Přednášky v roce 2015

Soutěž Termín Přednášky
Chemická olympiáda
(ChO) kategorie C

úterý
7. 4. 2015
16.30–19.30

1. Matěj Sommer (VŠCHT) – Chemie v domácnosti
2. RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., (PřF UK) – Titrační metody
3. RNDr. Karolína Schwarzová, Ph.D., (PřF UK) – Elektrolýza

* probíhá ve Stanici přírodovědců

Biologická olympiáda
(BiO) kategorie B

středa
8. 4. 2015
16.30–19.30

1. Bc. Jana Pilátová (PřF UK) – Biotechnologie mikroorganismů
2. MUDr. Michal Dubský, Ph.D., (IKEM) – Tkáňové a buněčné terapie
3. Bc. Karel Kodejš (PřF UK) – Domestikace zvířat

* probíhá ve Stanici přírodovědců

ChO kategorie B

pondělí
27. 4. 2015
16.30–19.30

1. Ing. Jiří Vrána, RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., (VŠCHT) – Galvanické články
2. RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., Ing. Jiří Vrána (VŠCHT) Redoxní titrace
3. doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D., (PřF UK) – Chiralita

* probíhá ve Stanici přírodovědců

BiO kategorie C

středa
6. 5. 2015
16.30–19.30

1. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. (PřF UK) – Houby a stromy
2. Ing. Jan Andreska, Ph.D. (PedF UK) – Savci a stromy
3. Mgr. Jindřich Prach (PřF UK) – Vývoj českých lesů

* probíhá v Gymnáziu Botičská

Mladý zahrádkář

pondělí
11. 5. 2015
16.30–18.30

1. Mgr Věra Hroudová (BZ UK) – Léčivé rostliny
2. Hana Mašková (PřF UK) – Okrasné dřeviny

* exkurze – Botanická zahrada UK, Na Slupi

BiO kategorie D

čtvrtek
14. 5. 2015
16.30–19.30

1. Ing. Jan Pergl, Ph.D. (Botanický ústav AV) – Nepůvodní dřeviny
2. Mgr. Pavel Špryňar (AOPK ČR) – Stromy a hmyz
3. RNDr. Eva Cepáková (Beleco) – Netopýři a ptáci v dutinách stromů

* probíhá v Gymnáziu Botičská

BiO kategorie AB I. a Botanická soutěž

úterý
3. 11. 2015

Evoluce života (botanická témata)

16. 30 doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. (PřF UK) – Po stopách rané evoluce primárních producentů
17.30 Mgr. Martin Čertner (PřF UK) – Evoluce cévnatých rostlin
18.30 Mgr. Josef Lhotský (PřF UK) – Evoluce prokaryot

* probíhá ve Stanici přírodovědců

Ekologická olympiáda středa
4. 11. 2015

Sport, rekreace a ochrana přírody

16.30 RNDr. Jan Matějů, Ph.D. (Muzeum Karlovy Vary) – Sysli a golf
17.30 RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. (PřF UK) – Motýli a motokros
18.30 Mgr. Tomáš Tichý (SCHKO Český kras) – Turista místo ovcí v Českém krasu?

* probíhá ve Stanici přírodovědců

ChO kategorie D neděle
8. 11. 2015

Laboratorní technika- POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ

10.00 RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. (Gymnázium Botičská, PřF UK) – Zajímavé pokusy s mědí a jejími sloučeninami
12.30 Mgr. Vlasta Čepelová (Gymnázium Botičská) – Analytické metody stanovení kovů

* probíhá v Gymnáziu Botičská

BiO kategorie AB II. čtvrtek
12. 11. 2015

Evoluce života (další témata)

16.30 Albert Damaška (PřF UK) – Kambrická exploze
17.30 Mgr. Alena Balážová – Dinosauři a otazníky kolem nich
18.30 Mgr. Vojto Baláž, PhD. (VFU Brno) – Paraziti jako hybatelé evoluce

* probíhá ve Stanici přírodovědců

BiO kategorie D neděle
29. 11. 2015

Laboratorní technika – POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ

10.00 Bc. Magdalena Holcová (PřF UK) – Podzemní orgány rostlin
12.30 Mgr. Dagmar Říhová (PedF UK) – Půdní bezobratlí

* probíhá v Gymnáziu Botičská

BiO kategorie CD pondělí
30. 11. 2015

Život v temnotě

16.30 Albert Damaška (PřF UK) – Život v cizokrajných temnotách
17.30 Bc. Magdalena Holcová (PřF UK) – Rostliny a světlo
18.30 Ing. Vít Vršník (Speleoklub FBMI ČVUT) – Jeskyně

* probíhá v Gymnáziu Botičská

ChO kategorie A čtvrtek
3. 12. 2015

16.30 RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D. (VŠCHT) – Oxidy
17.30 prof. RNDr. et Bc. Petr Slavíček, Ph.D. (VŠCHT) – Kinetika chemické reakce
18.30 MUDr. Mgr. Tereza Nedvědová (IKEM) – Biochemie krve

* probíhá ve Stanici přírodovědců

Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout