telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Vstupenky na maturitní ples si můžete kupovat do 14.... více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Centre of BEE (Centre of Biology and Ecological Education)

Získali jsme podporu na projekt Centre of BEE (EVVO zahrada pro Gymnázium Botičská) od Státního fondu životního prostředí

Logo SFŽP 2

V rámci výzvy „Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO“, číslo výzvy: NPŽP 7/2019-6.1.C c) jsme letos uskutečnili akci „EVVO zahrada pro Gymnázium Botičská“. 

Rozvoj přírodovědného a ekologického vzdělávání je součástí rozvojového plánu školy – „Školní akční plán na období 2019–2021”. Témata přírodovědného a ekologického vzdělávání spadají do oblasti Polytechnického vzdělávání. Projekt v tomto případě naplňuje cíl: „Zkvalitnit materiálně technické vybavení školy pro zatraktivnění polytechnických oborů žákům“ a cíl: „Věnovat se EVVO“. Cílem projektu je vybudování vzdělávacího prostoru skládajícího se z domku s učebnou (uskutečněno mimo tento projekt) a přírodních prvků tvořících zázemí pro venkovní výuku profilového předmětu biologie. Vznikne tak unikátní vzdělávací prostor s názvem Centre of BEE, česky Centrum včel.

Realizace projektu:

prosinec 2020 – výběrové řizení na dodavatele

březen 2021 – realizace projektu

1. 4. 2021 – převzetí díla, dokončení projektu


Celkem 0 komentářů Komentovat