telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Výsledky přijímacího řízení 2020 pro školní rok... více
Gymnázium Botičská zahájí 5. října kurzy pro... více
cz en de fr ru

Středisko volného času (SVČ)

Po dobu zrušení běžné denní výuky je činnost střediska zastavena.

Středisko volného času (SVČ) nabízí možnost trávit volný čas ve studovně, knihovně, klubu, v posilovně, při kulečníku či stolním tenise. Vše je ve sklepě školy.

Slouží především k odpočinku, odreagování od náročných hodin výuky a jako místo pro příjemné trávení volného času. Dopoledne je otevřen bufet poskytující chutné a levné občerstvení.

Vedoucí SVČ je prof. Stanislava Marešová.

SVČ mohou navštěvovat pouze studenti, kteří zaplatili příspěvek a odevzdali podepsaný souhlas zákonných zástupců s podmínkami jeho využívání.

Prostory SVČ jsou otevřeny každý školní den

Dozory jsou občasné, i zde platí školní řád a pravidla užívání bufetu, klubu a studovny.

Užívání klubu (kulečník)

  • pondělí až středa 9.40 až 14.40 (dozor v knihovně)
  • mimo tyto časy a ostatní dny ve vrátnici do 15.40

K dispozici je volně vybavení pro kulečník, stolní tenis a šipky. Případné škody hradí ten, kdo je způsobil, nebo studenti z fondů.

Letos jsou nabízeny následující kroužky (bude aktualizováno podle zájmu studentů)

Příroda

1. Klub náruživých přírodovědců: 1 víkendový den měsíčně exkurze, P. Šíma

Baví vás výlety do přírody? Rádi se dozvídáte, co kolem vás roste a žije? Hledáte kvalitní program na jeden víkendový den měsíčně? Právě pro Vás je tu KNP – Klub náruživých přírodovědců. Přírodovědné exkurze do blízkého i vzdáleného okolí Prahy, do zoologických a botanických zahrad, různých přírodovědných institucí a zajímavých přírodních stanovišť, to vše pod vedením Petra Šímy, případně odborníků – botaniků, zoologů, geologů a dalších.

2. Chovatelský kroužek: středa 15.00 až 16.00, A. Vítková

Pro ty, kteří mají rádi zvířata a rádi by se starali o náš školní zookoutek a zároveň se o chovaných zvířatech dozvěděli něco z jejich biologie a pravidel toho, jak je správně chovat. Kroužek pravděpodobně povede náš absolvent, student Přírodovědecké fakulty, případně jiný odborník na chov terarijních zvířat.

3. Badatelský kroužek: středa od 14.45 v laboratoři katedry učitelství a didaktiky chemie na PřF UK (Hlavova 8). P. Teplý

Hořící ruce Kroužek se snaží ukázat chemii nejen jako zajímavý vyučovací předmět pomocí efektních pokusů, ale také jako vědeckou disciplínu, která umožňuje rozvíjet tvořivost, kritické myšlení a v neposlední řadě také laboratorní dovednosti žáků.

Obsahem kroužku jsou klasické i méně známé efektní pokusy (střelný prach, termit, luminiscence apod.) a zároveň žákovské projekty dlouhodobějšího charakteru (složení a kvalita vody, oscilační rekce, koroze atd.) umožňující žákům více se zapojit i ve fázi plánování a přípravy pokusů.

Umění

4. Dramatický kroužek: pátek od 14.30 v učebně 28, J. Farář

Při nácviku drobných divadelních her (vlastních i přejatých), popř. pásem se studenti učí základy herecké práce (práce s hlasem, pohyb na jevišti, tvorba scény atd.)

Sport

5. Frisbee: středa 14.30 až 16.00 v hale nebo na hřišti, F. Fencl

Hráči ligového týmu Prague Devils vás naučí „zkrotit“ létající disk, tj. hru ultimate frisbee.

6. Posilování: středa nebo čtvrtek, J. Šafařík

SVČ nabízí studentům také sportovní soboty, fotografickou soutěž a další.

Snažíme se rovněž zprostředkovat účast na akcích pořádaných mimo naši školu a zapojení do charitativní činnosti.

Veškeré nápady pro zpestření studentského života jsou vítány, zejména vzejdou-li od stávajících studentů.


Celkem 0 komentářů Komentovat