telefon:
224 920 848
224 918 840


e-mail:
podatelna@gybot.cz
Gymnázium,
Praha 2,
Botičská 1


Botičská 1
128 01 Praha 2
Hlavní město Prahazřizovatel: Hlavní město Praha
Vstupenky na maturitní ples si můžete kupovat do 14.... více
Použijte tento odkaz a vítejte v naší škole. více
cz en de fr ru

Zeměpis

Jedinečnost zeměpisu spočívá zejména v mezipředmětových vazbách, hledání souvislostí mezi zeměpisnými jevy, které z něj činí předmět diskusní, otevřený vlastním názorům studentů a jejich samostatné tvůrčí činnosti. Zároveň naplňuje přirozenou potřebu studentů vyjadřovat se ke složité problematice dnešního světa.

Naši studenti se pravidelně účastní zeměpisných soutěží Pražský globus a Zeměpisná olympiáda, ve kterých dosáhli několika pěkných umístění. Za všechny můžeme uvést výjimečný úspěch T. Gregora (4.A 2009/2010) – 8. místo v mezinárodním kole zeměpisné olympiády 2009/2010.

Naše adresa je zemepis@gybot.cz. Budeme rádi, pokud nám napíšete v následujících případech:

  • můžete nám nabídnout jakoukoli formu spolupráce využitelnou při výuce zeměpisu;
  • nabízíte pomůcky, literaturu, materiál či služby využitelné ve výuce zeměpisu, popř. chcete-li nám formou daru pomoci (předem děkujeme);
  • pracujete-li v některém geografickém oboru či oboru s geografií příbuzném a můžete-li zajistit v místě vašeho pracoviště exkurzi;
  • máte jakýkoli dotaz nebo připomínku týkající se výuky zeměpisu na našem gymnáziu.

Učitelé zeměpisu

Hodinová dotace

Najdete v sekci učební plán.

Členění učiva

První ročník

Náplní výuky zeměpisu v 1. ročníku je učivo z astronomie, kartografie a fyzické geografie. Po seznámení s postavením Země ve vesmíru v rámci planetární geografie následují tématické bloky věnované základům kartografie, meteorologie a klimatologie, hydrologie, geologie a geomorfologie, pedologie, biogeografie a krajinné ekologie.

Druhý ročník

Druhý ročník je věnován nejprve sociálně ekonomickému zeměpisu. Okruhy učiva jsou obyvatelstvo a sídla, světové hospodářství, doprava a politický zeměpis. Následuje přehled světových makroregionů jako bývalých republik Sovětského svazu, dále Asie a Afriky, kde si studenti veškeré dříve získané poznatky utřídí a aplikují na konkrétní územní celky.

Třetí ročník

Ve 3. ročníku se regionální pohled zaměřuje na Ameriku, Austrálii a Oceánii, Evropu, poté na Česko a na samý závěr na místní region. V rámci Evropy se postupně seznámíme se západní, severní, jižní Evropou, zeměmi Beneluxu, alpskými zeměmi a postkomunistickou Evropou.

Čtvrtý ročník

Všude dobře, doma nejlépe. Po vzrušujícím objevování krás světa budeme rádi poznávat prosté půvaby, ale i problémy České republiky a místního regionu.

Přírodovědný kurz

Výuku zeměpisu, biologie, ale i ostatních přírodovědných předmětů již tradičně doplňuje týdenní přírodovědný kurz v červnu na konci školního roku. Více podrobných informací naleznete v samostatném odkazu přírodovědný kurz.

Volitelné předměty ze zeměpisu

Podrobnosti naleznete v kapitole volitelné předměty.

Prostory gymnázia věnované zeměpisu

Pro výuku zeměpisu je vyhrazena učebna v 1. patře. Je vybavena čtecí videokamerou, prostřednictvím které lze snímat a promítat obrázky na projekční plátno, interaktivní tabulí a datavideoprojektorem se stereozvukem. Samozřejmostí je zpětný projektor, CD a videopřehrávač.

Originální výzdoba učebny zeměpisu je z velké části dílem studentů semináře Vexilologie a heraldika. V zadní části učebny je prostor pro dočasné výstavky prací studentů (např. modely reliéfu, tematické mapy apod.).

Zeměpisný kabinet ukrývá kromě tří členů sboru také vcelku bohatou kolekci nástěnných map, CD nosičů a videokazet věnovaných jednotlivým oblastem světa.

Zeměpisné soutěže

Naši studenti se pravidelně účastní zeměpisné soutěže Pražský globus, ve které dosáhli několika pěkných umístění v oblastním kole a postoupili do kola celopražského a zeměpisné olympiády. Více v sekci úspěchy studentů.


Celkem 0 komentářů Komentovat