telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Hledáme člověka se základními teraristickými... více
Od října 2021 budou opět zdarma tři kurzy pro seniory... více
cz en de fr ru

Maturita z angličtiny

Ve školním roce 2020/2021 dochází ke změně státní maturity - studenti 4. ročníků mohou maturovat z cizího jazyka v rámci povinné společné (státní) s právem volby (alternativou je matematika) nebo ve školní (profilové) části maturity. Státní část je nově tvořena pouze DT (didaktickým testem). Slohové práce a ústní zkouška jsou v režii školy.

Od školního roku 2016/2017 je v maturitním ročníku možné nechat si uznat certifikát z aj úrovně B2 a vyšší namísto školní maturity a mít tak teoreticky o předmět méně. Jinak musí student z jazyka maturovat (i pokud si vybere matematiku ve státní části).

Společná (státní) část

Maturita je připravena nově pouze jako DT na úrovni B1 SERR. Na oficiálních stránkách CERMATu (https://maturita.cermat.cz/) je možné prohlédnout si veškeré informace a novinky, včetně Katalogu požadavků či vzorových testů z předešlých let.

Didaktický test (100 minut) se skládá ze tří části: poslech, čtení a jazyková kompetence. Hodnocení je pouze uspěl(a)/neuspěl(a) (s procentuálním vyjádřením úspěšnosti) a neobjeví se na vysvědčení. 

Školní (profilová) část

Školní maturita z anglického jazyka se skládá z části písemné (slohová práce) a ústní. Minimální požadovaná úroveň je B2 dle SERR. Je zde ale možnost nechat si zkoušku nahradit např. certifikátem FCE a vyšším.

 • písemné práce (60 min.: na zadané téma s váhou 40 %; min. 200 slov); možnost využití slovníku (bez přílohy věnované písemnému projevu)
 • ústní zkoušky (komisionální zkouška s váhou 60 %)

Ústní zkouška trvá 30 minut, tedy 15 min. na přípravu a 15 min. na vlastní zkoušení. Žák si losuje jedno z 20 témat, které je uvedeno kratším textem s otázkami na porozumění, gramatiku a slovní zásobu, a dále hovoří na dané téma s využitím podbodů, případně obrazového materiálu. K dispozici je slovník a u geografických otázek i mapa.

Maturitní okruhy pro ústní zkoušku:

 1. School
 2. Prague
 3. The Czech Republic
 4. Great Britain and Northern Ireland
 5. Australia and New Zealand
 6. The USA
 7. Canada
 8. British history I (till the end of 19th century)
 9. British history II (20th + 21st century)
 10. American history
 11. British literature*
 12. American literature*
 13. William Shakespeare*
 14. Festivals and traditions in Britain and America
 15. Health and diseases
 16. Nature, environmental protection
 17. The world around us, current issues
 18. Mass media
 19. The English language
 20. Culture

* povinnou součástí této otázky je Seznam vlastní četby (viz. info níže)

Informace k povinné četbě:

Spolu s přihláškou k maturitě je student povinen odevzdat i Seznam vlastní četby. Tento se skládá z deseti děl (5x britští autoři, 5x američtí autoři) a tří děl W. Shakespeare (vždy 1x komedie, 1x tragédie, 1x historická hra nebo romance). Po dohodě s učitelem může student 1 amerického autora nahradit autorem z ostatních anglicky mluvících zemí). Student si díla zapisuje dle vlastního výběru, avšak vždy s ohledem na výše uvedená kritéria. Povinností učitele je seznam pečlivě zkontrolovat a předem odsouhlasit. Seznam student odevzdává vždy tomu učiteli, u kterého maturuje. Pokud má student potíže s výběrem knih, může požádat učitele o Seznam doporučené literatury, který mu výběr knih usnadní.

Důležité je pořadí knih — student hovoří o autorovi a díle, které jsou na 1. místě. Zkoušející se MŮŽE zeptat na kteroukoli další knihu ze seznamu.

Pozn.: Student si zapisuje pouze díla, která osobně přečetl. Díla mohou být přečtena v českém jazyce, komise AJ netrvá na četbě v originále. Je ale třeba myslet na to, že někdy se překlad od originálu odchyluje (název díla, vlastní jména apod.)


Celkem 0 komentářů Komentovat