telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Vstupenky na maturitní ples si můžete kupovat do 14.... více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků v Gymnáziu Botičská

LOGO OPPPR

Projekt Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků v Gymnáziu Botičská je financován Českou republikou a Evropskou unií.

Operační program: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001045

Příjemce dotace: Gymnázium Botičská, příspěvková organizace

Výzva: 37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražskýsch škol

Specifický síl: SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let.

Celkové náklady: 2 373 447,00 Kč

Dotace: 2 136 102,30 Kč

Stručný popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborných učeben pro výuku matematiky a cizích jazyků. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodní vědy a komunikace v cizích jazycích. V rámci projektu budou vybaveny učebny a nakoupeny didaktická pomůcky. Díky projektu bude podstatně zkvalitněna výuka. Projekt umožní žadateli být nadále vyhledávanou školou v Praze a být konkurenceschopný v porovnání s ostatními školami.

Projekt byl realizován do 30. 9. 2020.


Celkem 0 komentářů Komentovat