telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Přijatí a nepřijatí uchazeči více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Maturitní práce

1. Téma maturitní práce

Téma si student zvolil a je uvedeno v přihlášce studenta k maturitní zkoušce.

2. Termín odevzdání maturitní práce a délka obhajoby maturitní práce před zkušební komisí

Termín odevzdání maturitní práce je 19. 1. 2022.

Délka obhajoby maturitní práce před zkušební komisí je 20 minut.

3. Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Pokyny jsou uvedeny v tomto dokumentu.

4. Kritéria hodnocení maturitní práce

Kritéria jsou uvedena v tomto dokumentu.

5. Požadavek na počet vyhotovení maturitní práce

Práce musí být odevzdána dvakrát ve formě tištěné a jednou ve formě elektronické.

6. Informace k obhajobě maturitní práce najdete v tomto dokumentu.

7. Informace k odevzdání maturitní práce

Práce musí být odevzdána dle pokynů, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.

 

V Praze 5. 9. 2018 a 23. 10. 2020, podepsán Mgr. Stanislav Luňák, ředitel gymnázia


Celkem 0 komentářů Komentovat