telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
V době letních prázdnin jsou úřední hodiny... více
Od října 2021 budou opět zdarma tři kurzy pro seniory... více
cz en de fr ru

Přijímací řízení

Výsledky

Seznam přijatých uchazečů

Výsledky přijímacího řízení podle registračních čísel

Výsledky přijímacího řízení podle pořadí

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si můžete vyzvednout ve čtvrtek 20. 5. od 7.45 do 16.00. Nevyzvednutá rozhodnutí vám pošleme poštou.

Zápisové lístky můžete nosit v pracovních dnech od 7.45 do 16.00.

Přijaté uchazeče prosíme o vyplnění formuláře Přihlašování na výuku jazyků a estetické výchovy, pokud ho ještě nevyplnili.

 

Podrobná kritéria a přesné vyhlášení přijímacího řízení najdete ve Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení (pdf). Pozor došlo ke změne termínu konání jednotné i školní přijímací zkoušky (více aktuálních informací zde), ostatní zůstává beze změn.

Věnujte pozornost mimořádným opatřením, které se věnují podmínkám pro vpuštění na přijímací zkoušky, testování a ochraně dýchacích cest nejen při přijímacích zkouškách (viz přílohy níže).

Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2). Opatření je níže.

Informace k povinnému testování uchazečů

V příloze níže najdete informace k povinnému testování uchazečů. Mimořádné opatření k testování je také v příloze níže.

Informace pro uchazeče o studium

Rubrika Krok za krokem obsahuje termíny a přehledné informace k přijímacímu řízení.

Učitelé Gymnázia Botičská připravili pro uchazeče materiály k přípravě na školní profilový test a na testy z Č a M. 

Informace o přípravných kurzech jsou v rubrice Přípravné kurzy.