Šablony na Gybotu IV

Projekt Šablony na Gybotu IV je financován Českou republikou a Evropskou unií.

Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003587

Příjemce dotace: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, příspěvková organizace

Výzva: č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Specifické cíle: 

SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

SC 2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Celkové náklady: 2 001 103,00 Kč

Dotace: 2 001 103,00 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole prostřednictvím realizace těchto aktivit:

  • zajištění služeb školního psychologa
  • zajištění služeb kariérového poradce
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
  • inovativní vzdělávání žáků.

Projekt je realizován v období 1. 2. 2023 až 31. 1. 2026.

Plakát

Eva Kotrčová

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout