Přednášky v roce 2018

Soutěž Termín Přednášky
exkurze KNP

sobota

8. 12. 2018

Zoo Praha – poznejte život spodní části zoo očima znalce přírody a ošetřovatele ptáků Zoo Praha Pavla Švece
sraz u vstupu do zoo v 9.30, vstupné 50 Kč

Chemická olympiáda kategorie A

pondělí 

3. 12. 2018

16.30 Ing. Petra Ménová, Ph.D., (VŠCHT) – Podivný jazyk organických chemiků aneb Jak zapisovat mechanismy organických reakcí

17.30 RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., (PřF UK) – Analýza dusíkatých sloučenin

18.30 doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., (PřF UK) – Stereochemie sloučenin dusíku

Biologická olympiáda kategorie C a D

úterý

20. 11. 2018

16.30 RNDr. Lenka Libusová, Ph.D., (PřF UK) – Příjem a výdej látek buňkou

17.30 Mgr. Tereza Matějková (PřF UK, BIOCEV) – Vývoj dýchací soustavy živočichů 

18.30 Mgr. Zuzana Karpecká (PřF UK) – Příjem potravy u obratlovců

Chemická olympiáda kategorie D

 pátek

16. 11. 2018

přípravný praktický seminář na téma Plyny

14.00-18.30

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (PřF UK, GYBOT)

RNDr. Luděk Míka, Ph. D. (PřF UK, G. Humpolec)

KAPACITA NAPLNĚNA!

* na seminář je NUTNÉ se přihlásit na sima@gybot.cz, kapacita omezena 

exkurze KNP

sobota

10. 11. 2018

 Žraločí zuby Vrapice – exkurzi vede RNDr. Boris Ekrt (NM), sraz v 8.30 na Hlavním nádraží

Ekologická olympiáda

středa
31. 10. 2018

16.30 RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., (PřF UK) – Motokros a vypalování jako management v Brdech

17.30 prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D., (FŽP ČZU) – Vliv urbanizace na vodní toky a jejich revitalizace

18.30 Mgr. Tomáš Tichý (SCHKO Český kras) – Křovinořez a ovce jako management v Českém krasu

* přednášky jsou v Gymnáziu Botičská

Biologická olympiáda kategorie A a B

středa
24. 10. 2018

16.30 Mgr. Ondřej Kouklík (PřF UK, NM) – Larvy hmyzu

17.30 prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., (PřF UK) – Kmenové buňky

18.30 MUDr. Mgr. Tereza Schimerová (IKEM, 1. LF UK) – Prenatální vývoj člověka

* přednášky jsou v Gymnáziu Botičská

Exkurze KNP pro účastníky BiO – Prameny Klíčavy

neděle 
21. 10. 2018

průvodce Radek Vítek (PřF UK, VÚLHM)

sraz 8.00 na Nádraží Veleslavín

Biologická olympiáda kategorie AB a Botanická soutěž

čtvrtek

18. 10. 2018

16.30 prof. RNDr. Tomáš Herben, Ph.D. (PřF UK, BÚ AV) – Sukcese

17.30 RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (PřF UK) – Mládí a vývoj rostlin

18.30 Mgr. Martin Čertner, Ph.D. a Mgr. Dora Čertnerová (PřF UK) – Semena rostlin

* přednášky jsou v Gymnáziu Botičská

Exkurze KNP pro účastníky BiO středa 20. 6. 2018

Příroda Lučkovic u Blatné – Mgr. Petr Šípek, Ph.D. (PřF UK)

Exkurze KNP pro účastníky BiO neděle
27. 5. 2018

Lovoš a Opárenské údolí, exkurzi vede Mgr. Ondřej Kouklík (NM, PřF UK)

Biologická olympiáda 

kategorie CD

neděle

13. 5. 2018

Laboratorní cvičení

10.00 RNDr. Jan Fíla, Ph.D. (ÚEB AV) – Pyl

12.30 Mgr. Karel Kodejš (PřF UK) – Pohyb hmyzu

* cvičení budou v Gymnáziu Botičská

KAPACITA NAPLNĚNA, již se nepřihlašujte

Biologická olympiáda kategorie CD

čtvrtek 

10. 5. 2018

16.30 Mgr. Stanislav Vosolsobě (PřF UK) – Šíření rostlin 

17.30 Mgr. Jiří Hadrava (PřF UK) – Pohyb hmyzu 

18.30 RNDr. Martin Černý, Ph.D. (PřF UK) – Pohyb vodních živočichů

* přednášky budou v Gymnáziu Botičská

Chemická olympiáda kategorie B středa
2. 5. 2018

16.30 RNDr. Jakub Hraníček, PhD. (PřF UK) – Analytické stanovení halogenidů, argentometrie

17.30 Doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (PřF UK) – Halogeny

18.30  Mgr. Lukáš Mikulů (VŠCHT) – Areny

* přednášky budou ve Stanici přírodovědců

Exkurze KNP pro účastníky BO neděle
15. 4. 2018

Na Plachtě, Hradec Králové, exkurzi vede entomolog Mgr. Michael Mikát (PřF UK)

Chemická olympiáda kategorie C středa
11. 4. 2018

16.30 RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (PřF UK, GyBot) – Chemie Fe, Zn, Mg a Ca

17.30 doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (PřF UK) – Role železa v organismech

18.30 RNDr. Jakub Hraníček, PhD. (PřF UK) – Analytické stanovení kationtů kovů, chelatometrie

* přednášky budou ve Stanici přírodovědců

Biologická olympiáda kategorie A a B úterý
3. 4. 2018

16.30 prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., (Výzkumný ústav živočišné výroby) – Mikrobiom a lidský genom

17.30 Mgr. Tomáš Macháček (Katedra parazitologie PřF UK) – Střevní paraziti a imunita

18.30 MUDr. Jan Novák (Urologické oddělení Nemocnice Kladno) – Patologie vylučovací soustavy

* přednášky budou ve Stanici přírodovědců

Exkurze KNP pro účastníky BO neděle
25. 3. 2018

Třebichovická olšinka a Vinařická hůrka – exkurzi vede Bc. Michal Procházka (ČSOP Kladensko), více zde.

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout