telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Poslední DOD byl v 20. 1. od 15.00 do 18.00. více
Budeme se na Vás těšit ve středu 29. 1. na... více
cz en de fr ru

Němčina

Vlajky

Herzlich willkommen auf der Webseite unserer deutschen Abteilung!

Němčina je spolu s francouzštinou a ruštinou druhým cizím jazykem, jemuž se na našem gymnáziu vyučuje. Naším cílem je vybavit vás na cestu do Evropy tak, abyste rozuměli lidem v německé jazykové oblasti (a nejen tam), aby oni rozuměli vám, abyste si mohli ledacos zajímavého přečíst a uměli také něco napsat. Němčina je úředním jazykem v sedmi zemích Evropy – v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku a v části Belgie a Itálie. V mnoha dalších zemích celého světa narazíte na místa, kde se domluvíte převážně německy – jako příklad za všechny může sloužit dnes francouzské Alsasko a Lotrinsko, kde se kromě francouzštiny domluvíte jedině německy.

Samozřejmě vás chceme připravit na úspěšné složení maturitní zkoušky a přijímacích testů na různé vysoké školy. A to nejen vás, kdo už máte s němčinou zkušenosti, ale i úplné začátečníky.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky, podněty, informace nebo s námi chcete jednoduše zůstat v kontaktu (a my jsme rády!), pište na nemcina@gybot.cz nebo na e-mailové adresy jednotlivých učitelek.

Učitelé němčiny

Zuzana Ševčíková (Šk), předsedkyně předmětové komise cizí jazyky
Jana Opálková (Op)
Karolína Trávníčková (Tr)

 

Informace pro budoucí studenty prvního ročníku

Rozdělení do skupin 

V rámci výuky němčiny jsou studenti vyučovány v několika skupinách. Tyto skupiny jsou vytvořeny na základě rozřazovacího testu, kterého se budoucí studenti mohou zúčastnit v červnu. Podle výsledků jsou pak zařazeni do skupiny úplných začátečníků, mírně pokročilých, nebo pokročilých studentů. Studenti těchto skupin používají odlišný výukový materiál. Učebnice pro všechny skupiny budou objednány hromadně na začátku září!

Výuka v 1. ročníku

Ve všech skupinách 1. ročníku se studenti učí němčinu 3 hodiny týdně.

Skupina začátečníků

Tato skupina používá v prvním a druhém ročníku učebnici Direkt interaktiv 1 (nakladatelství Klett) a ve třetím a čtvrtém ročníku učebnici Direkt neu 2 (nakladatelství Klett). 

Skupina mírně pokročilých studentů

Tato skupina používá stejné učebnice jako skupina začátečníků, ale pracovní tempo je mnohem rychlejší. Výuka v prvních týdnech je zaměřena především na zjištění znalostí studentů, opakování a doplnění nedostatků, v dalších měsících pak probíhá výuka dle možností skupiny.

Skupina pokročilých studentů

Studenti byli do této skupiny zařazeni na základě dobrých výsledků v rozřazovacím testu. Tato skupina bude pracovat v prvním a druhém ročníku s učebnicí Direkt neu 2 (nakladatelství Klett) a ve třetím a čtvrém ročníku s učebnicí Direkt neu 3 (Nakladatelství Klett). Předpokládaná znalost gramatiky a slovní zásoby je uvedena v následujícím přehledu. První týdny výuky budou přesto věnovány opakování, procvičení a doplnění nedostatků.

 

Výuka ve 2.-4. ročníku

2. ročník

Studenti zůstávají ve stejných skupinách jako v 1. ročníku a vyučují se také 3 hodiny týdně. Na konci druhého ročníku se píší rozřazovací testy, které ověří jazykovou úroveň studentů po necelých dvou letech studia na našem gymnáziu a jsou jedním z faktorů pro přerozdělení studentů do nových skupin. Studentům je také dána možnost volit mezi výukou 3 nebo 5 hodin týdně.

3. ročník

Studenti se učí v nových skupinách buď 3, nebo 5 hodin týdně. Tyto skupiny jsou vytvořeny napříč celým 3. ročníkem a zohledňují jazykovou úroveň studentů. N akonci tohoto ročníku studenti píší velký srovnávací test, ve kterém si studenti ověří své znalosti a dovednosti.

4. ročník

Studenti tohoto ročníku pracují ve stejých skupinách jako ve třetím ročníku. Hodinová dotace je 3 a 5 hodin dle jejich volby.

 

Učebnice

Studenti používají následující učebnice:

1. ročník – Direkt interaktiv 1 (Klett), nebo Direkt neu 2 (Klett; pouze pokročilí)
2. ročník – Direkt neu 1 a 2 (Klett), nebo Direkt neu 2 (Klett; pouze pokročilí)
3. ročník – Direkt neu 2 (Klett), nebo Direkt neu 3 (Klett, pouze pokročilí)
4. ročník – Direkt neu 2 (Klett), nebo Direkt neu 3 (Klett, pouze pokročilí)

Direkt neu 1 Direkt neu 2Direkt neu 3 

Maturita

Studenti mohou maturovat ve státní i profilové části MZ.

Soutěže

Soutěž v německém jazyce

Každoročně pořádáme pro 1. až 3. ročníky školní kolo v německé konverzaci. Ti nejlepší postupují do obvodního kola. Ve školním roce 2018/2019 vyhrála školní kolo studentka Kateřina Militká z 2.B. 

Das schönste deutsche GYBOT-Wort

V současné době probíhá soutěž o německé slovo, které se nejvíce líbí studentům našeho gymnázia. 

 

Plakát, který vytvořily naše bývalé studentky Gabriela Goffová, Natálie Moláčková, Lucie Procházková, Lucie Mrázková a Anna Šťastná v rámci německé soutěže:

 

Nesoutěžní plakát studentek 1.B (2014/2015)

Projektové dny

Studenti 4. ročníku se každoročně účastní jazykově-mediálního projektu, jehož cílem je vytvořit libovolný mediální produkt na téma "Žiji v České republice a jsem hrdý na ...". Studenti si volí libovolný cizí jazyk, který je na škole vyučován, ve kterém projekt zpracovávají a prezentují. Jedním z těchto jazyků je samozřejmě i němčina.

Výměnné pobyty, výlety a exkurze

V současné době spolupracujeme s gymnáziem z německé Bochumi, která leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Ve školním roce 2018/2019 se studenti účastnili výměnného pobytu v Bochumi, kam zamířili v září 2018. Jejich němečtí "sourozenci" nás potom navštívili v dubnu 2019. 

Mimo jiné mají studenti možnost účastnit se jednodenních výletů, které bývají průběžně organizovány (např. do Drážďan, Vídně nebo Norimberku). Exkurze se pořádají i v rámci výuky v Praze, a to například příležitostnými návštěvami Goethe-Institutu. 

Na podzim 2018 navštívili studenti našeho gymnázia divadelní představení "Der Turm". Čtvrtý ročník shlédne letos v říjnu v rámci festivalu "Das Filmfest" rakouský film "Womit haben wir das verdient?".

 Studenti v Dresden


Celkem 0 komentářů Komentovat