telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Výsledky přijímacího řízení 2020 pro školní rok... více
Gymnázium Botičská zahájí 5. října kurzy pro... více
cz en de fr ru

Maturita z angličtiny

Ve školním roce 2019/2020 mohou studenti 4. ročníků maturovat z cizího jazyka v rámci povinné společné (státní) s právem volby (alternativou je matematika) nebo ve školní (profilové) části maturity.

A od školního roku 2016/2017 je v maturitním ročníku možné nechat si uznat certifikát z aj úrovně B2 namísto školní maturity a mít tak o předmět méně. Zároveň je možné následně i s uznaným certifikátem maturovat z angličtiny ve státní (společné) části a vyhnout se tak státní matematice.

Společná (státní)

Maturita je připravena nově pouze v jedné (původní základní) úrovni (B1 SERR). Na oficiálních stránkách CERMATu (https://maturita.cermat.cz/) je možné prohlédnout si veškeré informace a novinky, včetně Katalogu požadavků či vzorových testů z předešlých let.

Maturitní zkouška ve společné části maturitní zkoušky se v obou úrovních obtížnosti skládá ze tří dílčích zkoušek:

 • didaktického testu (100 minut: poslech, čtení a jazyková kompetence s váhou 50 %)
 • písemné práce (60 min.: delší a kratší práce na zadané téma s váhou 25 %); možnost využití slovníku (bez přílohy věnované písemnému projevu)
 • ústní zkoušky (komisionální zkouška s váhou 25 %)

Dílčí ústní zkouška trvá celkem 35 minut, přičemž 20 min. je čas na přípravu a 15 min. trvá samotné zkoušení. Žák si losuje jedno zadání, tj. pracovní list, který obsahuje 4 zkušební úlohy. První část je rozhovor na všeobecné téma; druhá část obsahuje popis a srovnání obrázků a krátkou promluvu na zadané téma; 3. část zkoušky připravuje škola a ověřuje znalosti specifických témat; čtvrtá část je interakce mezi žákem a zkoušejícím v dané situaci. K dispozici je slovník, případně mapy.

Témata 3. části státní maturity (stanovená školou) i školní maturity jsou:

 1. The systems of education in Britain, America and in our country
 2. Prague – places of interest, facts, short history
 3. London – places of interest, facts, short history
 4. Great Britain and Northern Ireland – geography, places of interest, facts
 5. Chapters from British history – invasions, important periods, personalities
 6. Festivals and traditions in Britain and America I.
 7. The Czech Republic – geography, places of interest, facts
 8. Czech and English cooking – food, eating habits, eating out
 9. Chapters from American history – colonisation, important periods and personalities
 10. British literature – my favourite author (5 authors of student's choice)
 11. Health and diseases – body care, healthy lifestyle, first aid, at the doctor's
 12. William Shakespeare – his life and work + 3 books of student's choice
 13. Nature, environmental protection
 14. Travelling and holidays
 15. Australia and New Zealand – geography, places of interest, facts and history, fauna and flora
 16. The USA – geography, places of interest, facts
 17. Canada – geography, places of interest, facts, fauna and flora, short history
 18. Festivals and traditions in Britain and America II.
 19. New York and Washington D. C. – history, facts, places of interest
 20. Housing and my home, life in the city, life in the country
 21. American literature – my favourite author (5 authors of student's choice)
 22. The world around us, current issues
 23. Mass media – radio, TV, newspapers, the Internet
 24. The English language – history, types of English and their differences
 25. Sports in English-speaking countries

Poznámka 1: Ke geografickým otázkám 2, 3, 4, 7, 15, 16, 17 a 19 budete mít mapu (v čj nebo aj), se kterou budete umět pracovat, tedy zmiňovaná místa umět ukázat.

Poznámka 2: Číslování otázek není závazné – u státní maturity se vzhledem k ostatním částem může číslování lišit! U školní maturity zůstává stejné.

Školní (profilová)

Školní maturita z anglického jazyka se skládá z části písemné a ústní. Minimální požadovaná úroveň je B2 dle SERR. Je zde ale možnost nechat si zkoušku nahradit např. certifikátem FCE a vyšší.

Písemná zkouška zahrnuje didaktický test skládající se z poslechu, čtení, psaní a jazykové kompetence s váhou 33 %, délka trvání je 80 min. Slovník není povolen.

Ústní zkouška trvá 30 minut, tedy 15 min. na přípravu a 15 min. na vlastní zkoušení. Žák si losuje jedno z 25 témat, které je uvedeno kratším textem s otázkami na porozumění a slovní zásobu, a dále hovoří na dané téma s využitím podbodů, případně obrazového materiálu. U geografických otázek je k dispozici mapa a slovník.

Témata profilové (školní) části maturitní zkoušky z anglického jazyka jsou totožná se státní (viz výše), pouze v širším rozsahu.


Celkem 0 komentářů Komentovat