telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Druhý DOD bude 16. 1. 2023 od 15.00 do 18.00. více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Přednášeli a besedovali v Gymnáziu Botičská

Sledujte též rubriky Kalendář akcíOrganizace školního roku, Plán kůrzů a soustředěníPrčdnášky pro olympioniky.

DatumAkce
22. 2. 2022 Foto z přednášky Kpt. MUDr. Matěj Kasal z Ústřední vojenské nemocnice, jeden z osmi armádních psychiatrů a náš absolvent z roku 2008, přednášel o své práci studentům 3.D.
9. 1. 2022 Zájemci z řad studentů vyslechli přednášku MUDr. Roberta Pleskota na téma léčba bolesti, psychosomatická onemocnění, psychoterapie, fyzioterapie a první pomoc mimo dosah lékařské péče.
4. 11. 2021 Studenti 3. ročníku vslechli v rámci Dne vědy přednášku doc. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D., na téma „Biochemické markery v medicíně“.
30. 4. 2021 Studenti 1. ročníku pozvali do své hodiny sociologa Jana Balona z Filosofického ústavu AV ČR, který s nimi probral téma „Co drží českou společnost pohromadě“.
9. 4. 2021 Přednášku prof. PhDr. Bohumila Fořta, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR „Česká meziválečná próza – postavy, vypravěči a jejich vztah k realitě“, pochopitelně online, vyslechli studenti 3.A a B.
25. 3. 2021 Pan Petr JunaStudenti druhého ročníku se zúčastnili besedy online Média a dezinformace. Přednášejícím byl Petr Juna, novinář Seznamu Zprávy a bývalý student GB.
8. 9. 2020 Zástupce Mediktopu přednášel na téma „Jak se dostat na medicínu“.
19. 11. 2019 Foto z akceO současné litaratuře, zejména o RUR, přednášel a se studenty 3. ročníku besedoval vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR prof. PhDr. Pavel Janoušek, DrSc.
14. 11. 2019 Studenti třetího ročníku se tradičně zúčastnili dnů otevřených dveří ústavů Akademie věd ČR v rámci Týdne vědy 2019 a vyslechli následijící přednášky:
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. „Svět podle Hieronyma Bosche“
MUDr. Robert Jůzek „PEC (Pes equinovarus congenitus)“
Mgr. David Štrunc „Telemetrie ryb a raků“
19. 9. 2019 Plakát debatyV rámci projektu Bezpečná budoucnost besedovali studenti druhého ročníku s armádním generálem ve výslužbě Petrem Pavlem a bývalým velvyslancem ČR v USA a v Rusku Petrem Kolářem.
23. 1. 2019 Foto z přednášky prof. Šímy Den finanční gramotnosti pro studenty 1. až 3. ročníku. Přednášeli prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., rektor CEVRO INSTITITU, – „Role peněz v moderní ekonomice“ a prof. Ing. Jakub Fišer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE, – „Důsledky finanční negramotnosti“.
3. 12. 2018 Foto z akce O beatnické generaci přednášel a se studenty 4. ročník besedoval odborník a překladatel beatnických autorů Luboš Snížek.
13. 11. 2018 Foto z akce Další ročník Příběhů bezpráví, tentokrát zaměřený na události roku 1948. Hostem byl a se studenty besedoval Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D., z Oddělení sociálních a kulturních dějin Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
8. 11. 2018 prof. Zima Studenti 3. ročníku se zůčastnili dnů otevřených dveří ústavů AV ČR v rámci Týdne vědy. Dopoledne nás navštívíli a přednášeli absolventi našeho gymnázia (rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Ing. Lucia Koubíková a Mgr. Jan Cvrček) a odpoledne se studenti vypravili do některých ústavů AV ČR.
26. 9. 2018 Jak se připravit na přijímačky na lékařské fakulty? Přednáška současných studentů lékařských fakult UK.
22. a 23. 5. 2018 O internetové prevenci, stalkingu a kyberstalkingu přednášel studentům 3. ročníku Bc. David Lebeda ze společnosti Imperativ, o. s.
15. 3. 2018 Foto z akce O současné litaratuře přednášel a se studenty 4. ročníku a zájemci z ostatních besedoval vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR prof. PhDr. Pavel Janoušek, DrSc.
13. 3. 2018 Beseda s bývalým velvyslancem České republiky T. Pojarem v Izraeli o Izraeli.
9. 11. 2017 Foto z akce Na Dnu vědy představil rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., roli potravin v našem životě (Potraviny – aneb jíme zdravěji než naši předci?) a postavení studentů ve vědě (Role studentů a mladých vědců v současné vědě a výzkumu).
Absolventi GB, kteří pracují v základním nebo aplikovaném výzkumu přednášeli o rozmnožování pavouků (RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.), o organokatalýze (Mgr. Michal Urban, Ph.D.), o modelování proteinů (Mgr. Žofie Sovová, Ph.D.) a o genech a genomu (RNDr. Karolina Škvárová Kramarzová, Ph.D.).
8. 11. 2017 Foto z akce Studentům 2. ročníku přednášela o citační etice RNDr. Andrea Hájková, Ph.D., z Knihovny chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
3. 5. 2017 Lidské kosti vyprávějí, aneb „Občanku to nemá a nepřizná se“. Konkrétní případy ze soudní antropologie, jejich řešení, výjimečné nálezy, konvenční a nekonvenční postupy kriminalistů… Pro studenty 2. ročníku a zájemce z ostatních přednášel Mgr. Jan Cvrček z Antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea NM v Praze.
7. 4. 2017 Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Státu Izrael v České republice pan Daniel Meron besedoval anglicky se studenty 4. ročníku a zájemci z ročníků nižších.
30. 3. 2017 Foto z akceNaši školu navštívil mladý básník Jan Těsnohlídek. Studenty okouzlil svým neobvyklým přednesem, stejně jako odzbrojující upřímností svých veršů.
Naopak studenti hosta zaskočili svými dotazy na míru, které svědčily o tom, že se o jeho dílo zajímali již dříve, popřípadě si jej nastudovali předem. Nechyběly ani dotazy začínajících básníků a zájemců o vlastní literární tvorbu. Jádro auditoria tvořili především studenti čtvrtého ročníku, které doplnila řada zájemců z ostatních tříd.
23. 1. 2017 Foto z přednášky Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, přednášel o české literatuře studentům 4. ročníku a zájemcům z ostatních tříd.
3. 1. 2017 Foto z přednáškyPřednáška naší absolventky Zuzany Kovácsové o fyzice v medicíně. Fyzika: Vzorečky, nákresy, nekonečné experimenty a protokoly. Protony, fotony, fonony. Fajn. Ale... k čemu mi to je?
Tak třeba protony vyléčí rakovinu, fotony vrátí zrak a fonony zbaví babičku třesu. Použití fyziky v medicíně je mnohem běžnější, než se zdá, pouze se o tom moc nemluví. Je to mladé, rychle se rozvíjející odvětví dostupné nejen pro fyzikální nadšence, ale i pro absolventy biologických, chemických, inženýrských a IT oborů či medicíny.
8. 12. 2016 Foto z přednášky Přednášku »Volby v USA« přednesl 8. 12. v našem gymnáziu zástupce velvyslance USA pan James Merz.
10. 11. 2016 Den vědy. První část dne byla věnována přednáškám vědců. Navštívl nás profesor Petr Slavíček, fyzikální chemik z VŠCHT, držitel ceny Neuron pro mladé vědce a dva naši mladí absolventi, vědci, Mgr. Klára Steklíková z Ústavu experimentální medicíny AV a Mgr. Lukáš Novák z Katedry parazitologie PřF UK.
20. 10. 2016 Plakát akceČlen vedení a ředitel Global Banking Services UniCredit Bank pan Pavel Vinter seznámil v rámci akce akce Bankéři jdou do škol studenty 3. ročníku s možnostmi internetového bankovnictví, ale i s problematikou kyberbezpečnosti. Peníze však nepřinesl.
11. 10. 2016 HPlakát akceStudenti vyslechli informace zástupců společnosti Alfa Agency o kratších i dlouhodobých pobytech v zahraničí a o možnostech studia na středních školách v evropských zemích, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. O osobní zkušenosti se s nimi podělili i účastníci kurzů v zahraničí.
11. 5. 2016 Přednáška Mgr. Robina Kopeckého, absolventa teoretické a evoluční biologie na PřF UK a filosofie na FF UK zaměstnaného na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, pro studenty 2. ročníku a zájemce na téma Morální problémy superhrdinů.
7. 3. 2016 Zástupci známé chemické firmy Merck budou přednášet studentům chemických seminářů v rámci svých dobrovolnických aktivit o úpravách pitné a laboratorní vody, včetně historie i novinek. Informováni budeme o způsobu stanovení chloru a možná budeme mít příležitost srovnat vizuální vyhodnocení s přístrojovým
26. 1. 2016 Se studenty 4. ročníku besedovali doktorandi z České zemědělské univerzity o studiu na ČZU a o výzkumu v oblasti lesního hospodářství.
23. 11. 2015 Foto z přednášky Prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., vedoucí vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, přednášel o české literatuře studentům 4. ročníku.
16. 11. 2015 Dny vědy pro 3. ročník – zoolog doc. Pavel Munclinger, vedoucí katedry zoologie PřF UK a náš absolvent.
16. 11. 2015 Dana Drábová Dny vědy pro 3. ročník – jaderná fyzička Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost.
16. 11. 2015 Dny vědy pro 3. ročník – mikrobioložka Mgr. Pavla Průchová z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, naše absolventka.
6. 5. 2015 RNDr. Jiří Rameš, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd ČR, přednáška pro studenty druhého ročníku.
18. 3. 2015 Foto z přednáškyAutor bestselleru Ekonomie dobra a zla, přeloženého do 14 jazyků, PhDr. Tomáš Sedláček přednášel našim studentům.
6. 11. 2014 Foto z přednáškyProf. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně AV ČR, Melatonin a lidské hodiny.
6. 11. 2014 Foto z přednášky Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., bývalý předseda AV ČR, DNA.
6. 11. 2014 Doc. Pavel Škaloud, Taxonomie protist.
6. 11. 2014 RNDr. Věra Nedomová, GENNET– centrum asistované reprodukce (IVF) Praha, Cytogenetika.
6. 11. 2014 RNDr. Lenka Libusová, Výzkum savčích buněk.
5. 11. 2014 Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, Jaký byl listopad 1989?
29. 9. 2015 Foto z přednáškyRNDr. Jiří Rameš, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd ČR, přednáška o CERN při příležitosti 60. výročí.
3. 12. 2013 Se studenty besedovali váleční veteráni generál Alexander Beer, nositel nejvyššího státního vyznamenání ČR Řádu bílého lva, generál Miloslav Masopust a por. Věra Holubeva.
14. 3. 2013 Ing. Jiří Michálek, CSc., Ústav makromolekulární chemie, Kontaktní čočky
12. 3. 2013 Mgr. Petr Čapek a RNDr. Daniel Vaněk, Katedra biologie ekosystémů PřF JČU, Jak pochopit Šumavu?
13. 12. 2012 MUDr. J. Zach, Thomayerova nemocnice, Neonatologie, medicína nejmenších.
26. 1. 2012 Studenti 3. ročníku vyslechli v rámci zdravovědného semináře přednášku o imunologických metodách. Přednášejícím byl absolvent naší školy Mgr. J. Richter z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.
5. 12. 2011 Studenti 1.B a 4.C se zúčastnili besedy zaměřené na partnerské vztahy a prevenci proti HIV/AIDS, kterou pro naše gymnázium zajistila Dr. Laura Janáčková. Tuto akci Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu natáčela Česká televize a uvedla ji v lednu 2012.
1. 12. 2011 Přednáška Ing. J. Špičáka o větrné energii pro studenty 3. ročníku.
9. 11. 2011 V rámci akce Jeden svět ve školách – Příběhy bezpráví studenti besedovali s panem Františkem Stárkem, významnou postavou české samizdatové literatury v Československu před rokem 1989.
3. 11. 2011 Kako součást akce Dny vědy se studenty besedoval prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., bývalý předseda AV ČR.
20. 10. 2011 Mgr. Pavel Duda z Přírodovědecké fakulty JČU, Evoluční biologie člověka
8. 6. 2011 RNDr. S. Mihulka, Ph.D., z katedry botaniky Jihočeské univerzity přednesl ve své přednášce důkazy evoluce pro studenty 2. ročníku v rámci semináře SKOP.
18. 5. 2011 Mgr. K. Tvardíková, zooložka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, přednášela na téma Papua-Nová Guinea v rámci semináře SKOP pro 2. ročník.
14. 2. 2011 Přednáška Mgr. R. Šumbery, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty JČU o podzemním životě savců pro studenty semináře z biologie a chemie a další zájemce.
26. 1. 2011 Doktorandi z VŠCHT předvedli v 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B a 3.C hodinu Kouzelné chemie.
24. 1. 2011 Přednáška na téma Fyzikální základy biomedicínských metod a techniky prof. MUDr. J. Beneše, CSc., z 1. lékařské fakulty UK pro studenty semináře z biologie a chemie a další zájemce.
10. 1. 2011 Přednáška Bc. P. Dudy z Přírodovědecké fakulty JČU na téma evoluční psychologie člověka pro studenty semináře z biologie a chemie a další zájemce.
29. 11. 2010 Přednáška RNDr. Karla Nesměráka, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UK o dějinách analytické chemie a základech elektrochemie pro studenty semináře z biologie a chemie a další zájemce.
11. 5. 2010 Foto z přednášky Přednáška prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc., VÚŽV, Tkáňové inženýrství pro studenty druhého ročníku v rámci přírodovědného semináře a pro ostatní zájemce z řad studentů a učitelů.
3. 12. 2009 Beseda se Šimonem Pánkem, zakladatelem neziskovou organizaci Člověk v tísni, k 20.výročí »sametové revoluce«. Studenty 4. a 3. ročníků velice oslovil absolvent našeho gymnázia Šimon Pánek. Byl jedním z nejaktivnějších studentů, kteří organizovali tehdejší protesty, a po boku Václava Havla se účastnil politických jednání.
5. 3. 2009 Studenti druhého ročníku vyslechli v rámci SKOP přednášku na téma Asistovaná reprodukce. Přednášel a se studenty diskutoval prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV.
26. 1. 2009 Foto z přednášky Studenti 4. ročníku vyslechli v rámci předmětu ZSV přednášku prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., Prolínání světů – náboženství nikoliv z hlediska doktríny či historického, ale jako součást životního stylu lidí v různých částech světa.
3. 4. 2008 Seminaristé z biologie vyslechli přednáškou Důkazy evoluce RNDr. Stanislva Mihulky, Ph.D., autora knih Jak se dělá evoluce a Úvod do současné ekologie.
18. 3. 2008 Zájemci z řad studentů a učitelů vyslechli přednášku jednoho ze zakladatelů firmy STEM/MARK, a. s., Základy výzkumu trhu a veřejného mínění.
26. 2. 2008 Studenti 4.C se zúčastnili přednášky a besedy na téma vznik života s prof. RNDr. Miroslavem Raabem, CSc., z Akademie věd ČR.
6. 2. 2008 Poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Zuzana Roithová besedovala se studenty našeho čtvrtého ročníku.

Celkem 0 komentářů Komentovat