Volitelné semináře

Pokyny pro studenty 3. ročníku

Volba volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016

Předměty jsou rozděleny do čtyř skupin, z každé skupiny si student musí vybrat právě jeden předmět, který bude navštěvovat celý školní rok. V případě, že některý předmět nebude možné z důvodu malého zájmu studentů otevřít, zvolí si student, kterého se to dotkne, všechny předměty znovu.

Některé předměty s nižší hodinovou dotací nepokrývají učivo nutné k maturitní zkoušce ani k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Vybrané předměty musí být různé, tj. student si nemůže zvolit např. kombinaci B, Ch, B, L.

Přihlašovat se budete do excelovské tabulky na https://login.microsoftonline.com/login.srf?bk=1411899733 ve složce vaší třídy (11A, 11B, 11C a 11D, soubor se jmenuje Volitelné předměty pro studenty budoucího 4. ročníku).

Přihlášení provedete zapsáním písmene x do příslušné buňky.

Na vybrané semináře se musíte přihlásit do 13. 3. 2015. Další kola proběhnou do 24. 3.

Rozdělení předmětů do skupin (Vysvětlivka: DU = dějiny umění, DG = deskriptivní geometrie)

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5 h týdně

5 h týdně

3 h týdně

1 h týdně

M

F

Č

Č

Ch

Ch

A

A

B

B

N

L

D a DU

ZSV

FJ

DG

 

 

Rj

Ch F

 

 

M

DU

 

 

F

Ch B

 

 

Ch

 

 

 

B

 

 

 

Z

 

 

 

ZSV

 

 

 

D

 

 

 

IVT

 

 

Náplň volitelných předmětů:

Předmět

Hodinová dotace

Náplň předmětu

Č

3

2 h: Současná česká a světová literatura (stěžejní autoři a díla).

1 h: Nácvik interpretace literárních děl.

Č

1

Nácvik interpretace literárních děl.

A

3

Business English – úvod do odborné angličtiny.

A

1

English Science – úvod do odborné angličtiny s přírodovědným zaměřením.

N

3

Němčina v profesním životě – výuka bude zaměřena na situace, s nimiž se můžete setkat při dalším studiu, ať už v ČR nebo v zahraničí, při pracovním pobytu v německy mluvících zemích a při spolupráci se zahraničními partnery.

FJ

3

Francouzština v profesním životě – výuka bude zaměřena na situace, s nimiž se můžete setkat při dalším studiu, ať už v ČR nebo v zahraničí, při pracovním pobytu ve frankofonních zemích a při spolupráci se zahraničními partnery.

R

3

Ruština v profesním životě – výuka bude zaměřena na situace, s nimiž se můžete setkat při dalším studiu, ať už v ČR nebo v zahraničí, při pracovním pobytu v rusky mluvících zemích a při spolupráci se zahraničními partnery.

L

1

Základy latinského jazyka pro začátečníky, kteří se zajímají o studium historie, práva, filozofie, lékařství a přírodních věd. Cílem je osvojení základní slovní zásoby a gramatiky, orientace v cizích slovech pocházejících z latiny, znalost dosud používaných latinských výroků.

M

5

3 h: Rozšíření a procvičení všech částí matematiky.

2 h: Komplexní čísla, diferenciální a integrální počet.

Vhodné pro zájemce o ekonomické a technické obory.

M

3

Rozšíření a procvičení všech částí matematiky, úvod do diferenciálního počtu a komplexních čísel.

Vhodné pro zájemce o ekonomické a přírodovědné obory.

Předmět není dostatečný k přípravě na profilovou (školní) maturitu z matematiky.

DG

1

Úvod do deskriptivní geometrie – rozvíjení prostorové představivosti, základy zobrazování prostorových útvarů do roviny – črtání a rýsování (bez výpočtů). Metody zobrazování – Mongeovo promítání, axonometrie. Vhodné pro zájemce o technické vysoké školy.

F

5

3 h: Rozšíření a procvičení všech částí fyziky.

2 h: Speciální teorie relativity, astrofyzika, fyzika mikrosvěta, kvantová fyzika, elektromagnetické kmitání a vlnění.

Vhodné pro zájemce o technické obory.

F

3

Rozšíření a procvičení všech částí fyziky.

Vhodné pro zájemce o přírodovědné obory.

Předmět není dostatečný k přípravě na maturitu z fyziky.

Ch

5

3 h: Repetitorium z anorganické a anorganické chemie, systematická chemie, výpočty v chemii.

1 h: Chemie přírodních látek a biochemie.

1 h: Fyzikální chemie.

Ch F

1

Fyzikální chemie – vhodné pro technické a fyzikální obory

Předmět není dostatečný k přípravě na maturitu z chemie.

Ch B

1

Biochemie – vhodné pro biologické a lékařské obory. Předmět není dostatečný k přípravě na maturitu z chemie.

Bi

5

2 h: Systematika organismů

2 h: Lékařská fyziologie a biologie nemocí člověka

1 h: Obecná biologie, genetika

Bi

3

2 h: Lékařská fyziologie a biologie nemocí člověka

1 h: Obecná biologie, genetika

Předmět není dostatečný k přípravě na maturitu z biologie.

Z

3

Rozšíření tematických celků učiva 1. – 3. ročníku.

ZSV

5

1 h: Psychologie – funkční modely osobnosti

1 h: Sociologie – postmoderní společnost

1 h: Právo – trestní, občanské, rodinné

1 h: Filosofie – filosofická antropologie, postmoderní filosofie

1 h: Ekonomie – investiční rozhodování, marketing

ZSV

3

1 h: Právo – trestní, občanské, rodinné

1 h: Filosofie – filosofická antropologie, postmoderní filosofie

1 h: Ekonomie – investiční rozhodování, marketing

D + DU

5

3 h: České a světové dějiny s důrazem na propojení událostí; práce s dobovými dokumenty. Rozšíření tematických celků probíraných v 3. ročníku.

2 h: Dějiny výtvarného umění, hudby a architektury.

D

3

České a světové dějiny s důrazem na propojení událostí; práce s dobovými dokumenty. Rozšíření tematických celků probíraných v 3. ročníku.

DU

1

Dějiny výtvarného umění a architektury

IVT

3

Programování a algoritmizace.

 

 

Nabidka-volitelne-predmety-pro-1
Petr Šíma

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout