telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Vstupenky na maturitní ples si můžete kupovat do 14.... více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Angličtina

Union Jack The United States of America Australia Canada New Zealand The Republic of Ireland Scotland Ireland England Wales

Ovládání angličtiny je jedním ze základních pilířů vzdělání a předpokladem pro pokračování ve studiu. Proto naši plně aprobovaní učitelé připravují studenty v hodinách angličtiny a volitelných konverzacích nejen na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na vysoké školy, ale také na praktické používaní angličtiny jako základního dorozumívacího prostředku v dnešním světě.

Angličtina je na našem gymnáziu prvním cizím jazykem. Po přijetí jsou studenti pozváni na rozřazovací testy z angličtiny a podle výsledků pak zařazeni do skupin s podobnými znalostmi a dovednostmi. Od školního roku 2010/2011 jsou studenti nově děleni na 3 skupiny, což dává učitelům větší možnost kvalitně se jim věnovat. Po 2. ročníku jsou studenti znovu rozděleni do skupin (tentokrát napříč ročníky) podle zájmu o studium cizího jazyka s patřičnou hodinovou dotací. Od školního roku 2011/2012 se nabízejí i doplňkové hodiny angličtiny (např. dříve Business English, Science English či v současnosti příprava na FCE).

Kromě toho využíváme moderně multimediálně zařízenou jazykovou učebnu.

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky, nápady a podněty, třeba byste se s námi rádi podělili o své materiály, či chtěli nabídnout spolupráci, neváhejte nás kontaktovat na adrese anglictina@gybot.cz, popř. kontaktujte přímo jednotlivé učitele.

Učitelé angličtiny

Týdenní hodinová dotace

RočníkAngličtinaVolitelná konverzaceVolitelná FCE příprava
1. 3 hodiny
2. 3 hodiny
3. 3 hodiny 2 hodiny 2 hodiny
4. 3 hodiny 2 hodiny


Učebnice

Při výuce angličtiny používáme moderní a tematicky zajímavé učebnice:

 • Maturita Solutions Intermediate (Falla-Davies, Oxford)
 • Insight Upper-Intermediate (Roberts-Sayer, Oxford)
 • High Note Intermediate, Upper-Intermediate (Hastings-Brayshaw; Pearson)

Insight Upper Maturita Solutions Int. High Note řada učebnic

K přípravě na maturitu používáme mimo jiné tyto zdroje:

 • New Headway Talking Points (James Gault, Oxford University Press)
 • Oxford Exam Excellence (Oxford University Press)
 • Maturita Activator (Bob Hastings, Longman)
 • English/Essential Grammar in Use (Raymond Murphy, Cambridge University Press)
 • Across Cultures (Elizabeth Sharman, Longman)
 • Topics for English Conversation (Jana a Tomáš Chudých, Fragment)
 • In English, Please (Chancerel International Publishers)
 • Reálie anglicky mluvících zemí (Světla Brendlová, Fraus)
 • Časopis Bridge (Nakladatelství Bridge)
 • iTools

BridgeEnglish Grammar in UseTipics for EnglishTalking PointsReálieExam Excellence Maturita Across Cultures

Učebnice a metody výuky jsou přizpůsobeny pokročilosti a schopnostem studentů a navazují na dovednosti, které si přinesou ze základní školy. Bez ohledu na počáteční znalosti však studenti ve čtvrtém ročníku maturují alespoň s dovednostmi stupně Upper-Intermediate (B2 Společného evropského referenčního rámce – SERR).

Maturita z angličtiny

Od školního roku 2010/2011 mohou studenti maturovat z angličtiny ve společné (státní) části maturity. Ve školním roce 2020/2021 dochází k další změně. Více info v záložce Maturita.

Od školního roku 2016/2017 je v maturitním ročníku možné nakradit školní maturitu z algličtiny certifikátem úrovně B2 a vyšší. Více informací na stránkách MŠMT.

Další akce angličtinářů — více v samostatných záložkách

 • divadelní představení v angličtině,
 • konverzační soutěž v angličtině,
 • zajímavé a naučné přednášky v angličtině — spolupráce s dánskou střední školou, s University of Central Florida, s Education First agenturou, či s Alfa Agency,
 • spolupráce s Akcent International House Prague při Cambridge exams: tzv. mock exams (zkouška nanečisto) nebo zkoušky oficiální (FCE a CAE; od školního roku 2018/2019),
 • nabídky představení Fringe festival (v angličtině),
 • poznávací a vzdělávací zahraniční zájezdy do Velké Británie.

Mezinárodní a jiné projekty — více v samostatných záložkách

Díky zapojení našeho gymnázia do mezinárodních výměnných programů mají studenti více příležitostí, jak rozvíjet své komunikační dovednosti, především v anglickém jazyce, ale i poznat své vrstevníky z různých evropských zemí.

 • Od roku 2017 se aktivně účastníme programu Erasmus+ za finančního přispění grantu EU.
 • Spolupracujeme v rámci česko-izraelského projektu GAIA zaměřeného na ornitologii a ochranu přírodního prostředí.
 • Jsme zapojeni do výměnného pobytu s italským Bergamem (každý 2. rok).

Typický londýnský doubledecker (Foto: Ferklová 2007) ohled na Londýn ze St. Paul's Cathedral (Foto: Ferklová 2007)

Tower Bridge (Foto: Ferklová 2007) St. John's College, Cambridge (Foto: Ferklová 2007)


Celkem 0 komentářů Komentovat