telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Obecná informace o přípravných kurzech v Gymnáziu... více
Podrobnosti v aktualitě Akademie pro seniory... více
cz en de fr ru

Angličtina

Union Jack The United States of America Australia Canada New Zealand The Republic of Ireland Scotland Wales Ireland 

Ovládání angličtiny je jedním ze základních pilířů vzdělání a předpokladem pro pokračování ve studiu. Proto naši plně aprobovaní učitelé připravují studenty v hodinách angličtiny a volitelných konverzacích nejen na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na vysoké školy, ale také na praktické používaní angličtiny jako základního dorozumívacího prostředku v dnešním světě.

Angličtina je na našem gymnáziu prvním cizím jazykem. Po přijetí jsou studenti pozváni na rozřazovací testy z angličtiny a podle výsledků pak zařazeni do skupin s podobnými znalostmi a dovednostmi. Od školního roku 2010/2011 jsou studenti nově děleni na 3 skupiny, což dává učitelům větší možnost kvalitně se jim věnovat. Po 2. ročníku jsou studenti znovu rozděleni do skupin podle zájmu o studium cizího jazyka s patřičnou hodinovou dotací. V nabídce byla od školního roku 2011/2012 i 3 hodinová Business English a v roce 2014/2015 jsme otevřeli i 2 hodinovou Science English.

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky, nápady a podněty, třeba byste se s námi rádi podělili o své materiály, či chtěli nabídnout spolupráci, neváhejte nás kontaktovat na adrese anglictina@gybot.cz, popř. kontaktujte přímo jednotlivé učitele.

Učitelé angličtiny

Týdenní hodinová dotace

RočníkAngličtinaVolitelná konverzaceVolitelná FCE příprava
1. 3 hodiny
2. 3 hodiny
3. 3 hodiny 2 hodiny 2 hodiny
4. 3 hodiny 2 hodiny

Učebnice

Při výuce angličtiny používáme moderní a tematicky zajímavé učebnice:

 • Maturita Solutions Pre-Intermediate — Upper-Intermediate (Falla-Davies, Oxford)
 • Gateway to Maturita B1 (Spencer, Macmillan Education)
 • Insight Upper-Intermediate (Roberts-Sayer, Oxford)

http://www.gybot.cz/data/./s/L/v/790055.jpg

K přípravě na maturitu používáme mimo jiné tyto zdroje:

 • New Headway Talking Points (James Gault, Oxford University Press)
 • Oxford Exam Excellence (Oxford University Press)
 • Maturita Activator (Bob Hastings, Longman)
 • English Grammar in Use (Raymond Murphy, Cambridge University Press)
 • Across Cultures (Elizabeth Sharman, Longman)
 • Topics for English Conversation (Jana a Tomáš Chudých, Fragment)
 • In English, Please (Chancerel International Publishers)
 • Reálie anglicky mluvících zemí (Světla Brendlová, Fraus)
 • Časopis Bridge (Nakladatelství Bridge)

BridgeEnglish Grammar in UseTipics for EnglishTalking PointsReálieExam Excellence Maturita

Učebnice a metody výuky jsou přizpůsobeny pokročilosti a schopnostem studentů a navazují na dovednosti, které si přinesou ze základní školy. Bez ohledu na počáteční znalosti však studenti ve čtvrtém ročníku maturují alespoň s dovednostmi stupně Intermediate (B1 Společného evropského referenčního rámce — SERR).

Maturita z angličtiny

Od školního roku 2010/2011 mohou studenti maturovat z angličtiny ve společné (státní) části maturity. Ve školním roce 2020/2021 dochází k další změně. Více info v záložce Maturita.

Od školního roku 2016/2017 je v maturitním ročníku možné nechat si uznat certifikát úrovně B2 a vyšší namísto školní maturity. Více informací na stránkách MŠMT nebo na odkazu http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z

Další akce angličtinářů

 • divadelní představení v angličtině — studenti mají možnost navštívit představení britských divadelních skupin v Salesiánském či Branickém divadle, hraná v angličtině
 • konverzační soutěže v angličtině — každoročně pořádáme školní kolo konverzační soutěže, ze kterého vítězové postupují do celopražského, případně republikového kola
 • zajímavé a naučné přednášky v angličtině v rámci výuky i mimo ní — spolupráce dánskou střední školou, s University of Central Florida, s Education First agenturou, či s Alfa Agency
 • spolupráce s Akcent International House Prague při realizaci Cambridge exams (www.akcent.cz), ať již tzv. Mock exams (zkouška nanečisto) nebo od šk. roku 2018/2019 poprvé zkoušek oficiálních (FCE a CAE), ve kterých dohromady studenti dosáhli 97 % úspěšnosti 
 • nabídky představení Fringe festival (v angličtině)
 • poznávací a vzdělávací zahraniční zájezdy — pořádáme autobusové poznávací zájezdy s výukou do Velké Británie. Součástí zájezdu je ubytování v anglických rodinách, několik hodin výuky angličtiny na místních školách pod vedením rodilých učitelů angličtiny a výlety po okolí. Ve školním roce 2007/2008 jsme pořádali zájezd do Skotska, 2009/2010 se skupina našich studentů zúčastnila zájezdu do jižní Anglie (Worthing). Ve školním roce 2011/2012 jsme pobyli týden ve skotském Edinburghu. Ve školním roce 2013/2014 proběhl zájezd do západní Anglie, konkrétně do Ilfracombe, Devon. Ve školním roce 2018/2019 se poprvé uskutečnil čistě jen poznávací zájezd do Londýna a okolí.

Mezinárodní a jiné projekty

Díky zapojení našeho gymnázia do mezinárodních výměnných programů mají studenti více příležitostí, jak rozvíjet své komunikační dovednosti, především v anglickém jazyce, ale i poznat své vrstevníky z různých evropských zemí.

 • Od roku 2017 se aktivně účastníme programu Erasmus+ za finančního přispění grantu EU. Ve dvouletých projektech organizujeme výměnné pobyty se školami ze Španělska, Belgie a Francie, komunikačním jazykem je angličtina.
 • Další možnosti rozvíjení jazykových schopností studentům umožňuje i spolupráce v rámci česko-izraelského projektu GAIA zaměřeného na ornitologii a ochranu přírodního prostředí.
 • Jsme zapojeni i do výměnného pobytu s italským Bergamem, kde se studenti seznamují s kulturami dalších zemí, pracují na projektech a následně hostí a provádí italskou skupinu v ČR.
 • celorepublikový projekt časopisu Bridge 2017 „Create Your Own Mag“ (zúčastnila se 1. skupina aj, 3. roč. a studentky T. Pechová a R. Ashumova se umístily na krásném 3. místě)
 • celorepubliková soutěž Best in English
 • V roce 2011 jsme se zúčastnili projektu „Mé město, moje Evropa, naše budoucnost“ spolu s dalšími školami z Francie, Španělska, Portugalska a Německa.

Typický londýnský doubledecker (Foto: Ferklová 2007) ohled na Londýn ze St. Paul's Cathedral (Foto: Ferklová 2007)

Tower Bridge (Foto: Ferklová 2007) St. John's College, Cambridge (Foto: Ferklová 2007)


Celkem 0 komentářů Komentovat