Přihlášky ke studiu            

Termín pro podání přihlášek skončil 1. 3. Aktuálně máme 253 přihlášek.

Vzor vyplněné přihlášky

Pokyny k vyplnění

Příjmení uchazeče: uvést podle osobního dokladu totožnosti.

Rodné příjmení: uvést pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.

Jméno popřípadě jména: zejména cizinci uvedou jméno podle osobního dokladu totožnosti.

Místo narození: nutno uvést město, stát pouze v případě, že se uchazeč narodil jinde než v ČR.

Státní občanství: nutno uvést stát

Datum narození: nutno uvést

Rodné číslo: nutno uvést

Adresa trvalého pobytu: nutno uvést

Adresa pro doručování písemností: uvést pouze pokud se písemnosti nezasílají na adresu trvalého pobytu uchazeče, nebo uvést datovou schránku zákonného zástupce uvedeného na přihlášce vedenou na fyzickou osobu (nelze zasílat dokumenty do datové schránky vedenou na právnickou nebo podnikající fyzickou osobu).

Doporučení školského poradenského zařízení: nutno vyplnit – nehodící se škrtne.

Kontakt na zákonného zástupce: nutno uvést.

Kontakt na uchazeče: nutno uvést.

Název a adresa střední školy: uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku v 1. termínu na škole uvedené na 1. místě, v 2. termínu pak na škole uvedené na 2. místě.

Ročník SŠ: nevyplňuje se (uvádí se v případě podání přihlášky do vyššího než prvního ročníku).

Jednotná zkouška: uchazeč zaškrtne ano, ne vyplní jen tehdy, pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku na oboru Gymnázium se sportovní přípravou, kam si podal pro daný termín přihlášku.

Termín školní přijímací zkoušky: vyplní se 13. 4. 2023, nebo 14. 4. 2023

Datum a podpis uchazeče: nutno uvést.

Zákonný zástupce uchazeče: zákonný zástupce, kterému pošleme pozvánku, případně rozhodnutí, čitelně vyplní hůlkovým písmem jméno a příjmení, uvede datum narození a připojí podpis. Adresu trvalého pobytu vyplní pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu uchazeče.

Stanislav Luňák, 8. 2. 2023

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout