního ročníku si nově mohou zvolit 14 hodin týdně volitelných předmětů.
 • Byla zakoupena nová nafukovací hala.

2012

 • Začínáme vyučovat tělesnou výchovu v maturitním ročníku v specializovaných smíšených skupinách.
 • Začínáme na podzim realizovat projekt Dny vědy.
 • Vyhráli jsme studentské hlasování a jsme Gympl roku.
 • Byla osazena nová střešní krytina a vyměněna střešní okna.
 • Proběhla rekonstrukce učebny fyziky.
 • Začal probíhat přírodovědný evropský grant OPPA.
 • Poprvé v historii gymnázia jsme zakoupili hlasovací zařízení a e-learning.
 • Máme nové logo a nový vzhled webových stránek.
 • Navazujeme spolupráci s elitní izraelskou školou WBAIS.
 • Od září funguje v budově školy bufet.
 • Galavečerem a vydáním almanachu slavíme 55 let školy.

2013

 • Proběhla rekonstrukce laboratoře chemie.
 • Zakoupeny nové počítače a monitory do učebny IVT.
 • Probíhá mezinárodní projekt Comenius.
 • Po 56 letech fungování analogového a už dosti nepřesného ovládání školního zvonění přecházíme na radiově řízený digitální systém.

2014

 • Proběhla celková rekonstrukce učebny biologie.
 • Zástupkyní ředitele se stala prof. Čepelová (místo prof. Kotrčové).
 • Máme rodilého mluvčí na německý jazyk.
 • Přževedení části školního serveru pod Office 365, studenti si mohou některé materiály stahovat i mimo školu.
 • Zavedení školních emailových schránek i pro studenty.

2015

 • Došlo k výměně oken v přízemí a v druhém patře směrem do ulice.
 • Proběhla celková rekonstrukce učebny chemie.
 • Nechali jsme repasovat vstupní dveře.
 • Demolice druhého plynařského domku v rohu zahrady.
 • Povrch školního hřiště pokryt umělou trávou.
 • Nové osvětlení hřiště a na naše školní hřiště začínají poprvé svítit světla LED.
 • Červnová noční havárie průtokového ohřívače způsobila, že voda začala téci ven z budovy po fasáděna ulici. Naštěstí bylo v létě velké sucho a učebna zeměpisu nám do října vyschla.
 • Přemisťujeme zookoutek do učebny 29.

2016

 • vybudovali jsme aulu spojením učebny 26 a obýváku bývalého školnického bytu (ještě dřve učebna „márnice“)
 • výměnili jsme okna v 1. patře budovy směrem do ulice
 • Propběhlo několik stavebních akcéí: kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v 3. patře, oprava učebny zeměpisu, oprava a lakování dveří v přízemí budovy, zabezpečení vstupu do celého areálu na čip

2017

 • vybudovali jsme venkovní posilovnu,
 • vyměnili jsme povrch na atletickém oválu
 • nakoupili jsme novou pec na keramiku

2018

 • Zakoupili jsme týpí a na adaptačním kurzu vyrážíme na expedice s přespáním 10 žáků v jednom týpí.
 • Proběhla kompletní rekonstrukce fasády směrem do ulic Vyšehradská a Botičská

2019

 • Realizovali jsme několik stavebně technických akcí – rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí, vybudování sprch v suterénu, rekonstrukce místnosti na školní bufet, výměna ležatých rozvodů vody v suterénu.
 • Gymnázium dostalo novou školní vlajku, která vznikla na základě studentských návrhů.
 • Umožňujeme studentům bezplatné instalace MS Office 365.
 • Koupili jsme na gymnázium první 3D tiskárnu.
 • Zavedli jsme „Mikrograntíky“, studenti mohou žádat náš nadační fond o prostředky na různé projekty a studentské akce.

2020

 • Kvůli epidemii nového koronaviru došlo v březnu k zavření naší školy i všech ostatních škol. Docházka do školy byla možná jen na posunuté maturity a přijímačky a pak částečně v červnu.
 • V září musí nosit žáci a učitelé roušky na chodbách, později i ve třídách při výuce. Od října jsou školy opět zavřeny.
 • V listopadu byly dokončeny novostavby dvou domečků na zahradě, domku s učebnou a hygienickým zázemím a sportovního domku s šatnami.
 • Vybudovali jsme novou učebnu cizích jazyků a učebnu matematiky s počítači pro žáky a audiovizuální technikou.
 • Posílili jsme výuku informatiky formou cvičení z informatiky v druhém a třetím ročníku, ve čtvrtém ročníku si navíc studenti musí vybrat mezi informatikou a latinou.
 • Došlo k rekonstrukci bufetu v suterénu, ten byl ale otevřen pouze měsíc, než musel kvůli epidemii Covid19 zavřít.

2021

 • Bohužel jsme museli nechat pokácet velký platan u hřiště, díky tomografii jsme zjistili, že uvnitř kmene jsou velké dutiny.
 • Od podzimu máme v naší škole poprvé zaměstnanou školní psycholožku.
 • Dochází k zlepšení rozvrhu, kdy rušíme desátou výukovou hodinu a končíme nejpozději v 16.05.

2022

 • Na naše hřiště byl položen nový sportovní polyuretanový povrch.
 • V první polovině roku jsme pravidelně testovali žáky proti covidu a suplovali činnost hygienických stanic a často posílali studenty do karantény.
 • Na vjezdovou bránu směrem do Botičské byl namontovaný systém, díky kterému ji lze automaticky otevřít.
 • Ve čtvrtém ročníku v hodinách angličtiny zkoušíme nový projekt, kdy jedna hodina týdně bude věnována na vrstevnické vzdělávání, kdy se studenti budou učit navzájem.
 • Kupujeme digitální pomůcky pro žáky a budeme je půjčovat zájemcům.
Stanislav Luňák

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout