telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Hledáme člověka se základními teraristickými... více
Od října 2021 budou opět zdarma tři kurzy pro seniory... více
cz en de fr ru

Český jazyk a literatura

„Čeština je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko… To neřeknete jinou řečí. Angličan musí říci a little round apple, malé kulaté jablko… Tomu přece chybí barva i vůně… Je to Váš rodný jazyk, a proto ho neslyšíte jen ušima jako jiné řeči, které jste se naučili. Slyšíte ho taky žaludkem, který se Vám sevře, taky srdcem, které se rozbuší, nebo zádama, kde Vám přejde mráz.“

Jan Werich

Složení předmětové komise

Pavla Keprtová – předsedkyně předmětové komise
Světlana Dohnalová
Jiřina Janoušková
Dana Nováková
Milena Petrová
Pavla Steinerová

Učební plán

Ročník1.2.3.4.
Týdenní hodinová dotace 3 3 3 5

Podrobnosti v učebním plánu.

Přestože je Gymnázium Botičská přírodovědně zaměřené gymnázium, není český jazyk a literatura na naší škole popelkou. Tento předmět nechápeme pouze jako předmět naukový, ale i jako obor estetický, často má přesah i do jiných předmětů, jako je například dějepis, základy společenských věd, výtvarná a hudební výchova.

Cílem výuky českého jazyka je zdokonalování ústního i písemného vyjadřování studentů, znalost a praktické využívání spisovného jazyka s důrazem na dorozumívací a rétorickou funkci jazyka. Jazykové vyučování plní úlohu sjednocujícího činitele všech učebních předmětů gymnázia. Literatura pak má výraznou funkci esteticko-výchovnou. Cílem vyučování je jednak poznávání vývoje písemnictví jednotlivých národů od nejstarších dob do současnosti na základě zkoumání a hodnocení typických textů v souvislosti s dobou a osobností autora, jednak naučit se vnímat literární text po stránce obsahové i formální. Studenti se učí rozumět složitějším psaným projevům, vybrat z nich nejdůležitější myšlenky a interpretovat je a zároveň posoudit účel i vhodnost použitých jazykových a uměleckých prostředků. Tím zároveň citlivě vést studenty k celoživotnímu aktivnímu čtenářství a schopnosti používat kultivovaný jazyk při vytváření vlastních písemných či mluvených projevů.

Ve třetím a čtvrtém ročníku mají studenti možnost si vybrat z nabídky několika literárních, stylistických či mezipředmětových seminářů (2 hodiny týdně). Aktuální nabídku naleznete v kapitole Volitelné předměty.
V minulosti byly otevřeny kromě jiných například tyto semináře:

 • Šedesátá léta – fenomén doby
 • Dramata v průběhu staletí
 • Světová literatura 20. století
 • Seminář tvůrčího psaní
 • Mediální seminář
 • Historicko-literární seminář
 • Jazykověstylistický seminář

Informace o maturitní zkoušce

Výuka českého jazyka a literatury je pro všechny studenty povinná a je zakončena maturitní zkouškou.

Informace o maturitě z Českého jazyka ve společné (státní) části maturit jsou v dokumentu pod článkem.

Další aktivity

 • Školní časopis B-Komplex
 • Literárně-historická soutěž Toulky Prahou
 • Klub mladého diváka
 • Dramatický soubor Škorně
 • Recitační soutěže
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Botičský Cicero – řečnická soutěž
 • Literární soutěže – nová soutěž: Cena Sókratova bolehlavu
 • Vlastní tvůrčí práce studentů (přiloha Ken Nash, Louis Armand…)

Přečtěte si perličky z českého jazyka, ale také z hodin češtiny.

Pokud se chcete dozvědět více o našich učitelích českého jazyka a literatury, podívejte se na anketu.


Celkem 0 komentářů Komentovat