Přírodovědné semináře ve 2. ročníku

Nabídka PS pro rok 2018/2019 bude zveřejněna až v dubnu 2018

Studenti našeho gymnázia mají ve druhém ročníku 2 hodiny výběrového přírodovědného semináře. V letošním školním roce mají na výběr ze 17 seminářů (biologické, chemické, fyzikální, zeměpisné, matematické, ale i nejrůznější další víceoborové) tak, aby měl každý student 4 různé semináře za školní rok (tj. každé čtvrtletí jiný přírodovědný seminář). Studenti si mohou vybrat i některé semináře s výukou v anglickém jazyce.

Semináře jsou vyučovány zpravidla v úterý odpoledne 8. a 9. vyučovací hodinu.

V letošním roce probíhají tyto semináře

Zajímavé pokusy z chemie

 • odvážné i líbivé pokusy z různých oblastí chemie

Chemie potravin (částečně v angličtině)

 • chemické složení potravin, významné reakce probíhající v potravinách při technologickém zpracování a skladování, nejčastější postupy výroby potravin, praktická část a zajímavé pokusy s potravinami

Matematická a praktická kartografie

 • základní kartografická zobrazení a projekce, výpočty na sféře a výpočty ortoromy, tvorba map, náčrtů, plánů a reliéfních modelů, práce s buzolou a orientace v terénu

Chráněná území Prahy

 • seznámení s přírodovědně zajímavými lokalitami v Praze, exkurze do přírody doplněné teoretickou přípravou, samostatná činnost, práce s počítačem

Geography Chapters (v angličtině)

 • vybrané kapitoly fyzické geografie (hydrologie, klimatologie, geomorfologie), zpracované formou interaktivních činností, důraz na aktivní práci v hodině

Geografie cestovního ruchu

 • problematika cestovního ruchu s návazností na ekonomickou strategii vybraných regionů, přírodní, historické, kulturní a sociální souvislosti tuzemských i zahraničních turistických destinací, přednášky a dokumenty z oblasti cestovního ruchu

Geografie Prahy

 • analýzy geografie Prahy, exkurze na zajímavé lokality na území hlavního města

Astronomie

 • pozorovací a praktická astronomie, důraz na samostatnou činnost žáků, exkurze na hvězdárnu a za astronomickými zajímavostmi Prahy

Počítače v zeměpise a biologii

 • práce s počítačovými programy a aplikacemi využitelnými v zeměpisu a biologii, důraz je na samostatné práci žáků s počítačem

Biologie a geografie v teorii a praxi

 • aplikace teoretických znalostí ověřitelných v praxi formou exkurzí do příslušných odborných institucí v rámci oborů biologie a geografie a tvorbou odborných pracovních listů

Antroposomatometrie

 • zhotovování odlitků částí těla, měření lidského těla

Biomedicine (v angličtině)

 • moderní přístupy současné medicíny při léčbě různých onemocnění, transplantace, vývoj umělých tkání a orgánů, kmenové buňky, klonování, genová terapie, praktická exkurze na Fyziologický ústav AVČR.

Logické obvody

 • návrh a realizace logických obvodů na stavebnici Voltík III, sestavení blikaček, houkaček, hracích skříněk

Biofyzika

 • principy fungování lékařských přístrojů, exkurze na odborná pracoviště (CT, RTG, MRI, Lexellův gama nůž, protonové centrum…)

Fyzika aktuálně

 • současní fyzika, aktuální zdroje energie (i alternativní), exkurze (Hydroelektrárna Štěchovice, Ústav pro úložiště radioaktivního odpadu)

Matice a determinanty

 • využití matic a determinantů, maticová algebra, řešení soustav rovnic s pomocí matic a determinantů

Latina

 • základy latinského jazyka pro začátečníky, kteří se zajímají o studium historie, práva, filozofie, lékařství a přírodních věd
Nabidka-volitelne-predmety-pro
Nabidka-seminaru-2013-2014
Evžen Markalous

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout