telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Obecná informace o přípravných kurzech v Gymnáziu... více
Podrobnosti v aktualitě Akademie pro seniory... více
cz en de fr ru

Často kladené dotazy o přijímacím řízení a škole

Chceme vám co nejvíce přiblížit naše gymnázium, proto předkládáme nejčastější otázky rodičů, které nám kladou při Dnech otevřených dveří a jiných příležitostech a naše odpovědi. Údaje platí vždy pro aktuální školní rok.

Předběžné infromace o přijímacím řízení pro uchazeče o studium prvního ročníku ve školním roce 2021/2022

Případné další dotazy posílejte zástupci ředitele p. Ševčíkovi na e-mail sevcik@gybot.cz.

Podrobné a oficiální informace naleznete v rubrice přijímací řízení.

Kolik tříd otevíráte a kolik studentů budete brát?

Budeme otevírat 3 třídy pro celkem 90 studentů.

Kolik máte termínů přijímacích zkoušek?

Dva: 12. a 13. 4. 2021.

Mohu se na vaši školu přihlásit na více termínů, mohu na přihlášku napsat vaši školu víckrát?

V prvním kole ne. Přihlášku byste mohli podat až na případné druhé kolo.

Budete pořádat na vaší škole druhé kolo přijímacího řízení?

Aktuálně s 2. kolem nepočítáme.

Pořádá škola přípravné kurzy pro žáky základních škol?

Kurzy nezajišťuje gymnázium, ale soukromá agentura. Vyučuje se ale v budově gymnázia a v kurzech učí učitelé gymnázia. První kurzy začínají na podzim a druhé v lednu. Podrobnosti najdete na webu Agentury Zkouška, s. f. o.

Pořádá škola zkoušky nanečisto? Zohledňujete výsledek v přijímacím řízení?

Zkoušky pořádá soukromá agentura a každý rok jsou první dubnovou sobotu v budově gymnázia. Podrobnosti najdete na webu AgenturaZkouška, s. f. o.. K výsledkům zkoušek nanečisto v přijímacím řízení nepřihlížíme.

Zvýhodňujete při přijímání žáky z jazykových škol?

Žáky jazykových škol nezvýhodňujeme, není pro to žádný rozumný důvod. Skutečnost, že vzhledem k případné vyšší náročnosti školy mohou mít horší známky, je vyrovnána tím, že za prospěch na ZŠ je možné získat nejvýše 10 bodů. Pokud jsou uchazeči z jazykových škol lepší, pak získávají více bodů v testech, které tvoří 130 ze 140 možných bodů.

Přijímáte studenty bez přijímacích zkoušek?

Letošní rok to již nebude možné do žádného oboru s maturitní zkouškou.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Informace najdetev rubrice přijímací řízení.

Děláte si testy sami nebo využíváte specializované firmy na tvorbu testů?

Test z českého jazyka a literatury a test z matematiky a její aplikace přebíráme od společnosti CERMAT. Profilový (školní) test zaměřený na přírodopis, fyziku a chemii si připravujeme sami.

Kolik bodů získali loni studenti, kteří byli ještě přijati, jaké bylo bodové rozhraní mezi přijatými a nepřijatými?

Toto číslo nemá asi cenu uvádět, protože se v jednotlivých letech liší. Rozhraní mezi přijatými a nepřijatými bývá velké, mezi 40 a 60 body ze 100 možných.

Jaké předměty obsahuje přijímací profilový test?

Fyziku, chemii a přírodopis.

Má škola jídelnu pro studenty?

Ne. Stravování je zajištěno v blízké školní jídelně v Podskalské ulici.

Jak se stavíte ke kouření studentů ve škole?

V areálu školy a na školních akcích je kouření zakázáno.

Kolik studentů odchází v důsledku špatného prospěchu ze školy?

Studenti odcházejí ze školy v důsledku špatného prospěchu výjimečně. Během celého čtyřletého studia jsou to zhruba 2 studenti na jednu třídu.

Jak studenti gymnázia zvládají maturitu?

Velká většina studentů u maturity prospěje. Maturitu nemohou pro neprospěch na konci posledního ročníku skládat přibližně 2 studenti ve třídě, stejný počet neuspěje u maturitní zkoušky, takže ji musí opakovat.

Na kterých vysokých školách absolventi gymnázia studují?

Studenti odcházejí na všechny druhy vysokých škol, nejvíce jich ale studuje na přírodovědně zaměřených.

Sledujete úspěšnost absolventů vašeho gymnázia při přijímání na vysoké školy?

Ano sledujeme, je dlouhodobě vysoká. Pohybuje se okolo 90 %. Podle kdysi zveřejňovaných údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání jsme patřili mezi nejlepší čtyřletá gymnázia v Praze.

Toto kritérium je ale zavádějící, vzhledem k tomu, že každý náš maturant se dostane na několik vysokých škol. Zajímavější by bylo procento našich absolventů, kteří vysokou školu úspěšně ukončili. Tento údaj ale žádná instituce nesleduje a vysoké školy nám žádné údaje o svých absolventech, kteří u nás maturovali, nesdělují.

Jsou volitelné předměty v učebním plánu jen přírodovědné, nebo si mohou studenti volit i humanitní obory?

Studenti ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou volit z nabídky jak přírodovědných tak i humanitních seminářů a konverzací v cizích jazycích. Ve druhém ročníku si studenti vybírají jen přírodovědné obory. Podrobnosti najdete v sekci Volitelné předměty. V novém školním vzdělávacím programu je posílena profilace v posledním ročníku, kdy budou mít studenti polovinu předmětů volitelných.

Učíte podle nových vzdělávacích programů?

Musíme, s výukou podle ŠVP jsme začali ve školním roce 2009/2010.

Které cizí jazyky se na škole vyučují?

Všichni studenti povinně studují angličtinu, druhým jazykem je němčina, francouzština nebo ruština.

Kolik hodin se učí cizí jazyk?

V prvním a druhém ročníku se každý cizí jazyk učí 3 hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti volí první cizí jazyk, kterého pak mají 5 hodin týdně a druhého cizího jazyku mají 3 hodiny týdně.

Jsou učitelé cizích jazyků aprobováni?

Ano, všichni mají ukončené odpovídající vysokoškolské vzdělání. Výjimkami jsou rodilí mluvčí (letos jen A).

Navazuje výuka cizího jazyka na základní školu. Jsou studenti rozděleni do skupin podle jazykové úrovně?

Ne zcela. V červnu děláme rozřazovací testy, kam pozveme přijaté studenty, a podle výsledků je rozdělujeme do jazykových skupin. Ve školním roce 2010/2011 jsme dostali od zřizovatele peníze na posílení výuky jazyků, a tak se v prvním a druhém ročníku studenti dělí na angličtinu podle pokročilosti na 3 skupiny (v každé třídě), u druhého jazyka na dvě. Ve druhém a třetím ročníku jsou součástí výuky jazyka i konverzace s rodilým mluvčím (letos jen A).

Spolupracuje škola se zahraničními školami? Kolik studentů jezdí na zahraniční studijní pobyty?

Pravidelně spolupracujeme s několika školami v zahraničí. V rámci projektu Comenius jsme navázali kontakty se školami z různých evropských zemí, spolupráce pokračuje s německou Bochumí a francouzskou školou v Bordeaux. Od roku 2012 naše škola spolupracuje se školou WBAIS v Izraeli na projektu GAIA. Od roku 2014 spolupracujeme i se školou v Bergamu. Se všemi těmito školami máme výměnné pobyty. Kromě toho jezdíme ještě na jazykové pobyty do Anglie.

Na zahraniční studijní pobyt odchází každý rok 3 až 5 studentů, kteří mají na naší škole v době pobytu v zahraničí přerušené studium.


Celkem 0 komentářů Komentovat