Naši studenti byli v Bochumi

Goethe-Schule, Goethe všude. Studenti druhého a třetího ročníku byli na výměnném pobytu v německé Bochumi od 19. do 24. 9.

Čtvrtý den

Dnes jsme se vypravili do do německého města Oberhausen, kde jsme navštívili Gasometer, průmyslovou památku, která v současné době slouží jako výstavní hala. Zároveň dnes patří k neodmyslitelné součásti panoramatu této oblasti.

My jsme navštívili výstavu s názvem „Die Wunder der Natur“ neboli „Zázrak přírody“, která svými nesčetnými fotkami oslavuje život rostlin a zvířat. Vrcholem této výstavy je 20 metrová rozzářená zeměkoule, která se nad vámi zjeví ve chvíli, kdy po schodech začnete vstupovat do tmavého gigantického prostoru. Poté se usadíte na jeden ze schodů a pozorujete její krásu a odehrávající se procesy. Úchvatné!

Aktuální fotografie najdete ve fotogalerii.

Třetí den

Kritický? Rozhodně vyčerpávající! Dnešní den jsme strávili intenzivní výukou v hodinách našich „Gastgeschwister“. Typická hodina trvá 90 minut, a s výjimkou cizího jazyka, samozřejmě probíhá v němčině.

Kafka?

Večer na nás čekalo divadelní představení Kafkovy Proměny v moderním divadle Prinztheater. Již úvod začal netradiční formou. Malý, černě oblečený muž vstoupil do chodby divadla a hlasitě pronášel svou řeč procházeje mezi čekajícími diváky. Následně otevřel dveře divadelního sálu neustále pronášeje svoji zřetelně vyslovovanou řeč a diváci jej následovali. Už jste se v tom ztratili?

Takovýto netradiční úvod, doprovázený spletitou a často nesrozumitelnou řečí, ale velice zřetelně a pečlivě vyslovovanou, přenesl diváka do světa, který…

Komentář jednoho z našich studentů:

Představení, které jsme navštívili, bylo na motiv hry Franze Kafky Proměna. Němečtí herci byli úžasní, zahráli vše velmi věrohodně. A i když bylo představení v němčině, základní myšlenky a průběh hry jsme snad všichni pochopili.

Druhý den

Dnes ráno jsme byli přivítáni jedním ze zástupců vedení naší partnerské školy Goethe-Schule, Bertholdem Jägrem, a byli jsme pozváni na snídani.

Po velmi přátelském přivítání jsme si prohlédli zázemí celé školy a následovala výuka.

V prvních dvou hodinách jsme se zúčastnili výuky němčiny v mezinárodní skupině integrovaných dětí imigrantů ze Sýrie a Albánie. Tyto děti žijí v Německu rok a mají 14 hodinovou dotaci výuky německého jazyka, díky které se musí dostat na úroveň B2. Po roce výuky jsou jejich znalosti na úrovni A2, tedy podobné či stejné jako u našich studentů. Celá interakce probíhala v němčině ve velmi aktivní, veselé a kreativní atmosféře. Studenti si vzájemně vyměňovali informace a porovnávali své znalosti.

Po této výuce se studenci rozutekli do výuky svých partnerských „sourozenců“, jak jsou zde s oblibou místními nazýváni „Gastgeschwister“, zatímco učitelky byly zahrnuty do výuky svých německých kolegů.

Celá atmosféra školy a výuky byla pro všechny nejen zajímavá, ale i v mnohých ohledech i velice přínosná.

První den

Po dnešní dlouhé namáhavé cestě středem Německa jsme v 16.45 dorazili do Bochumi, kde už na nás netrpělivě čekali zástupci německé partnerské školy Goethe-Schule. Naše studenty si vyzvedly rodiny a odvezly je do svých domovů.

Zítra nás čeká celý den v partnerské škole, kdy budeme poznávat německý vzdělávací systém a zúčastníme se vyučování.

 

opalkova, 21. 9. 2016

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout