Dny vědy v Gymnáziu Botičská

Pro studenty 3. ročníku tradičně připravujeme Dny vědy, tentokráte ve čtvrtek 4. 11., kdy studenti budou mít možnost nahlédnout pod pokličku vědy. Naši školu navštíví doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. Poté studenti vyrazí do ústavů Akademie věd.

První část Dne vědy bude věnována přednášce doc. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D., na téma „Biochemické markery v medicíně“.

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními pojmy a přístupy laboratorní medicíny, jejíž součástí je také obor klinické biochemie. Posluchači budou stručně uvedeni do problematiky tohoto oboru. Důraz bude kladen na srozumitelné vysvětlení nejčastějších patologických pochodů ovlivňujících složení tělních tekutin včetně krve a také objasnění jak naopak změny složení krve ovlivňují zdravotní stav lidského organismu. Právě látky, jejichž koncentrace v krvi se vlivem patologických procesů mění, se nazývají chemické markery a mají široké uplatnění v medicíně. Stanovení koncentrace chemických markerů souvisejících s chorobnými stavy slouží ke (i) screeningu tj. k vyhledávání závažných chorob nebo metabolických rizikových faktorů, (ii) včasnému zachycení příznaků nemocí, (iii) ke stanovení diagnózy, (iv) k posouzení prognózy zdravotního stavu pacienta a v neposlední řadě ke (v) sledování průběhu choroby a terapie.

V programu přednášky se zaměříme na dvě skupiny chemických markerů. Na těchto skupinách bude demonstrován rozdílný princip využití těchto látek v různých oborech medicíny. Jednak vysvětlíme princip použití tumorových markerů v onkologii. Následně se skupinou tumorových markerů srovnáme skupinu kardiomarkerů, které slouží k diagnostice nemocí srdce, hlavně infarktu myokardu. Dalším důvodem pro výběr chemických markerů právě z těchto dvou oblastí medicíny je ten, že jmenované choroby způsobující statisticky nejčastěji úmrtí v ČR. Onkologické choroba tvoří 20 % ze všech příčin umrtí v ČR a kardiovaskulární nemoci se na tomto čísle podílejí dokonce z 50 %. Není tedy divu, že právě tyto oblasti medicíny se velmi intenzivně studují i v souvislosti s využitím nových chemických markerů v lékařských oborech (onkologii i kardiologii). (Chemické markery v (bio)medicíně – Kalendář akcí | Přírodovědci.cz (prirodovedci.cz)).

Studenti se poté vydají na exkurzi do Fyzikálního ústavu, Ústavu termomechaniky, Ústavu organické chemie a biochemie, Matematického ústavu a na katedru anorganické chemie PřF UK, kde vhlédnou do tajů NMR.

 

 

Evžen Markalous, 9. 1. 2017

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout