telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Hledáme člověka se základními teraristickými... více
Od října 2021 budou opět zdarma tři kurzy pro seniory... více
cz en de fr ru

Harmonogram předpokládaných nejdůležitejších událostí přijímacího řízení.

V případě dotazů pište na sevcik@gybot.cz. Vzhledem k pandemii covidu-19, se mohou některé okolnosti změnit.

Do 31. 1. 2021 – GB (Gymnázium Botičská)

GB zveřejní Vyhlášení přijímacího řízení.

Do 1. 3. 2021 – Vy (uchazeč, zákonný zástupce)

Vy podáte přihlášku. Přihlášku dostanete na základní škole, nebo ji můžete stahnou ze stránek MŠMT.

Při vyplňování nezapomeňte mimo jiné na:

  • Jména, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození (stačí město a stát), adresy, telefonní čísla, e-mail, datovou schánku (pokud ji máte – nepoužívejte firemní) a podpisy.
  • Název a adresu střední školy („Gymnázium, Praha 2, Botičská 1“, Botičská 1, Praha 2, 79-41-K/41, ŠVP „Společně s přírodou“). Jestliže podáváte dvě přihlášky, musí být obě přihlášky stejné – tedy i pořadí škol na přihláškách. Pořadí škol určuje pouze termín zkoušky.
  • Známky a průměry (na druhé straně, můžete doložit i ověřenou kopií vysvědčení, nebo si je nechat potvrdit od školy, ze které se hlásíte).
  • NEmusíte mít „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“.
  • NEmusíte vyplňovat kolonku „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ – diplomy musíte přiložit jako přílohu přihlášky.
  • Přiložit přílohy pokud žádáte o úpravu podmínek, tedy přiložit doporučení školského poradenského zařízení, popř. přiložit diplomy z olympiád.

Odevzdání přihlášky

Prosíme vás, abyste přihlášky přednostně posílali poštou, popř. přihlášku můžete hodit do schránky ve dveřích. Nejpozději druhý pracovní den vám na e-mail uvedený v přihlášce pošleme potvrzení o přijetí přihlášky.

Osobně můžete přihlášky odevzdávat každý pracovní den od 8.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00. Při tom je nutné dodržovat hygienická nařízení. 

Do 8. 3. 2021 – GB

Ředitel školy může rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky (zajišťuje ji stát) nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům na internetových stránkách školy.

Duben – GB

Na webu zveřejníme datum školní přijímací zkoušky a poštou či datovou schránkou Vám pošleme pozvánku na přijímcí zkoušku.

Změna termínu přijímacích zkoušek

3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 – GB + Vy

Testy z M, ČJ a profilový test.

19. 5. 2021 – GB

CERMAT nám pošle výsledky testů z matematiky a českého jazyka. Výsledky ihned zpracujeme a co nejdříve zveřejníme.

Pokud budete přijati budete mít 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku. Když zápisový lístek neodevzdáte, přenecháváte místo uchazečům, kteří se umístnili „pod čarou“.

Pokud nebudete přijati pošleme Vám poštou rouźhodnutí o nepřijetí a vzor odvolání. Budete-li „pod čarou“ máte šanci u nás studovat, když se uvolní místo po uchazečích, kteří byli přijati, ale neodevzdali zápisový lístek, musíte ale podat odvolání (můžete použít náš vzor).

2. 6. 2021 a 3. 6. 2021 – GB

Náhradní termíny přijímacích zkoušek.

 

 

 

 


Celkem 0 komentářů Komentovat