telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Přijatí a nepřijatí uchazeči více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

˜

Starší informace

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku školního roku 2022/2023 Gymnázia, Praha 2, Botičská 1, obor vzdělávání 79-41-K/41, ŠVP společně s přírodou, denní forma vzdělávání. 

Formulář na cizí jazyky a estetickou či hudební výchovu (odkaz funkční od 4. 4. 2022 od cca 12:00). Prosím vyplňte do 29. 4. 2022. Formulář nijak neovlivní přijímací řízení.

Přihlášku ke studiu můžete přinést osobně (pracovní dny od 7.30 do 16.00, prosíme dodržujte platná opatření), poslat poštou či přes datovou schránkou fyzické osoby (pozor, přílohy musíte řádně konvertovat).

Základní informace k přijímacímu řízení najdete v Vyhlášení přijímacího řízení.

Můžete se také podívat na připravené materiály pro přípravu na přijímací zkoušku.

Informace k vyplňování přihlášek/nezapomeňte vyplnit:

Kontakty (telefon a e-mail na uchazeče i jeho zákonného zástupce), jména, příjmení, místa narození, data narození, rodného čísla, adresy a další údaje. 

Pořadí škol na které budete podávat přihlášku – musí být stejné na obou přihláškách – rozhoduje o termínu konání přijímací zkoušky. Školní přijímací zkoušku budete u nás dělat ve stejný den jako jednotnou – pokud nás uvedete jako první školu budete dělat školní přijímací zkoušku (profilový test) 12. 4. 2022, pokud nás uvedete jako druhou školu tak 13. 4. 2022.

Podpisy (uchazeče i jeho zákonného zástupce).

Potvrzení od lékaře nepotřebujete.

Známky za předchozí vzdělávání si můžete nechat potvrdit školou (stačí podpis a razítko). Nezapomeňte vyplnit školní rok. Pokud nebudete mít známky potvrzené školou, musíte přiložit ověřené kopie vysvědčení.

Jak to bylo loni?

Minulý školní rok byl jako poslední přijat uchazeč na odvolání na 107. místě s celkem 102 body. Celkem bylo přihlášeno (podalo přihlášku) k přijímacímu řízení 184 uchazečů. Stejně jako letos jsme měli jen jeden obor vzdělávání a jedno ŠVP.