telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Obecná informace o přípravných kurzech v Gymnáziu... více
Pozvánky jsme poslali v pátek 16. 4. poštou nebo do... více
cz en de fr ru

Informace o povinném subjektu

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb.

Další informace najdete v rubrikách Základní údaje a Kontakty

Charakteristika organizace v RARIS

1. NázevGymnázium, Praha 2, Botičská 1
2. Důvod a způsob založení Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je Hlavní město Praha.
3. Organizační struktura Organizační struktura Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v Kontaktech.
4. Kontakty  
4.1 Poštovní Gymnázium Botičská
Botičská 1
128 01 Praha 2
4.2 Adresa pro osobní návštěvy Stejná jako poštovní.
4.3 Úřední hodiny Pracovní dny od 8.00 do 16.00 (polední přestávka od 12.30 do 13.00).

Prázdinové úřední hodiny: pondělí 13.00 až 15.00, středa 9.00 až 11.00.

Konzultační hodiny učitelů jsou v Kontaktech.
4.4 Telefonní čísla Ústředna 224 920 848

Ředitel 224 920 589

Ekonom a personalistka 224 918 022
4.5 Číslo faxu Není
4.6 Adresa webu www.gybot.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@gybot.cz
4.8 Další elektronické adresy gybot@gybot, další jsou v rubrice Kontakty
5. Případné platby lze poukázat 2501684040/2010, Fio banka, a. s., tento účet neslouží pro platby za pronájmy
6. IČO 613 88 106
  IZO školy 000334677

IZO ředitelství 600004724

KKOV 79-41-K/41 Gymnázium
7. DIČ Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty  
8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů Školní řád

Školní vzdělávací plán

Výroční zpráva
8.2 Rozpočet Rozpočet.
Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.
9. Žádosti o informace Žádosti o informace posílejte na podatelnu nebo řediteli školy.
10. Příjem žádostí a dalších podání Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).

Elektronicky na podatelnu.
11. Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. (Správní řád)
12. Formuláře Formuláře
13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách podatelna@gybot.cz, gybot@gybot.cz nebo reditel@gybot.cz.

Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitejší používané přepisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 Sb. správní řád

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Zákon 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zprávy Výroční zprávy

Celkem 0 komentářů Komentovat